Summary Syllabus WSRt

-
407 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Waar gaat psychometrie over?
Over het meten van psychologische fenomenen zoals kennis, vaardigheden, attituden, eigenschappen en persoonskenmerken.
 • Instrumentontwikkeling 
 • Statistische modellen voor de analyse van meetgegevens 
 • Theorievorming over meten in de psychologie 
Wat is de clinically significant change?
Behoort cliënt na verandering bij populatie ‘functionelen’?
Wat is de Reliable Change Index?
Relialble Change Index geeft weer of de cliënt is vooruit gegaan, gegeven de meetfout van het instrument. Meetfout wordt dus verrekend.
Wat kunnen ROM instrumenten?
 • Meten globaal functioneren
 • Van toepassing op brede populatie van clienten
 • Brede constructen
 • Dus niet bijv. over specifieke groep mate van dwanggedachten
 • Zijn redelijk kort (en goedkoop, ongeveer 50 vragen)
Wat zijn de doelen van ROM?
 • Samenwerkingsrelatie therapeut/client stimuleren
 • Bijsturen behandelingen van clienten die geen baat bij behandeling lijken te hebben
 • Kwaliteit zorg van de therapeut/instelling evalueren
Wat zijn de kerndoelen van diagnostiek?
 • Beschrijven, wat zijn de symptomen, en vergelijken, hoe erg zijn ze vergeleken met andere patienten. Wat zijn de belangrijkste klachten? Hoe ernstig zijn die eigenlijk? Uitvragen symptomen: intensiteit, frequentie, kwaliteit, persistentie. Klinische inschatting van ernst.
 • Voorspellen. Hoe is het suïciderisico, hoe groot is gevaar voor anderen, hoe groot is kans dat therapie aan slaat, is het een tijdelijke crisis?
 • Ideeën genereren, waar komen de problemen vandaan, wat maakt hem zo boos. Hoe kunnen we de relatieproblemen verklaren? Wat verklaart de toestand waarin hij zich bevindt?
 • Ideeën corrigeren, veel ideeën zijn niet waar. Zijn de symptomen vooral slaapgerelateerd?
 • Relationele doelen. Hoe maak ik contact met deze man? Wat is een adequate behandelrelatie? Hoe kan ik begrijpen wat zijn ervaringen op dit moment zijn?
Wat is Computerized Adaptive Testing?
Bij Computerized Adaptive Testing zijn er heel veel items waarvan we de moeilijkheid en discriminatie weten, de computer selecteert items die voor jou de meeste informatie geven. Geef je een goed antwoord krijg je een moeilijkere vraag, geef je een verkeerd antwoord krijg je een makkelijkere vraag.
Wat zijn de aannames van de Item Respons Theorie?
 • Uni-dimensionaliteit: je mag maar 1 trek meten
 • Lokale onafhankelijkheid: de latente trek verklaart alle samenhang
 • Monotonicity: hoe hoger de trek, hoe hoger de itemscore.
Wat zijn de nadelen van de klassieke testtheorie?
 • De focus ligt op de test, niet op de items.
 • Testeigenschappen zijn populatie afhankelijk, als je het afneemt bij slimme mensen dan wordt de test heel goed gemaakt.
 • Persoonseigenschappen zijn test afhankelijk, somscore wordt hoger als er meer makkelijke items in de test zitten.
 • Alle parameters zijn steekproef- en testafhankelijk, ze betekenen alleen wat binnen de test.
 • Eigenlijk vereist het paralleltests.
 • Geen model van items, alleen van de test.
 • Concept van ware score is problematisch.
Wat is FERT insteek 4?
Zorgen dat de hit rate (geselecteerd volgens test + bekwaam in master & niet geselecteerd volgens test + niet bekwaam in master) zo hoog mogelijk is en de miss rate (geselecteerd volgens test + niet bekwaam in master & niet geselecteerd volgens test + wel bekwaam in master) zo laag mogelijk is. Verzekeren dat gekwalificeerde sollicitanten worden aangenomen en anderen niet. Hoogste cut-offscore, maar wel met meer fouten. De c (score op de test) verplaats je dus zo ver mogelijk naar rechts en de d (minimaal aantal EC) zo ver mogelijk omhoog.