Summary Ten steps to complex learning : a systematic approach to four-component instructional design.

-
ISBN-10 0805857931 ISBN-13 9780805857931
111 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Ten steps to complex learning : a systematic approach to four-component instructional design.". The author(s) of the book is/are Jeroen J G van Merriënboer, Paul A Kirscher. The ISBN of the book is 9780805857931 or 0805857931. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Ten steps to complex learning : a systematic approach to four-component instructional design.

 • 1.1 Complex learning

 • Complex leren is de integratie van kennis, vaardigheden en attituden; de coordinatie van kwalitatief verschillende samengestelde vaardigheden, en de transfer van leren.
  - Focus authentieke leertaken gebaseerd op real-life taken.
 • Toenemende belangstelling complex leren te verklaren door:
  - Maatschappelijke en technische ontwikkelingen (menselijke creativiteit en flexibiliteit)
  - Ontwikkelingen op het gebied van leren en opleiden (transfer van leren)
  - Behoeften van studenten (OW vaak te gefragmenteerd en weinig betekenisvol aangeboden - moeilijk relatie te begrijpen)
 • Ten Steps is een Holistische aanpak om de problemen te verbeteren (compartimentering, fragmentatie en transfer paradox).
  Veel instructie ontwerpen gebruiken nog een atomische aanpak.
 • Wat is complex leren?
  Complex leren is de integratie van kennis, vaardigheden en attituden; de coordinatie van kwalitatief verschillende samengestelde vaardigheden, en de transfer van leren.
  - Focus authentieke leertaken gebaseerd op real-life taken.
 • Van waaruit is de toenemende belangstelling voor complex leren te verklaren?
  - Maatschappelijke en technische ontwikkelingen (menselijke creativiteit en flexibiliteit)
  - Ontwikkelingen op het gebied van leren en opleiden (transfer van leren)
  - Behoeften van studenten (OW vaak te gefragmenteerd en weinig betekenisvol aangeboden - moeilijk relatie te begrijpen)
 • Welke aanpak hanteert de Ten Steps en geef en definitie van deze aanpak.
  Holistische aanpak = het geheel is meer dan de som der delen.
 • 1.2 A holistisch design

 • Holistisch ontwerp = het geheel is meer dan de som der delen. Het behandelt de complexiteit zonder de verschillende elementen en de interconnectie daartussen uit het oog te verliezen. Biedt een oplossing voor de volgende onderwijskundige problemen:
  - Compartimentering
  - Fragmentatie
  - Transfer Paradox
 • Compartimentering = scheiden van een geheel in verschillende onderdelen of categorieën. Je hebt dus veel kennis op een bepaald gebied, maar veel vaardigheden kunnen niet worden uitgevoerd als ze geen bijzondere attitude (houding) vertonen. Vb. chirurg die veel technische vaardigheden heeft, maar niet over het menselijk lichaam..
  In holistisch ontwerp aandacht voor integratie van verklarend leren, procedureel leren en affectief leren. Op deze manier ontwikkel je een geïntegreerde kennisbasis die de transfer van leren bevorderen.
 • Fragmentatie = proces van het breken van iets in kleine, niet complete of geïsoleerde onderdelen.  Lerende kunnen echter vaak de integratie en coördinatie van de verschillende elementen niet transsferen naar andere situaties.
  Holistische model: focus op het behalen van hoog geïntegreerde sets van doelstellingen en het kunnen coördineren van de doelstelling in het echte leven.
 • Transfer Paradox = methodes die het beste werken voor het bereiken van specifieke, geïsoleerde doelstellingen werken niet het beste voor het bereiken van een geïntegreerde doelstellingen en het bevorderen van transfer van leren. Instructie methode wordt gekozen op: minimale aantal oefen items, time-on-task besteed, en hoeveelheid geïnvesteerd om doelstellingen te bereiken.
  Holistisch model: leert omgaan met complexiteit: soort vorm van modeling (model deze makkelijke-tot-moeilijke modellen): ; aanbieden van opgaven in random volgorde. Instructie moet beginnen met een gesimplificeerd, maar "compleet" model van realiteit.
 •  Voor welke 3 problemen biedt een holistisch ontwerp de oplossing?
  - Compartimentering = scheiden v geheel in verschillende onderdelen/categorieën.
  - Fragmentatie = iets breken in kleine, niet complete of geïsoleerde onderdelen
  - Transfer Paradox = methodes voor specifiek geïsoleerde doelstellingen werkt niet voor bereiken geïntegreerde doelstellingen en bevorderen van transfer van leren. .
 • Welke oplossingen heeft een holistisch model voor deze problemen?
  - Compartimentering: aandacht voor integratie v verklaren, procedureel en affectief leren. Zo ontw. geïntegreerde kennisbasis.
  - Fragmentatie: behalen hoog geïntegreerde set doelstellingen en coördineren v doelstellingen in echte leven.  
  - Transfer Paradox: leert omgaan met complexiteit (modeling). Instructie beginnen met gesimplificeerd, maar "complee" model van realiteit. Makkelijke-tot-moeilijke modellen)
 • 1.3 Vier componenten en tien stappen

 • De Tien Stappen zijn vooral voorschrijvend. De focus ligt meer op ontwerpen dan op de leerprocessen.

  4C/ID mode geeft handvatten voor het ontwerpen van een leeromgeving die gericht is op het:
  - Stimuleren van complex leren
  - Integreren van leren en werken
  - Bieden van ingebouwde ondersteuning
 • Blauwdrukken van Complex leren kunnen beschreven worden door  4 basiscomponenten en Tien Stappen:
  A) Leertaken (het project/de taak)
  • Ontwerpen leertaken
  • Volgorde taakklassen
  • Opstellen van leerdoelen
  B) Ondersteunende Informatie (niet-routine aspect v leren, probleemoplossen en redenering)
  • Ontwerpen ondersteunende informatie
  • Analyseren cognitieve strategieën
  • Analyseren mentale modellen
  C) Procedurele Informatie (geroutineerde aspect v leertaak)
  • Ontwerpen procedurele informatie
  • Analyseren cognitieve regels
  • Analyseren voorkennis
  D) Deeltaakoefening (om hogere level v automatisme te creëren)
  • Ontwerpen deeltaakoefening

 • Real-life ontwerpen zijn nooit processen die in een vaste volgorde moeten worden doorlopen. Kan door de stappen heen zigzaggen.
 • Waarvoor geeft het 4C/ID model handvatten?
  - Stimuleren van complex leren
  - Integreren van leren en werken
  - Bieden van ingebouwde ondersteuning
 • Noem de 4 basiscomponenten van de 4C/ID model?
  A) Leertaken
  B) Ondersteunende Informatie
  C) Procedurele Informatie
  D) Deeltaakoefening
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.