Summary Systeemgericht werken / deel Basisboek

-
ISBN-10 9006951900 ISBN-13 9789006951905
356 Flashcards & Notes
74 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Systeemgericht werken / deel Basisboek". The author(s) of the book is/are Marius Nabuurs. The ISBN of the book is 9789006951905 or 9006951900. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

circulair bevragen en interviewen
Vragen stellen aan een gezinslid over iemand anders
 uit het gezin. Bijv.: “Als ik aan je vader zou vragen     
 wat hij van jouw kledingstijl vindt, wat zou hij  
  dan antwoorden?”
wat is de koptelefoon techniek?
je hoort en ziet alles, maar reageert niet overal op.
hoe pas je meerzijdige partijdigheid toe in een gesprek?
- onvoorwaardelijke empathie voor alle gezinsleden
- wisselend partijdig zijn
- elk gezinslid in gelijke mate betrekken. niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief
welke redenen heb je om af te wijken van een gezinsgesprek?
cultuur; kinderen niet bij de problemen willen betrekken ( vaak is dit het geval bij individuele of relatieproblematiek bij ouders)

de leeftijd van de kinderen; je kan ze er ongeveer pas bij betrekken bij een jaar of 10. let op de ontwikkelingsleeftijd.

een geheim: bijv seksuele problematiek

de adolescent die zich losmaakt: jongvolwassene vraagt om hulp en vertrouwd zijn ouders niet of wil ze er gewoon niet bijhebben. gaat vaak om seksuele problematiek of autonomie. stimuleer wel de redenen om het gezin erbij te betrekken maar laat de keuze bij de client. 

weigerende ouders:vaak bij adolescent, druk oefenen op ouders

crisis
welke dingen kan je toepassen om de relatie te versterken met verschillende systemen?
- niet alleen gedrag, maar ook emoties kunnen zien
- meerzijdige partijdigheid ipv oorzaak- gevolg
- let op circulaire beinvloeding en wees daar open over
- bevestig of herstel hierarchie
- verbeter de interactie tussen gezinsleden
- onderzoek de invloed van de omgeving en het supra-familiar systeem
wat is interpunctie problematiek?
wat voor de een gevolg is, is voor de ander een oorzaak. om dit op te lossen moet je clienten laten inzien wat het eigen gedrag voor invloed heeft op de ander
welke drie stoornissen vallen onder double blind?
- paradoxale boodschap; sarcasme
- tegenstrijdigheden in verschillende communicatiekanalen; verbaal en non-verhaal stemmen niet op elkaar af.
- tegenstrijdigheden in één communicatiekanaal; woorden als ja maar of twee mensen zeggen wat anders.
noem vijf communicatie stoornissen
onduidelijke communicatie; verbaal en non verbaal niet goed op elkaar afgestemd
onvolledige communicatie: vaag
tegennstrijdige communicatie: boodschappen in communicatie spreken elkaar tegen
communicatie misverstanden: informatie wordt niet begrepen
vijf axioma's
1. men kan niet niet communiceren
2. je hebt een inhoud en betrekkingsniveau ( de manier waarop de boodscchap wordt overgebracht
3. interpunctie
4. je hebt zowel digitaal als analoge communicatie
5. communicatie kan symmetrisch of complemetair zijn
wat zijn andere woorden voor verbale en non verbale communicatie?
verbaal-> digitaal en non verbaal -> analoog