Summary Taxatieleer vastgoed 1

-
ISBN-13 9789001796297
148 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Taxatieleer vastgoed 1". The author(s) of the book is/are George G M ten Have MRICS RT. The ISBN of the book is 9789001796297. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Taxatieleer vastgoed 1

 • 1 Ontwikkeling van de economische waardetheorie 19

 • de marktwaarde is die prijs die een woning oplevert op dat moment.

 • het waarde concept is niet gebaseerd op persoonlijke omstandigheden, bij het WORTH concept is dit juist wel het geval

 • de marktprijs is een vast gegeven, de marktwaarde is een prijs die word bepaald aan de hand van een taxatie

 • waaruit bestaan de wettelijke transactie kosten ?

  overdrachtsbelasting, notariskosten, kadastrale inschrijving

   

 • wat is het verschil tussen de Wettelijke transactiekosten en de KK (kosten koper) ?

  de kosten koper zijn bekend als een hoger bedrag, hier komt bijv. ook de makelaarscourtage overheen

 • wat is een heterogene oligopolie ? 

  weinig aanbieders, veel afnemers

 • wat is een heterogene oligopsonie ?

  veel aanbieders, weinig afnemers

 • definitie van de executie waarde vrij van huur en gebruik ?

  het meestwaarschijnlijke bedrag die het pand bij openbare verkoop kaal opbrengt

 • definitie marktwaarde ?

  de prijs die de woning op dat moment oplevert

 • definitie van wettelijke huurwaarde woonruimte ?

  de huurprijs die op dat moment maximaal redelijk word geacht aan de hand van het besluit.

   

 • hoe wordt de wettelijke huurwaarde woonruimte verkregen ?

  door het waarderingssysteem/puntenstelsel

 • welke 4 elementen worden niet meegenomen bij de VVO berekening ?

  Trapgat, ruimtes lager dan 1,5M, dragende binnenmuren, installatie ruimtes

 • wat is de Economische huurwaarde ?

  het meest waarschijnlijke bedrag dat jaarlijks word verkregen bij het aanbieden en van een huurobject

 • hoeveel is 1 centiare ? 1 are ? en 1 hectare ?

   

  1 CA is 1m2, 1 Are is 100m2 en 1 Hectare is 10.000M2

 • wat houd de Residuele methode in en wanneer gebruik je deze ?

   

  dit is de Grond waarde aan de hand van de berekening W-PO= WG ( waarde van de opstal na realisatie - de productiekosten)

   

 • wanneer gebruik je de BAR methode ?

  bij het berekenen van de marktwaarde uitgaand van verhuurd

 • Hoe berken je de Netto huuropbrengst ?

  Huuropbrengst - Opstal verzekering -onderhoud - beheer - OZB = netto uuropbrengst

 • wat behoort er tot de imax ?

  alles wat je betaalt  ( LET OP!! de overdrachtsbelasting betaal je alleen over de KOOPSOM

   

   

 • 1.1 Voortijd 20

 • Wat is hoge intrestviet
   Hoge intrestviet= schaarste aan geld.
 • Wat is intrest
  ntrest= De prijs voor het lenen en uitlenen van geld. 
 • Wat is de natuurlijke prijs
  Dat is de prijs die overeenstemt met de kosten van het product
 • 1.2 Fysiocratische school en de klassieke scholen 21

 • Wat zijn klassieke scholen
  Klassieke scholen= nadruk op aanbodkant, op vrij marktwerking.
 • Wat zijn fysiocratische scholen?
  Fysiocratische scholen= Nadruk op economische kringloop , niet qua prijzen. 
 • Wat is de klassieke revolutie?
  economie zelfstandig denkdiscipline, economen zochten partroon op. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.