Summary Syntaxis van het Nederlands 11 hoofdstukken van de zin

-
ISBN-10 9053564144 ISBN-13 9789053564141
308 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Syntaxis van het Nederlands 11 hoofdstukken van de zin". The author(s) of the book is/are Hans Bennis. The ISBN of the book is 9789053564141 or 9053564144. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Syntaxis van het Nederlands 11 hoofdstukken van de zin

 • 1.1 Taal en cognitie

 • Om meer te weten te komen over ons denken en de menselijke geest
  kunnen we de producten van onze cognitie onderzoeken, om daarmee een beeld te vormen van het brein dat deze producten tot stand heeft gebracht. Taal is daartoe bij uitstek geschikt.
 • Taal is geschikt om 
  de cognitie te onderzoeken, omdat taal een typisch menselijk product is. Daarnaast is de structuur van taal onbewust, dus levert inzicht op in het onbewuste deel van ons denken.
 • Het bestuderen van zinssstructuur of syntaxis van het NL vanuit psychologisch perspectief
  zegt iets over de organisatie van onze cognitie.
 • Elk kind leert
  de moedertaal (de taal die in zijn omgeving wordt gesproken)
 • Het verwerven van moedertaal
  gebeurt spelenderwijs 
 • Het vak 'taal' op de basisschool
  gaat altijd om lezen en schrijven, nooit om leren spreken en luisteren
 • Het leren van moedertaal
  is een onbewust en passief proces (dus 'verwerven' ipv 'leren')
 • Wat is het 'logische probleem van taalverwerving'
  dat ieder kind een 'talenknobbel' heeft voor zijn moedertaal (moeiteloos verwerven van woorden en ingewikkelde grammatica)
 • 1.3 Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is

 • Op welke manier verwerft een kind moedertaal?
  1. Bootst omgeving (moeder) na. Simpele woordjes en zinnen worden steeds ingewikkelder. De taal wordt spelenderwijs geleerd door gebruik te maken van de enorme geheugencapaciteit van de mens

  2. Moedertaal is aangeboren. Voor een NL kind is het erfelijk bepaald dat het NL gaat spreken. Het taalorgaan met de moedertaal rijpt langzaam (maar is dus al in de genen vastgelegd)
 • Ieder kind is in staat iedere taal te leren
  mits die taal in de omgeving wordt aangeboden. 
 • Taal heeft een duidelijk herkenbare structuur
  de opbouw van zinnen en woordgroepen verloopt volgens zeer precieze regels. 
 • Om een taal te leren spreken
  moet het taalverwervend kind woorden leren. Is lijst cf. woordenboek, maar zinnen vormen niet zo'n lijst. 
 • Wat geldt voor zinnen
  duidelijke regels waarbij vormelijke overeenkomsten ook corresponderen met betekenisovereenkomsten. Zinnen worden dus niet als 'eenheden' geleerd (in tegenstelling tot woorden). 
 • 1.4 De mens als winterkoning

 • Wat geldt voor de 'winterkoning' 
  het leren zingen is deels erfelijk bepaald, maar het resultaat wordt mede bepaald door het aanbod vanuit de omgeving. 
 • Wat is de overeenkomst tussen de mens en het winterkoninkje?
  Door erfelijk bepaalde factoren is de mens in staat taal te leren. Het taalaanbod in zijn vroege jeugd bepaalt welke taal het kind als moedertaal zal verwerven.
 • De grammatica van een taal is een combinatie
  van erfelijke factoren (de algemene principes) en culturele factoren (het taalaanbod uit de omgeving). Moedertaalverwerving is dan het invullen van de open ruimtes in het aangeboren algemene schema.
 • Aangeboren leervermogen en aangeboren taalvermogen
  Leervermogen: aangeboren vaardigheid om dingen (taal) te leren

  Taalvermogen: algemene principes van taal (erfelijk bepaald)
 • Taalverwerving van een moedertaal kan uitsluitend plaatsvinden
  op grond van een aangeboren taalvermogen (aangeboden leervermogen is onvoldoende). Door een aangeboren taalvermogen zal een kind het aanbod zondanig kunnen hanteren, dat het na verloop van tijd uit dit aanbod een volwassen grammatica maakt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

BASISPRINCIPE syntactische categorie 
wanneer constituenten elkaar kunnen vervangen zonder dat de zin ongrammaticaal wordt, vormen ze 1 SYNTACTISCHE CATEGORIE

(12) Er loopt {een kat / een oude mevrouw met twee koffers / een dikke man} op straat
SYNTACTISCHE categorien (zoals DP)
De meest gebruikelijke syntactische categorieën zijn:
CP (complementizer phrase) [soms ook S voor sentence, zin]Er loopt een kat op straat; Hans koopt een boek; Het regentVP (verb phrase)slaapt; koopt een boek, is heel oudDP (determiner phrase)de oude man; een kind; oude mannen; hij; MariaAP (adjective phrase)oud; heel bijzondere; trots op de moederNP (noun phrase)oude man; kind; herdenking van de rampPP (prepositional phrase)met het mes; achter de deurN (nomen)auto; kindV (verbum)kopen; eten; slapenA (adjectief of adverbium)oud; dik; ergP (prepositie)onder; achter; opDet (determiner)de; het; een; vijfComp (complementizer)dat; of
Verschil tussen pro en PRO
1 . in plaats van pro kan ook een pronomen
voor PRO bestaat geen lexicale variant

Emanuel vindt het leuk om HIJ/PRO naar Frankrijk te gaan
Het is leuk om HIJ/PRO naar Frankrijk te gaan

2. PRO heeft een verplicht antecedent in de matrixzin (PRO gedraagt zich anaforisch)
GROTE PRO
treedt uitsluitend op als er een passend antecedent voor PRO in de context kan worden aangetroffen
OBJECTCONTROLE
het PRO-SUBJECT wordt gecontroleerd door het OBJECT van de matrixzin (ons) 

FONS nodigde ons uit om PRO bij hem langs te komen 
SUBJECTCONTROLE
het PRO-SUBJECT wordt gecontroleerd door het MATRIXSUBJECT (Fons)

FONS vertelde mij PRO een tweede huis in Frankrijk gekocht te hebben
PRO =
Leeg subject in infinitiefzinnen (Paardekooper: SCHIMONDERWERP)
KLEINE PRO
= LEEG pronomen

Ben op vakantie geweest. Heb de bus genomen. Ging elke dag naar het strand.

Het subject kan ALLEEN uit de EERSTE POSITIE worden weggelaten en niet in bijzinnen
TOPIC-DROP
PRONOMEN 'dat' wordt weggelaten in

WIl ik niet nog eens meemaken
Gaat je niets aan

Kan alleen als topic in de EERSTE positie van een HOOFDZIN staat
PRO-DROP
subject in finiete zin wordt (vrijelijk) weggelaten