Summary Taal en taalwetenschap

-
ISBN-10 0470672137 ISBN-13 9780470672136
603 Flashcards & Notes
43 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Taal en taalwetenschap". The author(s) of the book is/are redactie Anne E Baker, Jan Don & Kees Hengeveld. The ISBN of the book is 9780470672136 or 0470672137. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Taal en taalwetenschap

 • 1 van taal naar taalwetenschap

 • Wat hoort allemaal bij Taal als het gaat om communicatie

  Mensen kunnen in communicatie over alles communiceren. Zelfs in verschillende jargons. Dit hoort allemaal bij Taal.

 • Hoe noem je de eigenschappen die door alle talen worden gedeeld?
  Universalia
 • Welke vier elementen hebben alle talen in zich?

  Alle talen bestaan uit kleine elementen. Gesproken talen -> Klanken. Gebarentalen -> handvormen. Uit deze elementen worden grotere eenheden, woorden of gebaren, opgebouwd. Die dan weer zinnen vormen.

   

  Alle talen hebben klinkers en medeklinkers

   

  In alle talen kunnen taalgebruikers een bewering ontkennen, vragen stellen en bevelen geven.

   

  Alle talen hebben woorden voor WIT, ZWART, LICHT en DONKER.

 • Wat is compositionaliteit van taal?
  woorden hebben afzonderlijk betekenissen, opgebouwd uit klanken waardoor je woorden kan onderscheiden: pan/kan
 • Hoe worden deze eigenschappen van talen genoemd die alle talen bezitten?

  Universalia

 • Welke modaliteit van taal is er?
  visuele modaliteit (gebaren taal) verbale modaliteit (gesproken taal)
 • Wat is compositionaliteit?

  het feit dat alle talen opgebouwd zijn uit kleine elementen zoals klanken die grotere eenheden, woorden of gebaren vormen en dat wij daardoor de verschillende woorden kunnen onderscheiden.

 • Hoe heet het onderdeel van taalwetenschap waar interpretatie en gevolgtrekking onder valt?
  pragmatiek
 • naast klanken is voor de betekenis ook de woordvolgorde heel belangrijk. Meisje redt badmeester - badmeester redt meisje.

 • wat is syntaxis?
  het terrein van taalwetenschap dat zich bezig houdt met betekenis van zinnen
 • Wat is nog een belangrijk kenmerk van menselijke talen?

  Ze worden  (door kinderen) verworden middels interacties met de omgeving en zo van generatie op generatie overgedragen.

 • Hoe noem je regels voor betekenistoekenning van zinnen?
  semantiek
 • Nog een kenmerk van mensentaal is creativiteit

   

 • wat is woordvorming?
  morfologie
 • Wat zijn universalia?
  Eigenschappen die door alle talen worden gedeeld
 • Wat is fonetiek?
  hoe worden klanken gevormd en hoe zijn wij instaat die te horen en te interpreteren?
 • Wat is compositionaliteit?
  Taalelementen hebben een eigen betekenis, maar kunnen door combinatie andere betekenissen uitdrukken.
 • Fonologie is het taalkundige broertje van...
  fonetiek
 • Wat is recursie?
  Een frase die deel uitmaakt van een andere frase van hetzelfde type.
  Voorbeeld: beginnend met een voorzetsel.
  (De hoed van de vader van Jan)
 • 1.1 inleiding

 • Een groot gedeelte van onze taal leren we abstract & onbewust.
 • Wat zijn natuurlijke talen en welke natuurlijke talen zijn er?
  natuurlijke talen zijn door mensen gesproken talen. De natuurlijke talen zijn gesproken taal en gebarentaal.
 • Wat is de doelstelling van taalwetenschap?
  onbewuste en abstracte kennis die mensen van taal hebben te expliciteren, met name in een grammatica van die taal
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.