Summary Ten Steps to Complex Learning A Systematic Approach to Four-Component Instructional Design

-
ISBN-10 1351624350 ISBN-13 9781351624350
235 Flashcards & Notes
3 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Ten Steps to Complex Learning A Systematic Approach to Four-Component Instructional Design
 • Jeroen J G van Merriënboer Paul A Kirschner
 • 9781351624350 or 1351624350
 • 2017

Summary - Ten Steps to Complex Learning A Systematic Approach to Four-Component Instructional Design

 • 1.1 Complex learning

 • Complex learning involves integrating knowledge, skills and attitudes; coordination qualitatively different constituent skills; and often transferring what is learned in school or training settings to daily life and work settings.
 • 1.2 A holistic design approach

 • A holistic design approach is the opposite of an atomistic one, in which complex contents and tasks are continually reduced to simpler or smaller elements such as facts and simple skills.
 • Using a holistic design apporach can offer a solution for three persistent problems in the field of education, namely, compartimentalization, fragmentation, and the transfer paradox
 • Compartimentalization is the separation of a whole into distinct parts or categories
 • Fragmentation is the act or process of breaking something into small, incomplete or isolated parts
 • This phenomenon, where the methods that work the best for reaching isolated, specific objectives are often not the methods that work best for reaching integrated objectives and increasing transfer of learning, is known as the transfer paradox
 • 2.1 Training blueprints

 • Whole-task experiences based on real-life tasks and situations that aim at integrating knowlegde, skills and attitudes are called:
  Learning tasks
 • Information that is helpful for learning and performing the problem-solving, reasoning and decision-making aspects of learning tasks is called:
  Supportive information
 • Information prerequisite for learning and performing routine aspects of learning tasks is called:
  Procedural information
 • The whole set of learning tasks exhibits high variability, is organized in simple-to-complex task classes, and exhibits diminishing learner support and guidance within each task class
 • Supportive information is specified per task class and is always available to learners. This information provides a bridge between what learners already know and what they need to know to successfully carry out the learning tasks
 • Procedural information specifies exactly how to perform the routine aspects of the task and is best presented just in time, precisely when the learners need it. It is quickly faded as learners gain more expertise.
 • Practise items provided to help learners reach a very high level of automaticity for selected routine aspects of a task are called:
  Part-task practice
 • Part-task practice typically provides huge amounts of repetitive practice, but only starts after the routine aspect has been introduced in the context of a whole, meaningful learning task
 • 2.2 Preventing compartimentalization

 • What is inductive learning?
  A process in which learners induce knowledge from concrete experiences (constructing schema's)
 • According to the model, one must have variability of practice between learning tasks. What is meant by variability of practice?
  Learning tasks that differ from each other on all dimensions on which tasks also differ in the real world
 • What do learning tasks look like in the schematic blueprint?
  Ronde bolletjes
 • What does variability of practice look like in the schematic blueprint?
  Little triangles placed at different positions in the learning tasks
 • 2.3 Avoiding fragmentation

 • Manieren om fragmentatie te voorkomen is door het implementeren van task classes en support en guidance
 • Categories of learning tasks, each representing a version of the task with a particular level of complexity, are called task classes
 • In the schematic blueprint, task classes look like:
  Dotted boxes around the learning tasks
 • What is the difference between support and guidance?
  (Task) support is product-oriented (how to get to the goal)
  Guidance focuses on the process
 • What is the name for a learning task with the highest possible support?
  A case study
 • What is the name for a learning task with the lowest possible support?
  A conventional task
 •  In the schematic blueprint support and guidance look like:
  Starting with a high level of support and guidance at the start of a task class (gray in the circles), lowering this with each task.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Ten steps to complex learning : a systematic approach to four-component instructional design.
 • Jeroen J G van Merriënboer, Paul A Kirscher
 • 9780805857931 or 0805857931
 • Transfered to digital print.

Summary - Ten steps to complex learning : a systematic approach to four-component instructional design.

 • 1.1 Complex learning

 • Complex leren is de integratie van kennis, vaardigheden en attituden; de coordinatie van kwalitatief verschillende samengestelde vaardigheden, en de transfer van leren.
  - Focus authentieke leertaken gebaseerd op real-life taken.
 • Toenemende belangstelling complex leren te verklaren door:
  - Maatschappelijke en technische ontwikkelingen (menselijke creativiteit en flexibiliteit)
  - Ontwikkelingen op het gebied van leren en opleiden (transfer van leren)
  - Behoeften van studenten (OW vaak te gefragmenteerd en weinig betekenisvol aangeboden - moeilijk relatie te begrijpen)
 • Ten Steps is een Holistische aanpak om de problemen te verbeteren (compartimentering, fragmentatie en transfer paradox).
  Veel instructie ontwerpen gebruiken nog een atomische aanpak.
 • Wat is complex leren?
  Complex leren is de integratie van kennis, vaardigheden en attituden; de coordinatie van kwalitatief verschillende samengestelde vaardigheden, en de transfer van leren.
  - Focus authentieke leertaken gebaseerd op real-life taken.
 • Van waaruit is de toenemende belangstelling voor complex leren te verklaren?
  - Maatschappelijke en technische ontwikkelingen (menselijke creativiteit en flexibiliteit)
  - Ontwikkelingen op het gebied van leren en opleiden (transfer van leren)
  - Behoeften van studenten (OW vaak te gefragmenteerd en weinig betekenisvol aangeboden - moeilijk relatie te begrijpen)
 • Welke aanpak hanteert de Ten Steps en geef en definitie van deze aanpak.
  Holistische aanpak = het geheel is meer dan de som der delen.
 • 1.2 A holistisch design

 • Holistisch ontwerp = het geheel is meer dan de som der delen. Het behandelt de complexiteit zonder de verschillende elementen en de interconnectie daartussen uit het oog te verliezen. Biedt een oplossing voor de volgende onderwijskundige problemen:
  - Compartimentering
  - Fragmentatie
  - Transfer Paradox
 • Compartimentering = scheiden van een geheel in verschillende onderdelen of categorieën. Je hebt dus veel kennis op een bepaald gebied, maar veel vaardigheden kunnen niet worden uitgevoerd als ze geen bijzondere attitude (houding) vertonen. Vb. chirurg die veel technische vaardigheden heeft, maar niet over het menselijk lichaam..
  In holistisch ontwerp aandacht voor integratie van verklarend leren, procedureel leren en affectief leren. Op deze manier ontwikkel je een geïntegreerde kennisbasis die de transfer van leren bevorderen.
 • Fragmentatie = proces van het breken van iets in kleine, niet complete of geïsoleerde onderdelen.  Lerende kunnen echter vaak de integratie en coördinatie van de verschillende elementen niet transsferen naar andere situaties.
  Holistische model: focus op het behalen van hoog geïntegreerde sets van doelstellingen en het kunnen coördineren van de doelstelling in het echte leven.
 • Transfer Paradox = methodes die het beste werken voor het bereiken van specifieke, geïsoleerde doelstellingen werken niet het beste voor het bereiken van een geïntegreerde doelstellingen en het bevorderen van transfer van leren. Instructie methode wordt gekozen op: minimale aantal oefen items, time-on-task besteed, en hoeveelheid geïnvesteerd om doelstellingen te bereiken.
  Holistisch model: leert omgaan met complexiteit: soort vorm van modeling (model deze makkelijke-tot-moeilijke modellen): ; aanbieden van opgaven in random volgorde. Instructie moet beginnen met een gesimplificeerd, maar "compleet" model van realiteit.
 •  Voor welke 3 problemen biedt een holistisch ontwerp de oplossing?
  - Compartimentering = scheiden v geheel in verschillende onderdelen/categorieën.
  - Fragmentatie = iets breken in kleine, niet complete of geïsoleerde onderdelen
  - Transfer Paradox = methodes voor specifiek geïsoleerde doelstellingen werkt niet voor bereiken geïntegreerde doelstellingen en bevorderen van transfer van leren. .
 • Welke oplossingen heeft een holistisch model voor deze problemen?
  - Compartimentering: aandacht voor integratie v verklaren, procedureel en affectief leren. Zo ontw. geïntegreerde kennisbasis.
  - Fragmentatie: behalen hoog geïntegreerde set doelstellingen en coördineren v doelstellingen in echte leven.  
  - Transfer Paradox: leert omgaan met complexiteit (modeling). Instructie beginnen met gesimplificeerd, maar "complee" model van realiteit. Makkelijke-tot-moeilijke modellen)
 • 1.3 Vier componenten en tien stappen

 • De Tien Stappen zijn vooral voorschrijvend. De focus ligt meer op ontwerpen dan op de leerprocessen.

  4C/ID mode geeft handvatten voor het ontwerpen van een leeromgeving die gericht is op het:
  - Stimuleren van complex leren
  - Integreren van leren en werken
  - Bieden van ingebouwde ondersteuning
 • Blauwdrukken van Complex leren kunnen beschreven worden door  4 basiscomponenten en Tien Stappen:
  A) Leertaken (het project/de taak)
  • Ontwerpen leertaken
  • Volgorde taakklassen
  • Opstellen van leerdoelen
  B) Ondersteunende Informatie (niet-routine aspect v leren, probleemoplossen en redenering)
  • Ontwerpen ondersteunende informatie
  • Analyseren cognitieve strategieën
  • Analyseren mentale modellen
  C) Procedurele Informatie (geroutineerde aspect v leertaak)
  • Ontwerpen procedurele informatie
  • Analyseren cognitieve regels
  • Analyseren voorkennis
  D) Deeltaakoefening (om hogere level v automatisme te creëren)
  • Ontwerpen deeltaakoefening

 • Real-life ontwerpen zijn nooit processen die in een vaste volgorde moeten worden doorlopen. Kan door de stappen heen zigzaggen.
 • Waarvoor geeft het 4C/ID model handvatten?
  - Stimuleren van complex leren
  - Integreren van leren en werken
  - Bieden van ingebouwde ondersteuning
 • Noem de 4 basiscomponenten van de 4C/ID model?
  A) Leertaken
  B) Ondersteunende Informatie
  C) Procedurele Informatie
  D) Deeltaakoefening
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

The split-attention principle has two forms. Which are these?
The temporal split-attention principle and the spatial split-attention principle.
What is the difference between malrules and misconceptions?
Malrules are incorrect cognitive rules leading to persistent errors.

Misconceptions are pieces of misinformed prerequisite knowledge leading to incorrect application of rules.
What is the difference between cognitive feedback and corrective feedback?
Cognitive feedback stimulates learners to reflect on their knowledge and to expand and improve it in a process of elaboration. It is meant for nonrecurrent constituent skills.

Corrective feedback helps learners to recognize errors, recover from them and form accurate cognitive rules and procedures. It is meant for reccurent skills and it is a type of procedural information.
What does JIT stand for?
Just-in-time (information)
What is an other name for deductive-expository strategy?
Direct instruction
For what type of learners would you use deductive-inquisitory strategy?
Experienced learners
For what type of learners would you use inductive-expository strategy?
Novice learners
What is an other name for inductive-inquisitory strategy?
Guided discorvery
What is an inductive-inquisitory strategy?
A strategy in which the teacher gives examples and the learners are asked to come up with general information in which these examples fit.
What is an inductive-expository strategy?
A strategy in which the teacher gives examples and follows up with general information in which these exampels fit.