Summary Synopsis : de klassieke cultuur en haar doorwerking

-
ISBN-10 9076589747 ISBN-13 9789076589749
731 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Synopsis : de klassieke cultuur en haar doorwerking". The author(s) of the book is/are Charles Hupperts, Elly Jans van Jacqueline Burgers. The ISBN of the book is 9789076589749 or 9076589747. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Synopsis : de klassieke cultuur en haar doorwerking

 • 1.2 De tempel

 • Wat is het verschil tussen de manier waarop we de kerk nu gebruiken en de Romeinen die van hen vroeger?
  Zij beschouwden de tempel als de woning van de god als deze op aarde verbleef. Wij komen naar de kerk of moskee om te aanbidden, zij deden dit buiten de tempel.
 • Welke 3 stijlen heb je voor tempels?
  Dorisch, Ionisch en Corinthisch
 • Waarin verschilde de Romeinse tempels van de Griekse?
  -De Romeinse tempels stonden op een hoog platform, dat alleen aan  de voorkant via traptreden toegankelijk was.
  - De Grieken hadden zuilen aan alle kanten van de tempel, de Romeinen alleen voor
 • Wat zijn de attributen van Zeus/Juppiter?
  Bliksem en een adelaar
 • Wat zijn de attributen van Hera/Juno?
  De pauw en een staf
 • Wat zijn de attributen van Poseidon/Neptunus?
  Het paard en de drietand
 • Wat zijn de attributen van Hades/Pluto?
  De hadeskap (die maakte hem onzichtbaar) en de hoorn des overvloeds (symbool voor de rijke opbrengst van de aarde)
 • Wat was het attribuut van Demeter/Ceres?
  Een korenaar
 • Wat waren de attributen van Aphrodite/Venus?
  Een duif en een hart
 • Wie was Eros/Cupido/Amor?
  De helper van Aphrodite
 • Wat waren de attributen van Ares/Mars?
  Volle wapenuitrusting
 • Waarom was Ares niet zo geliefd bij de Grieken?
  De Grieken hielden niet zo van oorlog voeren, en wilden meer vrede.
 • Wat waren de attributen van Athene/Minerva?
  Een helm, een schild, een speer en de uil. Ze was de godin van kennis maar ook van oorlog
 • Wat waren Apollo's taken?
  Hij was god van geneeskunde, voorspellingskunst en de muziek
 • Wat waren de attributen van Apollo?
  Een lier, citer of boog
 • Waarmee werd Artemis/Diana vaak afgebeeld=
  Beren, herten of leeuwen
 • Waarmee werd Hephaestus/Vulcanus afgebeeld?
  Verschillende werktuigen
 • Wat waren de attributen van Hermes/Mercurius?
  Een reizigersmuts, een staf en schoenen met vleugels
 • Wat waren de attributen van Dionysus/Bacchus?
  Een staf met klimopbladeren en een kelk wijn
 • Wat zijn bacchanten?
  Vrouwen die in de ban van Dionysus waren geraakt
 • Wat zijn saters?
  Bosgoden die half mens, half dier waren
 • Wie was Hestia/Vesta?
  Godin die de huiselijke haard beschermt. Was erg belangrijk voor de Romeinen
 • Noem 4 goden die de Romeinen apart vereerden?
  Lares, Penates (van het huis en gezin), Fortuna (geluk) en Hercules
 • Vanaf wanneer werden keizers tot god verklaard?
  44 BC
 • Wat zorgde voor het einde aan de verering van oude goden van de Romeinen?
  De invoering van het christendom als staatsgodsdienst. 
 • Waarom zijn er maar weinig antieke beelden gespaard gebleven?
  Ze zijn allemaal vernield omdat ze door de christenen als duivels werden gezien
 • Hoe kwam het dat we toch nog antieke bronnen over hebben? 
  Omdat monniken antieke geschriften in het geheim overschreven
 • Welke verandering vond plaats rond het jaar 1100?
  Men ging antieke goden als middeleeuwse ridders en edelvrouwen afbeelden
 • Wat is het classicisme?
  De stroming die zich liet inspireren door de klassieke oudheid omstreeks de renaissance
 • Wat betekent renaissance?
  Wedergeboorte. De wedergeboorte van de belangstelling voor de klassieke oudheid, maar ook van de kunst.
 • Wat betekent allegorisch?
  Als een natuurlijke kracht wordt afgebeeld in de vorm van een god
 • Waarom was er in 1500 opeens weer nieuwe belangstelling voor de klassieke oudheid?
  Er werden toen in Rome veel antieke beelden opgegraven
 • Wat is een humanist?
  Iemand die de antieke literatuur bestudeerde.
 • Wat was de 'schildersbijbel'?
  De Metamorphosen van Ovidius
 • Wat zijn palazzi?
  Paleizen en grote villa's
 • Wat is een grand tour?
  Als jonge mannen na hun studie op reis gingen naar Italië om te leren over kunst
 • Hoe keek men in de 17e en 18e eeuw naar kunst?
  Als een excuus om pikante scenes te schilderen?
 • Wat is maniërisme? En wanneer was dat in?
  16e eeuw. Een heel erg gekunstelde stijl
 • Welke stijl was heel erg in in de 17e en 18e eeuw?
  Barok. Dit is met heel veel versierinkjes
 • Wat is rococo?
  Een stijl met veel tierelantijntjes
 • Wat is het neoclassicisme?
  Een nieuwe golf van interesse in de Oudheid tijdens de 18e eeuw
 • Waardoor kwam het neoclassicisme weer in?
  Er waren weer opgravingen gedaan in Pompeji en Herculaneum
 • Wie was Joachim Winckelmann en waarom was hij zo belangrijk?
  Hij schreef het eerste chronologische en systematische overzicht van de Griekse en Romeinse kunst. Dit was heel handig en is erg belangrijk geweest
 • Wat zei Winckelmann over de essentiële kenmerken van de klassieke kunst?
  Dat zat in de emoties (niet aanwezig) en de houding van de persoon
 • Wat zeiden critici over het neoclassicisme?
  Het is een negatieve term voor wat men toen als een levenloze, kille en onpersoonlijke stijl zag.
 • Wat is het postmodernisme?
  Als je eclectisch te werk gaat (dingen kiezen uit het verleden en die creatief gebruiken)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt een deus ex machina in?
Een acteur die een god of godin speelt kan met een hijskraan het theater binnen vliegen. Deze bracht dan een oplossing of deed een voorspelling. 
Wat voor taal werd er gebruikt bij een tragedie?
Verzen. Deze rijmden niet, maar hadden een bepaald ritme en woordkeuze. Vaak was het taalgebruik wat ouderwets en poëtisch. 
Waaruit is de tragedie ontstaan?
Uit een choros (koor), bestaand uit mannen en jongens. Bij wedstrijden tussen de choroi werd een bok geofferd of als eerste prijs uitgereikt. Het lied noemen we dus tragoidia. 

er kwam een solist tegenover het koor te staan, die ook het verhaal uitbeelde. 
Waarom bleven de toneelstukken over de mythes de toeschouwers vermaken?
Omdat de schrijver telkens weer iets veranderde. 
Hoe wordt het lot van de mens bepaald volgens Euripides?
Aanleg, hartstochten en daden. 
Wat is het verschil tussen de toneelstukken van Sophokles en Euripides?
Euripides beeldt de mensen uit zoals ze zijn, Sophokles zoals ze moeten zijn. 
Hoe verschilt de rol van het koor tussen de stukken van Aeschylus en Sophokles?
Bij Aescylus is het koor bij de handeling betrokken
Bij Sophokles geeft het koor commentaar
WIe voerde als eerste een derde acteur in?
Sophocles
Welke gedachte komt vaak op de voorgrond bij Aeschylus?
 Gebeurtenissen in het leven worden niet bepaald door een grillig toeval, maar door gerechtigheid van de goden.
Welke gedachte komt vaak op de voorgrond bij Aeschylus?
 Gebeurtenissen in het leven worden niet bepaald door een grillig toeval, maar door gerechtigheid van de goden.m