Summary Talent

-
ISBN-13 9789402039573
111 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Talent". The author(s) of the book is/are Polly den tenter. The ISBN of the book is 9789402039573. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Talent

 • 1.1 Fictie

 • Werkwoordelijke gezegde
  Eeen of meer werkwoorden
 • Ssplitsbare werkwoorden
  Ssommige werkwoorden vallen in twee delen uiteen als ze woorden vervoegd
 • Onderwerproef
  Je verandert de pv van enkelvoud naar meervoud of andersom.het zinsdeel dat mee moet veranderen is het onderwerp
 • Llijdend voorwerp
  Wwie of wat+wg +o
 • 1.5 Woorden

 • Wat is een samenstelling
  Eeen samenstelling is een combinatie van twee of meer woorden
 • Wwat moet er soms bij
  Eeen letter
 • Wwelk woord is het belangrijkste
  De laatste
 • Wwaar moet je naar kijken voor het lidwoord
  Nnaar het laatste woord
 • 1.7 Grammatica en zinsdelen

 • Hhoeveel woorden bestaat een zinsdeel
  1 of een paar woorden die bij elkaar horen
 • Wwat heeft elke zin
  Eeen functie
 • Hhoe heet zinnen benoemen
  Rredekundig ontleden
 • 1.8 Grammatica en woordsoorten

 • Wwelke woorden behoren tot dezelfde woordsoort
  Wwoorden met dezelfde kenmerken
 • Hhoeveel woordsoorten zijn er in totaal
  10
 • hoe heet woorden benoemen
  taalkundig ontleden
 • Zzelfstandig naamwoord
  Een mens dier of ding of planten en begrippen
 • Wwat behoort ook tot een zelfstandig naamwoord
  Eeigennamen
 • Llidwoorden
  De het of een
  Je kan het voor een zelfstandig naamwoord zetten
 • Wwelk in onbepaald
  Een
 • En welke bepaald
  De , het
 • Wekwoord
  Is iets wat je kan doen
 • 1.9 Spelling

 • Ttegenwoordig tijd
  .
 • Leestekens
  .
 • Aaanhalingstekens
  .
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.