Summary terra

-
ISBN-13 9789001860004
133 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "terra". The author(s) of the book is/are Henk Nonnekes. The ISBN of the book is 9789001860004. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - terra

 • 4.1 landschap en natuurrampen

 • Wij rekenen tot aan het Middellandse Zeegebied alle landen die aan de Middellandse Zee liggen aangevuld met Portugal en Jordanië
 • op basis van sociaalgeografische verschillen kun je het Middellandse Zeegebied indelen in een Europees deel, een Afrikaans deel en een Aziatisch deel
 • hoeveel landen heeft het middellandse zeegebied
  23 landen
 • landschap is het uiterlijk van een gebied
 • het natuurlandschap is opgebouwd uit natuurlijke elementen. De natuurlijke elementen die het landschap in het Middellandse Zeegebied bepalen, zijn de Middellandse Zee, de natuurlijke vegetatie, de hoogteligging en het reliëf
 • de mens heeft het natuurlandschap ingericht en maakte er een cultuurlandschap van. 
 • noem 2 soorten landschappen
  cultuurlandschap en natuurlandschap
 • de Middellandse Zee is een van de meest vervuilde zeeën ter wereld
 • De Middellandse zee is niet alleen blauwer dan de Noordzee, maar ook veel zouter en het heeft minder eb en vloed verschil. Deze verschillen komen doordat de Middellandse Zee een bijna afgesloten binnenzee is. Er wordt weinig zoet water aangevoerd en er is grote verdamping, daardoor is het zouter. Eb- en vloedverschillen worden door de nauwe doorgangen buiten de deur gehouden
 • noem een gevolg van een hoge temperatuur van de Middellandse Zee
  Het water wordt veel zouter doordat het water verdampt en het zout achter blijft. Ook komen er door dit warme weer meer toeristen
 • Het Middellandse zeegebied ligt in een subtropische landschapszone. Dit is een gebied op aarde dat zich uitstrekt langs de keerkringen. Je vindt deze subtropische landschapszone dus rond de 30 graden noorderbreedte en 30 graden zuiderbreedte.
 • de oorspronkelijke begroeiing die in een middellandse zeeklimaat (warme, droge zomers) voorkomt, heet mediterrane vegetatie. Dit is een vegetatie die bestaat uit planten die zich aangepast hebben aan de droogte in de zomer van het Middellandse zeegebied. 
 • Er ligt een groot aantal gebergten in het Middellandse Zeegebied. Deze gebergten maken deel uit van een grote gebergtegordel die begint in het Middellandse Zeegebied en die door loopt tot het oosten van Azië. deze gordel heet het Alpiene plooiingsgebergte. 
 • de gebergten van de grote gebergtegordel ontstonden omdat het gebied op de grens ligt van aardplaten. Aardplaten bewegen hier naar elkaar toe. Waar de platen botsen, plooit de aardkorst.
 • een hooggebergte is een gebied met toppen die hoger zijn dan 1500 meter. een middelgebergte is een gebied met toppen tussen de 500 en 1500 meter.
 • wat is de grote gebergtegordel
  een groep gebergten die begint in het middellandse zee gebied en door loopt tot het oosten van Azië
 • In plaats van natuurlijke begroeiing zie je nu veel doornig struikgewas en mediterrane landbouw. dat doornige struikgewas noemen ze ook wel maquis
 • mediterrane landbouw is de landbouw in het Middellandse Zeegbied die zich kenmerkt door graanverbouw, boomcultures en extensieve veeteelt
 • extensieve veeteelt is een vorm van veeteelt waarbij weinig geld of arbeid per dier en oppervlakte wordt gebruik
 • om de verbouw van producten als olijven en druiven mogelijk te maken, zijn er terrassen aangelegd. Zonder die terrassen is landbouw niet mogelijk op steile hellingen en het regenwater wordt zo beter vastgehouden omdat het niet in een keer naar beneden stroomt
 • wat is mediterrane landbouw
  dit is de landbouw die zich kenmerkt door graanverbouw, boomcultures en extensieve veeteelt
 • door de ligging, het reliëf en het klimaat van het Middellandse Zeegebied wordt het gebied regelmatig getroffen door natuurrampen. Het gaat om vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, droogtes, overstromingen, aardverschuivingen en natuurlijke bosbranden
 • noem 6 natuurrampen die voor kunnen komen in het Middellandse Zeegebied
  • vulkaanuitbarstingen
  • aardbevingen
  • droogtes
  • natuurlijke bosbranden
  • aardverschuivingen
  • overstromingen
 • overstromingen worden voor een groot deel veroorzaakt doordat de neerslag in stortbuien valt. de grond kan dit water niet allemaal verwerken en het water stroomt zo van de hellingen de rivieren in . de rivieren kunnen al dat water niet afvoeren waardoor overstromingen ontstaan. 
 • door de grote droogte in de zomer komen er zeer regelmatig natuurlijke bosbranden voor, maar natuurlijk is soms ook de mens de oorzaak
 • hoe ontstaan overstromingen?
  de neerslag valt in het Middellandse Zeegebied vaak in stortbuien. de grond kan dit water niet allemaal verwerken en het water stroomt zo van de hellingen in de rivier. de rivier kan dit niet allemaal afvoeren en zo gaat het overstromen. 
 • in het middellandse zeegebied is opvallend dat de meeste kustgebieden en rivierdalen veel dichterbevolkt zijn dan het binnenland. vroeger was dat niet zo omdat de kustgebieden toen geteisterd werden door muggenplagen door de moerasachtige omstandigheden, en er waren grote kansen op overstromingen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

noem 4 kenmerken die van invloed zijn op het klimaat
 1. breedteligging
 2. ligging van hoge- en lage luchtdrukgebieden
 3. windsysteem en zeestromen
 4. hoogteligging


noem de drie processen van luchtcirculatie
 1. lage luchtdruk
 2. hoge luchtdruk
 3. wind
noem 2 lagen uit de atmosfeer en vertel waarom daar wel of niet weerverschijnselen voorkomen
de troposfeer. Hier is koude lucht boven aan en warme lucht onderaan omdat de luchtlaag van onderen wordt verward. Warme lucht stijgt en koude lucht daalt. Hierdoor komen er wel weerverschijnselen voor. In de stratosfeer is de koude lucht onderaan en de warme lucht bovenaan. Hier kan de lucht dus niet dalen of stijgen en hier vinden dus ook geen weersverschijnselen plaats
noem 2 soorten van verwering en hoe die ontstaan

mechanische verwering:

 • vorstverwering
 • instraling van de zon
 • zoutkristallen
 • wortels van planten

chemische verwering:

 • oplossen door zure regen
 • roestvorming
waardoor ontstaat een tsunami
door een aardbeving op de zeebodem
noem 3 soorten vulkanen
 1. schildvulkanen
 2. stratovulkanen
 3. spleeteruptie
noem de 2 eruptietypen
 • effusieve eruptie
 • explosieve eruptie
noem 3 soorten bewegingen en de namen
 1. divergente plaatgrenzen: breuken waar de platen van elkaar af bewegen
 2. convergente plaatgrenzen: breuken waar de platen naar elkaar toe bewegen
 3. transforme breuken: breuken waarbij platen langs elkaar bewegen
hoe kan het dat het mantelgesteente in een langzaam vloeiende beweging gaat
doordat het binnenste van de aarde alleen de warmte kwijt kan door middel van een convectiestroom, dit is de stroming van het warme gesteente
hoe heet de buitenste laag van de aarde en waar bestaat die uit
de lithosfeer en die bestaat uit de aardkorst en het buitenste gedeelte van de mantel