Summary Systeem aarde / 2e fase Vwo / deel leeropdrachtenboek / druk 4

-
ISBN-10 9006436380 ISBN-13 9789006436389
403 Flashcards & Notes
69 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Systeem aarde / 2e fase Vwo / deel leeropdrachtenboek / druk 4 ". The author(s) of the book is/are Thiememeulenhoff Bv. The ISBN of the book is 9789006436389 or 9006436380. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Systeem aarde / 2e fase Vwo / deel leeropdrachtenboek / druk 4

 • 1.1.1 Hoe begrijp je het verleden van de aarde?

 • De aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Om de ontwikkelingen en de processen (die soms miljoenen jaren duren) die geleid hebben tot de huidige landschappen te achterhalen, wordt het actualiteitsprincipe gebruikt. Dit principe gaat ervan uit dat processen die we nu op aarde zien, vroeger ook zo hebben gewerkt. Het heden vormt de sleutel tot het verleden. Zo kunnen geologen de ontstaanswijze van landschappen verklaren.
 • Hoe oud is de aarde ongeveer?
  De aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. 
 • Wat houdt het actualiteitsprincipe in?
  Om de ontwikkelingen en de processen (die soms miljoenen jaren duren) die geleid hebben tot de huidige landschappen te achterhalen, wordt het actualiteitsprincipe gebruikt. Dit principe gaat ervan uit dat processen die we nu op aarde zien, vroeger ook zo hebben gewerkt. Het heden vormt de sleutel tot het verleden. Zo kunnen geologen de ontstaanswijze van landschappen verklaren.
 • 1.1.2 De kraamkamer van de aarde

 • De zon is 4,6 miljard jaar geleden ontstaan uit samentrekking van gas en stof. In de nevel rondom de zon ontstonden acht planeten, waaronder onze aarde, die in een schijf om de zon draaien. De zon vormt met miljarden andere sterren het Melkwegstelsel. In het heelal bevinden zich talloze sterrenstelsels.
 • 1.1.3 Schillen

 • Onze aarde onderscheid zich van andere planeten in ons zonnestelsel in twee opzichten. Ten eerste vind je op het aardoppervlak vloeibaar water. Ten tweede is de aarde gelaagd en bestaat uit verschillende schillen met specifieke eigenschappen. Bij de gelaagdheid kun je kijken naar de chemische (materialen) én fysische (hardheid) eigenschappen. Door inslag van meteorieten smolt de aarde en zakten zware elementen zoals ijzer naar de diepte.
  Er ontstond door het afwisselend smelten en afkoelen van de aarde een gelaagdheid van schillen met verschillende chemische samenstelling.
  • De binnenste laag noemen we de aardkern en bestaat voornamelijk uit ijzer.
  • De volgende laag heet de aardmantel en bestaat uit veel magnesium en ijzer.
  • De buitenste, dunne laag heet de aardkorst en deze laag van vast gesteente komt in twee vormen voor: de continentale korst (30-70 km dik, licht gesteente, veel graniet) en de oceanische korst (1-7 km dik, zwaar gesteente, veel basalt).

  Fysische eigenschap van lagen: oftewel de hardheid van lagen.
  • De buitenste laag (lithosfeer: aardkorst en bovenlaag aardmantel) is hard.
  • Daaronder ligt een zachtere laag (asthenosfeer: grotendeels plastisch gesteente).
  • Daaronder ligt de binnenmantel van vast gesteente.
  • Daaronder zit de buitenkern, deze is vloeibaar.
  • De binnenste laag noemen we de binnenkern, deze bestaat weer uit hard gesteente.
 • Hoe onderscheid de aarde zich van andere planeten in ons zonnestelsel?
  Onze aarde onderscheid zich van andere planeten in ons zonnestelsel in twee opzichten. Ten eerste vind je op het aardoppervlak vloeibaar water. Ten tweede is de aarde gelaagd en bestaat uit verschillende schillen met specifieke eigenschappen. 
 • Beschrijf kort de chemische eigenschappen van de gelaagdheid van de aarde.
  Door inslag van meteorieten smolt de aarde en zakten zware elementen zoals ijzer naar de diepte. Er ontstond door het afwisselend smelten en afkoelen van de aarde een gelaagdheid van schillen met elk een verschillende chemische samenstelling.
  • De binnenste laag noemen we de aardkern en bestaat voornamelijk uit ijzer.
  • De volgende laag heet de aardmantel en bestaat uit veel magnesium en ijzer.
  • De buitenste, dunne laag heet de aardkorst en deze laag van vast gesteente komt in twee vormen voor: de continentale korst (30-70 km dik, licht gesteente, veel graniet) en de oceanische korst (1-7 km dik, zwaar gesteente, veel basalt).
 • Beschrijf kort de fysische eigenschappen van de gelaagdheid van de aarde.
  Met de fysische eigenschappen van de lagen bedoelen we de hardheid van de lagen.
  • De buitenste laag (lithosfeer: aardkorst en bovenlaag aardmantel) is hard.
  • Daaronder ligt een zachtere laag (asthenosfeer: grotendeels plastisch gesteente).
  • Daaronder ligt de binnenmantel van vast gesteente.
  • Daaronder zit de buitenkern, deze is vloeibaar.
  • De binnenste laag noemen we de binnenkern, deze bestaat weer uit hard gesteente.
 • 1.1.4 Inwendige warmte

 • De aarde krijgt warmte uit inwendige en uitwendige bronnen.
  • Inwendige warmte: door vroegere inslagen van meteorieten heeft de warmte zich opgehoopt. Daarnaast geeft de radioactiviteit van gesteente ook warmte af. Daarom is de aarde nog steeds geen koude planeet. De warmte wordt langzaam naar buiten getransporteerd via heet gesteente. De warmte zal bij de harde lithosfeer deels via geleiding naar buiten worden verplaatst. Soms breekt heet gesteente door de korst heen: vulkanisme.
  • Uitwendige warmte: de zon geeft veel warmte af aan het aardoppervlak. Dit heeft gevolgen voor de uitwendige processen, de exogene krachten, die zich aan het aardoppervlak afspelen.
 • Waar krijgt de aarde inwendige warmte vandaan?
  De inwendige warmte wordt deels verkregen door vroegere inslagen van meteorieten. Hierdoor heeft de warmte zich opgehoopt. Daarnaast geeft de radioactiviteit van gesteente ook warmte af. Daarom is de aarde nog steeds geen koude planeet. De warmte wordt langzaam naar buiten getransporteerd via heet gesteente. De warmte zal bij de harde lithosfeer deels via geleiding buiten worden verplaatst. Soms breekt heet gesteente door de korst heen: vulkanisme.
 • Waar krijgt de aarde uitwendige warmte vandaan?
  De uitwendige warmte komt van de zon, deze geeft veel warmte af aan het aardoppervlak. Dit heeft gevolgen voor de uitwendige processen, de exogene krachten, die zich aan het aardoppervlak afspelen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het actualiteitsprincipe?
Daarbij gaat men uit van het beginsel dat de processen die we nu op aarde zien, vroeger ook zo hebben gewerkt. Het heden vormt dus de sleutel tot het verleden.
Wat is de aardmantel, waarvan is hij gemaakt en welke temperaturen heeft hij?
Aardmantel is de laag om de aardkern, hij is gemaakt van ijzer en magnesium en heeft temperaturen tussen 2800 en 1800 graden Celsius.
Beschrijf kort het proces van ontbossing in het Middellandse Zeegebied.
Het proces van ontbossing is al zeer lang geleden begonnen, bijvoorbeeld met de doeleinden brandhout en bouwmaterialen. Maar bossen worden ook gekapt of afgebrand om plaats te maken voor weidegronden, akkerbouwgrond en tuinbouwgrond. Ook is er steeds meer ruimte nodig voor nederzettingen. Daarnaast komen er jaarlijks veel bosbranden voor. Een gevolg van de verstoring is de enorme afname van het aantal plantensoorten. 
Wat betekent nomadisme?
Nomadisme is een leefwijze waarin volkeren een rondtrekkend bestaan leiden met hun dieren om in hun onderhoud te voorzien. Kwam oorspronkelijk veel voor in zuidelijke gebieden, waar je je moest aanpassen aan de neerslaghoeveelheden. Deze leefwijze neemt sterk af, omdat er nieuwe verhoudingen, ander overheidsbeleid en ander bodemgebruik is ontstaan. 
Wat is dryfarming?
Dry farming houdt in dat de akker elk tweede of derde jaar braak komt te liggen. De braakliggende grond ontvangt in de tussentijd wel neerslag en slaat deze op als voorraad voor de productieperiode. De grond wordt zodanig geploegd dat het regenwater gemakkelijk kan binnendringen.
Hoe verschilt de bevolkingsgroei in verschillende delen van het Middellandse Zeegebied?
De totale bevolking in het Middellandse Zeegebied is tussen 1950 en 2000 gegroeid van 185 naar 395 miljoen inwoners. De bevolking ontwikkeld zich op twee verschillende manieren: in het noorden zal de bevolking slechts een kleine groei doormaken en in het zuiden en oosten wordt een vervijfvoudiging verwacht tussen 1950 en 2025. Je kunt het gebied in drie regio's verdelen: Zuid-Europa, Noord-Afrika + Turkije en het oostelijke Middellandse Zeegebied.
Beschrijf kort het landschap van het Middellandse Zeegebied.
Het landschap in de omringende 21 landen is zeer gevarieerd. Er is veel reliëf en de kusten zijn vaak steil.
Er zijn relatief weinig uitgestrekte stranden, maar wel veel eilanden, schiereilanden, baaien en kapen. Er is een actieve vulkaan genaamd Stromboli en er komen veel aardbevingen voor.
Beschrijf kort de Middellandse Zee.
De Middellandse Zee is de grootste binnenzee ter wereld. De zee is op twee plaatsen toegankelijk: vanaf de Atlantische Oceaan via de Straat van Gibraltar en vanuit de Rode Zee via het Suezkanaal in Egypte. De zee zelf bestaat uit een aantal bekken, zoals de AdriatischeZee, de Tyrrheense Zee en de Egeïsche Zee.
Beschrijf kort het proces van verwoestijning.
Haal je in kwetsbare, droge gebieden de vegetatie weg, dan verstoor je de waterhuishouding, droogt de bodem uit en wordt de bovenlaag hard. De geringe hoeveelheden regen kunnen niet meer infiltreren en vloeien over het oppervlak weg. Wordt de bodem door deze onaangepaste methoden van akkerbouw en veeteelt zodanig aangetast dat gebieden veranderen in woestijnachtige milieus, dan noemen we dit verwoestijning of desertificatie. 
Wat is de functie van de ozon?
De ozon beschermt ons in de stratosfeer tegen schadelijke ultraviolette straling.