Summary Systeem Aarde

-
204 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Systeem Aarde

 • 1.1.1 Hoe begrijp je het verleden van de aarde?

 • Wat is het actualiteitsprincipe?
  Natuurwetten in het verleden zijn hetzelfde als die in het heden.
 • Wat is een mooie zin die het actualiteitsprincipe aanduidt?
  Het heden is de sleutel naar het verleden.
 • 1.1.2 De kraamkamer van de aarde

 • Hoe ontstonden 4,6 miljard jaar geleden concentraties van deeltjes?
  In een kleine nevel van heet gas en stof door samentrekking en zwaartekracht. De grootste massa werd onze zon.
 • Hoe ontstonden onze planeten?
  Er ontstonden om de zon planeetachtige lichamen, deze botste door de zwaartekracht tegen elkaar, waardoor er grotere planten ontstonden. Uiteindelijk zijn er 8 planeten gevormd, die we nu nog steeds kennen.
 • Wat is een cluster?
  De miljarden sterren met gasnevels en onze zon, vormen samen een cluster; een schijf, iets dikker in het midden met spiraalarmen. Dit is ons sterrenstelsel.
 • 1.1.3 Schillen

 • Waar kijk je naar bij het bestuderen van eigenschappen van de schillen?
  De chemische samenstelling (uit welke materialen bestaan de schillen) en een van de fysische eigenschappen (hoe hard zijn de schillen).
 • Wat is de aardkern?
  Het binnenste gedeelte van de aarde, deels vast, deels vloeibaar.
 • Waaruit bestaat de aardkern?
  De aardkern bestaat uit ijzer.
 • Wat is de aardmantel?
  Dikke, plastische laag onder de aardkorst waarin de convectiestromen voorkomen.
 • Waaruit bestaat de aardmantel?
  De aardmantel bestaat uit magnesium en ijzer.
 • Wat is de aardkorst?
  Dunne, vaste schil van de aarde met een dikte van 5 km onder de oceanen tot 50 km onder de continenten.
 • Uit welke twee vormen bestaat de aardkorst en wat zijn de kernmerken van deze vormen?
  - Continentale korst: 30-70 km dik, licht gesteente, graniet
  - Oceanische korst: 1-7 meter dik, zwaar gesteente, basalt
 • Wat is de lithosfeer?
  Harde, vaste buitenlaag van de aarde (aardkorst en deel van de aardmantel).
 • Wat is de asthenosfeer?
  Zachtere, vrij plastische laag in de aardmantel.
 • Wat is nu de chemische samenstelling en wat is de fysische eigenschap?
  De chemische samenstelling is de opbouw van de aarde, met metalen die in de grond zitten.
  De fysische samenstelling is of de schillen hard of zacht zijn.
 • 1.1.4 Inwendige warmte

 • Hoe komt het dat het zo warm is in de aarde? 2 redenen.
  Vroeger waren er erg veel meteoriet inslagen, bij deze inslagen kwam warmte vrij en de aarde heeft deze warmte opgenomen. 
  Een andere inwendige warmtebron wordt gevormd door de radioactiviteit van sommige gesteenten.  
  Door vulkanisme komt soms warm gesteente naar buiten, magma, dit kan voor een temperatuurstijging zorgen, maar het is niet voldoende om de hele aarde te voorzien van warmte.
 • Hoe komt er uitwendige warmte op de aarde?
  Via de zon, dit is ons belangrijkste warmtebron.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het klimaat?
Gemiddelde weerstoestand over een langere periode en een groot gebied.
Wat is een El niño?
Het tijdelijk stoppen van het opwellen van koud zeewater bij de kust van Peru.
Wat is de thermohaline circulatie?
Diepzeestroom en oppervlaktezeestroom, veroorzaakt door zwaar (koud en zout) afzinkend water en wind.
Wat voor bodem heeft een steppebodem?
Veel en lang gras: dikke laag humus. Wordt ook wel zwarte aarde bodem genoemd.
Wat voor bodem heeft een woestijnbodem?
Weinig humus, geen inspoeling en uitspoeling, opstijging van water in de bodem door hitte.
Wat zijn aride zones?
Zone met droge klimaten
Wat is het permafrost?
Een bodem met nauwelijks horizonten
Wat voor bodem heeft de polaire zone?
Toendrabodem met nauwelijks horizonten
Noem 2 kenmerken van een polaire zone.
- Nooit warmer dan 10 graden; E klimaat
- Sneeuw, toendra's en ijskappen
Wat is een polaire zone?
Gordels tussen de poolcirkel en de polen