Summary Ten Steps to Complex Learning

ISBN-10 0415807964 ISBN-13 9780415807968
113 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ten Steps to Complex Learning". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9780415807968 or 0415807964. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ten Steps to Complex Learning

 • 1 A new approach to instruction

 • Eigen aanvulling: Binnen de EHBO wordt de reanimatie volgens dit model aangeleerd. Je voert steeds het hele proces uit, maar je oefent de deelvaardigheden zoals masseren en beademen. Sommige dingen worden geautomatiseerd. Je krijgt van te voren voor iedere deeltaak informatie over de deeltaak bijvoorbeeld hoe diep je moet masseren en hoe vaak. Ook krijg je juist-in-time- informatie tijdens het uitvoeren bijvoorbeeld over de plaatsing van je hand. Alle onderdelen van de blauwdruk komen aan bod tijdens deze training.
 • 1.1 Complex leren

 • Probleem: Leven en werksituaties vragen om complexe vaardigheden. De makkelijkere vaardigheden zijn namelijk overgenomen door de computer of robots. Onderwijs moet snel op deze vraag reageren en ontwikkeld hiervoor designs. Probleem is dat het onderwijs niet de tijd heeft gehad om te onderzoeken of deze allemaal goed werken. Hierdoor behalen de verschillende designs wisselende successen, wisselen onderwijsinstellingen veel van design (met de mode mee), hetgeen negatief is voor de implementatie.
 • Het grootste probleem is de transfer van hetgeen geleerd is naar het dagelijks leven en de werksituaties. Door het volgen van 10 stappen naar complex leren wil men dit probleem oplossen. (Doel van het boek)
 • 1.2 Een integrale design aanpak

 • Een integrale aanpak probeert de complexiteit aan te pakken, zonder het overzicht te verliezen tussen de verschillende elementen van de kennis/vaardigheid en de relaties tussen deze elementen  (Top down i.p.v. bottum up). Het is de oplossing voor 3 onderwijsproblemen namelijk het lesgeven van hele kleine kenniselementen, fragmentatie en het transferprobleem.
 • 1.2.1 Compartimentering

 • Compartimentering = Het verdelen van kennis in declaratieve kennis, procedurele kennis en affectieve kennis. Dit is desastreus voor het beroepsonderwijs.
 • 1.2.2 Fragmentatie

 • Fragmentatie = het breken van iets in kleine, afzonderlijke onderdelen. Dit is typisch voor het onderwijs van de twintigste eeuw. Per afzonderlijke onderdeel wordt er bekeken bij welk domein het past en welke instructie het best passend is. deze losse elementen worden 1 voor 1 aangeboden. Pas aan het eind kan de lerende alles samenvoegen. Dit werkt alleen als elk onderdeel moeilijk te leren is voor de lerende. Verder werkt het niet en levert het transferproblemen op.
 • 1.2.3 De transfer paradox

 • De transfer paradox = onderwijsmethoden die het beste werken om specifieke leerdoelen te bereiken, zijn niet de beste methoden om transfer te bereiken. Een goed onderwijsmodel moet met deze paradox rekening houden en zich niet specifiek richten op het bereiken van specifieke, afzonderlijke leerdoelen, maar juist op geïntegreerde, algemene leerdoelen die transfer van het geleerde mogelijk maken.
 • 1.3 Vier componenten en 10 stappen

 • De vier componenten bestaan uit 10 stappen. Deze worden de komende hoofdstukken besproken. Stap 1,4,7 en 10 worden altijd uitgevoerd. Stap 2,3,5,6,8 en 9 alleen indien nodig. Designs in real-life volgen nooit precies rechtlijnig de stappen van 1-10. Door bijschaven zal men zigzaggen door de stappen.
 • 2 Blauwdruk voor de 4 componenten

 • In dit hoofdstuk volgt een korte beschrijving van de 4 componenten en hoe zij de 3 problemen van hoofdstuk 1 tegengaan. H. 4-13 geeft gedetailleerde beschrijvingen.
 • 2.1 Training blauwdrukken


 • Er zijn 4 blauwdruk componenten:
  1. Leertaken = echte, hele taakervaringen, gebaseerd op real-life taken. De taken integreren kennis, vaardigheden en houdingen.
  2. Ondersteunende informatie = informatie dat de lerenden helpt bij leren en presteren. Dit geldt vooral voor de probleemoplossende, beredenerende en besluitvormende aspecten van het leren. De informatie legt uit hoe een domein is georganiseerd en hoe een probleem in dat domein benaderd moet worden. 
  3.  Procedurele informatie = Deze informatie verschaft de lerenden stap-voor-stap kennis zodat ze routineaspecten correct kunnen uitvoeren.
  4. Deeltaakoefening = Extra oefeningen om bepaalde handelingen te kunnen automatiseren. Het start echter pas, nadat het routineaspect is geïntroduceerd in de context van de gehele, betekenisvolle leertaak.
 • 2.2 Het voorkomen van compartimentering

 • Je kunt compartimentering voorkomen door een hiërarchie te maken, waarin het uiteindelijke doel boven aan staat. Daaronder staan deelvaardigheden kennisdelen en houdingen die de lerenden zich eigen moeten maken. Ook deze zijn weer onderverdeeld in makkelijkere stappen. Deze hiërarchie wordt in zijn geheel aangeboden aan de studenten. Zo oefenen ze alles. (Top down). Voorbeeld op blz. 14.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.