Summary Terra : aardrijkskunde.

-
ISBN-10 9001859569 ISBN-13 9789001859565
250 Flashcards & Notes
6 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Terra : aardrijkskunde.
 • onder van Daphne Ariaens Daphne Ariaens Harry van den Berg Regula Van Oort kartografie
 • 9789001859565 or 9001859569
 • 2006

Summary - Terra : aardrijkskunde.

 • 1.1 De opbouw van de wereld

 • Waarom zegt het begrip bevolkingsdichtheid niet zo veel?
  Het enige weet dat er veel mensen dicht bij elkaar wonen. Je weet niet of er alleen woonwijken, fabrieken en kantoren etc zijn. En het zegt ook niet over de omstandigheden waarin de mensen leven.
 • Wat zijn bevolkingsconcentraties?
  Gebied waar veel mensen bij elkaar wonen.
 • Wat is vergrijzing en hoe komt het ?
  -stijging van de gemiddelde leeftijd
  -Het gebeurt vooral in welvarende landen waar het geboorte cijfer laag is door:
  >omdat er geboorte regeling word toe gepast.  
  >Sinds 1970 is de anti conceptie pil uit gevonden  
  >Vrouwen studeren langer en willen eerst werken.
  >Geld, vrije tijd, dreigende overbevolking
  >Dus een laag geboorte cijfer en een laag sterfte cijfer zorgen voor vergrijzing.
 • Definitie van demografische druk
  De verhouding tussen het aantal mensen van 20 tot 64 jaar en de overige leeftijdsgroepen.
 • Wat is grijze druk?
  Verhouding tussen de 65 plussers en 20-64 jarigen.
  Komt veel voor in rijkere landen.
  Gevaar is dat er te weinig mensen kunnen zijn voor het zorgen van de ouderen.
 • Wat is een vruchtbaarheidscijfer en hoe komt het dat het is sommige landen gemiddeld erg hoog is?
  - Het aantal kinderen per vrouw.
  -Geen voorbehoedsmiddelen en weinig kennis over geboorte beperking 
  - geloof, emancipatie van vrouwen en armoede.
 • Wat is Shared poverty
  -Alle ellende die een gezin heeft in armoede kan het best verdeeld worden over meerdere mensen dus meer kinderen is shared poverty.
  -Dus risico's voor de gevolgen van armoede worden verspreid over veel mensen.
  -Letterlijk vertaald: gedeelde armoede.
  -Hoe meer kinderen je krijgt hoe meer geld het gezin kan verdienen. Een kind heeft 2 handen maar 1 mond. Als je 10 kinderen hebt die 5 euro per dag verdien dan heb je 50 euro en als je 1 hebt dan maar 5. Als er 1 ziek is en je hebt 10 kinderen zijn er nog veel over maar als je maar 1 hebt en die word ziek heb je niks meer.
 • Wat is groene druk??
  De verhouding tussen mensen die jonger zijn dan 20 en 20-64 jarigen.
  Het komt veel voor in arme landen waar ze meer kinderen krijgen.
  Gevaar is dat en niet genoeg mensen zijn om voor de kinderen te zorgen.
 • Wat is demografische transitie ?
  De overgang in de demografie.
  Van hoog naar laag sterfte cijfer. ---> Betere medische wetenschap, de komst van schoon drinkwater, beter voedsel.
  Van hoog naar laag geboorte cijfer. --> De wil van super grote gezinnen is weg, letten op de leeftijd van de ouders, welvaard.
 • Het demografisch transitie model.
 • 1.1.2 Het economische wereldbeeld

 • De rijkste landen liggen in west-europa en noord amerika aangevult met Japan en Australië. De allerarmste landen liggen in Afrika en midden Azië. De rest van de wereld nemen de tussenpositie in. Het verschil komt door de goederen die een land produceert en door de samenstelling van de bevolkingsgroepen.
 • Ongeveer 25% van de mensen heeft geen werk. Echter in ontwikkelingslanden is dit veel meer, soms wel 2x zo veel.
 • In welke sector werken veel mensen in ontwikkelingslanden?
  In primaire sector.
  ->Landbouw, visserij, soms commerciële productie bijvoorbeeld plantages, veel zelfvoorzienende productie.
 • Wat zijn MOL landen ?
  minder ontwikkelde landen
 • Waardoor kan de secundaire sector groeien?
  Door de armoede zijn de lonen laag en is het voor bedrijven aantrekkelijk om hier te vestigen waardoor de bevolking is de securdaire sector te werk gaat.

  Vooral in Azië en Latijns Amerika gebeurd dit. Maar ook in de transitie landen in europa
 • Wat zijn transitie landen?
  Dat zijn landen die voorheen communistisch waren maar nu een vrije markt economie hebben.
 • Wat is de informele sector?
  De groep mensen die werken maar niet ingeschreven staan. Ze bedenken meestal zelf activiteiten om in leven te blijven. Ze komen vooral in de stad voor en blijft steeds toe nemen door hoge geboorte cijfer en migratie van het platte land.
 • Welke sectoren zijn in de rijkere landen er actief?
  -De primaire sector niet, het produceert wel veel maar is voor een groot deel overgenomen door machines.
  -De secundaire sector heeft wel veel plaatsen maar daalt snel omdat het in anderen landen goedkoper kan.
  -Dus moeten rijke landen het hebben van de TERTIAIRE SECTOR of DIENSTEN SECTOR. Zoals handel, transport, gezondheidszorg en dergelijke.
 • Wat is het bruto nationaal product (BNP)?
  Alles wat is een land geproduceerd word bij elkaar op te tellen. Meestal word dit aantal door het aantal inwoners gedeeld zodat je het kan vergelijken. Je hebt dan dus eigenlijk BNP per inwoner.
 • Wat is het bruto binnenlands product?
  Bijna hetzelfde als BNP, maar nu word niet meegeteld wat Nederlanders in het buiten land verdienen maar wel wat buitenlanders in nederland verdienen. Deze uitkomst geeft en betere economische staat van een land aan maar is moeilijker te bereken vooral in arme landen.
 • Waarom zijn het bnp en het BBP  niet 100% te vertrouwen?
  - De informele sector word niet mee gerekend. Ik kan ik sommige landen (schattingen) op oplopen tot 50% van de totale inkomsten.
  -Zelf voorzienende dingen worden niet mee gerekend. Zoals eten, kleding en zelfs huizen.
  -Het word berekend in Amerikaanse Dollars. De waarde van een bepaalde munt ten opzichte van de Amerikaanse Dollar en erg verschillen van tijd tot tijd.
  -Het zegt niets over de koopkracht van een land. Er kunnen grote verschillen in rijkdom bestaan. Daarnaast zijn in sommige landen alle dingen gewoon veel goedkoper dan in Nederland en kan je met een laag inkomen goed rondkomen.
 • Wanneer noemt de VN iemand arm?
  Als hij/zij minder dan 1 euro per dag verdient.
 • Wat is het Human Development Index(HDI) of ontwikkelinsindex
  -Het is een begrip opgesteld uit meerdere variabelen. Namelijk BBP (met koopkracht), de levensverwachting, alfabetisering etc.
  -De gebieden met de hoogste score zijn ook de rijkste gebieden van de wereld. Namelijk: west-Europa, noord-Amerika en Australië. De armste landen en ook de laagst scorende landen zijn de landen ten zuiden van de Sahara.
 • Wat is ruilvoet?
  Dat is de verhouding tussen de import en de export van een land.
  Op basis van ruilvoet is wereldwijd het het centrum en het periferie ontstaan. Rijke landen ontvingen grondstoffen en verwerkten ze tot eindproducten.
 • Wat zijn semi-periferie landen?
  De landen die tussen centrum en periferie schommelen.
 • Alleen voor olie exporterende landen geld de regel niet dat als je alleen grondstoffen exporteert dat je dan arm bent. Want zij zijn erg rijk met alleen maar exporteren van olie terwijl andere landen extreem arm zijn terwijl ze ook alleen grondstoffen exporteren. 

  Enkele van deze landen hebben de OPEC(organisatie van olie-exporterende landen) landen opgericht. Zij zorgen ervoor dat ze de olie prijs stabiel maar zo hoog mogelijk te houden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Terra : aardrijkskunde.
 • onder van Daphne Ariaens Hans de Jong Mark van der Meiden Regula Van Oort kartografie
 • 9789001859954 or 900185995X
 • 2008

Summary - Terra : aardrijkskunde.

 • 1.1.1 Afbakenen


  • Myanmar

  • Thailand

  • Maleisië

  • Singapore

  • Brunei

  • Indonesië

  • Oost-Timor

  • Filipijnen

  • Cambodja
  • Laos
  • Vietnam

   


  • Wat is Pacific Rim?

   het economisch sterk opkomende gebied rond de Grote Oceaan

    


   • Myanmar

   • Thailand

   • Maleisië

   • Singapore

   • Brunei

   • Indonesië

   • Oost-Timor

   • Filipijnen

   • Cambodja
   • Laos
   • Vietnam

        • Myanmar

    • Thailand

    • Maleisië

    • Singapore

    • Brunei

    • Indonesië

    • Oost-Timor

    • Filipijnen

    • Cambodja
    • Laos
    • Vietnam

    Zuidoost-Azië krijgt weinig aandacht; Zuid- en Oost Azië krijgen veel meer aandacht.
    Vaak niet als eigen regio gedacht


    • Myanmar

    • Thailand

    • Maleisië

    • Singapore

    • Brunei

    • Indonesië

    • Oost-Timor

    • Filipijnen

    • Cambodja
    • Laos
    • Vietnam

    Zuidoost-Azië krijgt weinig aandacht; Zuid- en Oost Azië krijgen veel meer aandacht.
    Vaak niet als eigen regio gedacht

    • Myanmar
    • Thailand
    • Maleisië
    • Singapore
    • Brunei
    • Indonesië
    • Oost-Timor
    • Filipijnen
    • Cambodja
    • Laos
    • Vietnam
   • Wordt vaak niet als aparte regio beschouwd
   • Wordt vaak niet als aparte regio beschouwd

   • Zuidoost-Azië bestaat uit:
    • Myanmar
    • Laos
    • Cambodja
    • Brunei
    • Indonesië
    • Maleisië
    • Singapore
    • Oost-Timor
    • Vietnam
    • Filipijnen
    • Thailand

    Zuidoost-Azië wordt vaak niet als aparte regio beschouwd.

   • 1.1.1.1 Indelen in regio's

   • Bij AK is indelen in gebieden een essentiële werkwijze; door in te zoomen op een gebied kan er meer verdiept worden in bv problemen/kenmerken.

    Regio: te onderscheiden als gebied dat zich op basis van één of meer verschijnselen of kenmerken onderscheidt van andere gebieden.

   • Wat is een regio?
    Een gebied dat zich op basis van één of meer verschijnselen of kenmerken onderscheidt van andere gebieden.
   • 1.1.1.2 Soorten regio's

   • Regio's onderscheiden:


    • Formele of homogene regio's; regio's die afgebakend op basis van één of meer gelijksoortige verschijnselen die overal in dat gebied voorkomen. Bv de taal/soort landbouw.

    • Functionele regio's; regio's die afgebakend worden op basis van een samenghang van relaties, interacties of contacten. Bv netwerken tussen gebieden/economische-/politieke samenwerking.

    • Nodale regio's; regio's waar de meeste relaties gericht zijn op één centraal punt (nodus). Vaak zijn deze een centrale/belangrijke stad. Bv de stadsgewesten in NL. Valt onder funtionele regio's.

    • Perceptionele regio's; regio's die afgebakend zijn gebaseerd op gevoel of beleving. Bv Almere ligt in Flevoland, maar inwoners voelen zicht meer Amsterdammer.
   • Wat voor types regios zijn er? En wat zijn het?

    - Formele of homogene regio's: regio's die zijn afgebakend op basis van één of meer gelijksoortige verschijnselen die overal in dat gebied voorkomen.
    - Functionele regio's: regio's die zijn afgebakend op basis van een samenhang van relaties, interacties of contacten.

    - Perceptionele regio's: regio's die afgebakend zijn op basis van gevoel of beleving.

   • Regio's onderscheiden:


    • Formele of homogene regio's; regio's die afgebakend op basis van één of meer gelijksoortige verschijnselen die overal in dat gebied voorkomen. Bv de taal/soort landbouw.

    • Functionele regio's; regio's die afgebakend worden op basis van een samenghang van relaties, interacties of contacten. Bv netwerken tussen gebieden/economische-/politieke samenwerking.

    • Nodale regio's; regio's waar de meeste relaties gericht zijn op één centraal punt (nodus). Vaak zijn deze een centrale/belangrijke stad. Bv de stadsgewesten in NL. Valt onder funtionele regio's.

    • Perceptionele regio's; regio's die afgebakend zijn gebaseerd op gevoel of beleving. Bv Almere ligt in Flevoland, maar inwoners voelen zicht meer Amsterdammer.
   • Wat is een nodale regio?

    Een gebied waarin de meeste relaties gericht zijn op één centraal punt. de nodus.

    Functionele regio

     

   • Regio's onderscheiden:


    • Formele of homogene regio's; regio's die afgebakend op basis van één of meer gelijksoortige verschijnselen die overal in dat gebied voorkomen. Bv de taal/soort landbouw.

    • Functionele regio's; regio's die afgebakend worden op basis van een samenghang van relaties, interacties of contacten. Bv netwerken tussen gebieden/economische-/politieke samenwerking.

    • Nodale regio's; regio's waar de meeste relaties gericht zijn op één centraal punt (nodus). Vaak zijn deze een centrale/belangrijke stad. Bv de stadsgewesten in NL. Valt onder funtionele regio's.

    • Perceptionele regio's; regio's die afgebakend zijn gebaseerd op gevoel of beleving. Bv Almere ligt in Flevoland, maar inwoners voelen zicht meer Amsterdammer.
   • Regio's onderscheiden:


    • Formele of homogene regio's; regio's die afgebakend op basis van één of meer gelijksoortige verschijnselen die overal in dat gebied voorkomen. Bv de taal/soort landbouw.

    • Functionele regio's; regio's die afgebakend worden op basis van een samenghang van relaties, interacties of contacten. Bv netwerken tussen gebieden/economische-/politieke samenwerking.
     • Nodale regio's; regio's waar de meeste relaties gericht zijn op één centraal punt (nodus). Vaak zijn deze een centrale/belangrijke stad. Bv de stadsgewesten in NL.
    • Perceptionele regio's; regio's die afgebakend zijn gebaseerd op gevoel of beleving. Bv Almere ligt in Flevoland, maar inwoners voelen zicht meer Amsterdammer.
    Read the full summary
    This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

    Latest added flashcards

    Wat zijn kop-staartbedrijven ?
    Dat zijn bedrijven die een product bedenken, het iemand anders laten maken en dan zelf weer verkopen. Zodat zij niet veel kennis over het maken hoeven te hebben en die tussen bedrijven hebben dat dan wel.

    Kop staart bedrijven kunnen door glabalisering shoppen tussen tussen bedrijven over de hele wereld. Dit heet flexi factory strategy.
    Wat is het just in time principe?
    Dat is dat onderdelen van een product/bedrijf vlak voor de productie geleverd worden zodat er weinig geld nodig is voor opslag. Voorwaarde is wel dat er een goede logistiek is.
    Wat is Glabal sourcing>
    het afzoeken van de wereld voor een goede plek om iets te doen
    Wat is outsourcing?
    Dat ieder onderdeel van een pruduct in andere landen word gemaakt door goedkope arbeiders die in sweatshops werken.
    Wat zijn multinationale ondernemingen?(mno's)
    Dat zijn bedrijven die groot zijn en in meerdere landen actief en meer dan 50% van de winst uit het buitenland haalt. Er zijn in totaal maar liefst 40 000 MNO's met 700 000 vestigingen.
    Wat is de triade?
    Dat is het feit dat de meeste handel nog steeds tussen N-Amerika EU en Japan. Het word tegenwoordig wel minder door de OPEC landen en de NIC landen.
    Door wie worden de handels vergaderingen georganiseer>
    Door de World Trade Organization (WTO) het is van de VN.

    De hoofdlijnen worden gehouden door de G8(de 7 grootste industrielanden en Rusland). Als tegenhanger hebben 20 nieuwe industrie landen de G20 opgericht.
    Wat is liberalisering?
    Streven naar vrije handel. Soms door loslaten van invoerrechten.
    Wat zijn de nieuwe industrielanden? NIL of NIC
    Dat zijn de landen die na 1980 hun land of een deel van hun land open stelden voor het vestigen van buitenlandse bedrijven die zo kunnen profiteren van lage lonen.

    Deze landen worden ook wel aangeduid met emerging economies
    Wat zijn tijgers?
    Dat zijn landen die in een korte tijd een snelle economische groei doorbrengen. Helaas is dit meestal van korte duur door de stijging van de lonen. Japan was de eerste tijger. Sommige van die landen kregen het ook voor elkaar om importsubstitutie te maken, dat wil zeggen dat ze zelf hoogwaardige producten gingen maken en niet gingen importeren