Summary Tentamenstof (alles)

-
211 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Tentamenstof (alles)

 • 1 Pagina 1

 • Ontologie
  • Zijnsleer (De studie van wat er is) 
  • 'Wat is volgens ons de aard en het uiterlijk van sociale realiteit en uit welke eenheden bestaat het en hoe gaan deze met elkaar om?'
  • Twee Kampen: Objectivisme en constructivisme 
 • Objectivisme
  • Idee: de wereld is objectief (en bestaat, ondanks onze kennis ervan) en sociale fenomenen confronteren ons als feiten. 
  • Veel gebruikt in natuurwetenschappen (dus kwantitatief) 
 • Constructivisme
  • Idee: de wereld is een sociaal product en wordt voortdurend geconstrueerd en ge√Įnterpreteerd door sociale actoren en mensen (dus taal en betekenis van belang). 
  • Kwalitatief 
 • Epistemologie
  • Kennisleer 
  • Centrale vraag: moeten/mogen/kunnen de sociale wetenschappen de uitgangspunten en procedures van de natuurwetenschappen volgen?
  • Twee kampen: positivisme en interpretivisme 
 • 1e generatie positivisme
  • Natuurwetenschappen
  • Objectivistische ontologie en kennisvergaring (waardevrij, door empirische feiten, verificatiebeginsel) 
 • 2e generatie positivisme
  Gelijk aan 1e generatie positivisme, maar grotere rol voor inductie.
 • 3e generatie standaard positivisme
  Gelijk aan 1e en 2e generatie positivisme, maar Hempel (deductie grote rol) en Popper (falsificatietheorie).
 • Interpretivisme
  • Sociale wetenschappen (verstehen) is anders dan natuurwetenschappen (erkl√§ren)
  • Subjectieve betekenisverlening
  • Kwalitatief 
 • Popper
  • Falsificatietheorie
  • Door het proberen de onjuistheid aan te tonen, kunnen we vooruitgang boeken en nieuwe kennis verkrijgen. 
 • Hume
  Inductie geeft geen universele geldigheid maar wetenschappelijke verklaring (op basis van wetmatigheden en logische redenering).
 • Hempel (hypothetico-deductive methode)
  • Covering-law model 
  • Juistheid theorie aantonen via toetsen implicaties. 
   • Met explanans en explanandum
 • Explanans
  Universele wetmatigheid
 • Explanandum
  Wat moet worden verklaard?
 • Wetenschappelijk pluralisme
  Veel verschillende visies
 • Inductie
  Van observatie (naar patroon) naar theorie (in praktijk een cirkel). Je start met een observatie en gaat hier een theorie omheen bouwen.
 • Deductie
  Van theorie naar observatie. Je start met een aanname en redeneert verder naar wat je wil verklaren.
 • Onderzoeksprobleem
  • Waarom van een onderzoek en wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie. 
  • Anders dan onderzoeksvraag
  • Inspiratie door: 
   • Maatschappelijke problemen
   • Actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen
   • Patronen en regelmatigheden
   • Academische discussies
   • Persoonlijke ervaring en voorkeuren 
   • Praktisch (tijd) 
 • Puzzel
  Probleem, kennishiaat
 • Theorie
  • Lens, verwachte uitkomst. 
  • Sturing voor onderzoek en resultaat van onderzoek. 
  • 'Link' om onderzoeksresultaten te verbinden met een breder debat. 
  • Altijd voorlopig bruikbaar
 • Middle-rangetheorie
  • Dominante opvatting voor empirisch onderzoek. 
  • Biedt geen allesomvattend verklaringsmodel. 
 • Narratieve literatuurstudie
  • Selectie maken van te includeren studies.
  • Kans op incompleet & biased 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.