Summary Terrein en beleid: personeelswerk

-
222 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Terrein en beleid: personeelswerk

 • 2.1 In welke context leven en werken we vandaag?

 • BESPREEK ECONOMIE ?

  Industrie verliest meer en meer terrein door de dienstensector en de publieke sector (=overheidsorganisaties)
  Mensen verlieten de sector van landbouw om te werken in de opkomende fabrieken
  We evolueren naar de diensten- en kenniseconomie
  èInnovatie, creativiteit, dienstverlening, technologie veranderen alles
  Voor laaggeschoomden => Minder werk
 • HOEVEEL MENSEN  WERKEN ER BIJ AUDI ETRON AUDI FABRIEK BRUSSEL?
  BIJNA 3000
 • WAT VALT JE OP  BIJ HET BEKIJKEN VAN DE VIDEO?
  VEEL WERK DOOR MACHINES GEDAAN
 • WAT IS DE GROTE KAST OP DE FOTO?
  Eerste transporteerbare harde schijf
 • WAAROM IS INFORMATIETECHNOLOGIE DE DAG VAN VANDAAG ZO BELANGRIJK?

  Evolutie van technologie heeft geen grenzen (teksten, cijfers, fotos die opgeslagen zijn is enorm)
  Technologische vooruitgang op het werk veranderd en vergemakkelijkt veel
  Werk kan losgekoppelt worden van tijd en plaats
  Flexibele werktijden, thuiwerk mogelijk, etc
  Sociale media : Een revolutie ook in de privé-werkleven
  Mensen kiezen zelf welke informatie ze gebruiken en produceren zelf ook informatie die ze zonder beperking kunnen verspreiden

  Herstructurering ING :
  Kris Peeters vertelt dat banken zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om mensen niet zonder werk te laten
  Heroriëntering => De werknemers de kennis geven om gemakkelijk in andere sectoren werk te kunnen vinden
  Boodschap: digitalisering verandert onze wereld en heeft ook een impact op werk
  Wet van Renault toepassen (= Belgische Wet over AO)
  Hebben de loonlasten verlaagd
 • HOE WORDT BIG DATA  GEZIEN?
   Het hebben en gebruiken van (big) data wordt gezien als een nieuwe bron van competitief voordeel..
 • IN WELKE CONTEXT WONEN EN WERKEN WIJ VANDAAG?

  In onze samenleving zijn er voortdurend ingrijpende veranderingen in verschillende domeinen
 • VANAF WANNEER BEGINT JE  LOOPBAAN EN HOE WORDT DIE BEÏNVLOEDT?

  We kunnen beginnen werken vanaf 15 jaar tot 65 jaar
  Pensioen = 65 jaar (in 2030 = 67 jaar)

  Samenspel van economische, technologische, demografische en sociale factoren een ingrijpende evolutie
 • BESPREEK GLOBALISERING EN ILLUSTREER DIT MET EEN VOORBEELD?
    GLOBALISERING :
  De wereld is ons dorp
  Een bron van welvaart
  Motor van vooruitgang
  Met grenzen
  Goederen & diensten worden gemakkelijk overal verhandeld
  Producten komen uit lageloonlanden naar het Westen
  Wereldeconomie onder contrôle bij grote multinationals en niet meer bij de landen

  Vb : Thomas Cook stelde heel veel mensen tewerk
  Deze bedrijven besturen de economie niet meer vanuit België, zelfs niet uit Europa
  Deze organisatie creëerde een andere centra in Indië voor werk
  Nu zijn er ook overal Call-centras
  BELEID => WINSTMAXIMALISATIE
  Door kostenbesparing (in crisis), rationeel plannen van productievolumes bij groei.
 • BESPREEK DE VERGRIJZING?
    VERGRIJZING => Tweevoudige demografische evolutie :

  ‘’Toen ik zo oud was als jij werkte ik al’’ (oma) 
  ‘’Als ik later zo oud ben als jij, ben ik nog aan het werken’’ (kind)

  Steeds stijgende bevolking (tweevoudige demografische evolutie) => Impact op onze bedrijven en samenleving 
  We worden ouder 
  De generatie zal langer leven dan de vorige generaties 
  Financiering van gezondheidszorg en de pensioenen in de toekomst moeilijk
   Jonge mensen studeren langer 
  Uitstap van de mensen uit de arbeidsmarkt => vervroegd terwijl de instap al laat gebeurt 
  ACTIEVE LOOPBAAN WORDT KORTER
  Gemiddeld aantal EFFECTIEF gewerkte jaren in België => Amper 28 jaar
 • BESPREEK IN EIGEN WOORDEN HET BRUGPENSIOEN?

  Mensen stoppen voor deze leeftijd met werken 
  Sommige kunnen niet meer gaan werken bvb door ziekte 
  Anderen maken gebruik van de bedrijfstoeslag door de WG betaalt
 • WAAROM STOPPEN MENSEN VROEGER MET WERKEN?
    Aantasting door de algemene verhoging van werkdruk 
  Toegenomen werkonzekerheid door de crissisen 
  Zinvolheidscrisis = Mensen dat hun werk zinvol of ziekmakend vinden
  Niet alleen het loon is belangrijk, je moet je job graag doen ! 
  Mentale uitputting 
  Absenteïsme = Afwezig op werk door ziekte => Niet duurzaam
  Mensen verlaten nog te veel het werk omdat ze dat willen en mogen
  Duurzame inzetbaarheid zou de oplossing zijn voor mensen langer aan het werk te houden 
  Werkgevers zoeken werknemers met 30 jaar ervaring (bestaat amper niet) want ze stoppen te vroeg met werken !! 

  Dit allemaal heeft slechte gevolgen voor de mensen & voor de maatschappij zelf 
 • HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT MEER MENSEN LANGER KUNNEN EN WILLEN WERKEN?

  Heel veel vacatures niet ingevuld 
  Mismatch op de arbeidsmarkt :
  Mismatch tussen VRAAG & AANBOD op de arbeidsmarkt 
  Falend activeringsbeleid van kansgroepen
  Gebrek aan kandidaten terwijl de werkloosheid ook hoog was
  Jeugdwerkloosheid is een groot probleem want de volgende generatie zal verloren gaan
  Het belangrijkste aan werk, is het hebben van werk !!!
 • GEEF 2 VB HOE ECONOMIE KAN BEINVLOEDT WORDEN?
   VOORBEELDEN 
  ·Slecht nieuws : Sluiting Caterpiller 
  Beslissing van de hoofdkantoor of aankondiging van beslissing
  Multinationals machteloos 
  Wet van Renault -> Ruimte krijgen om jobs te behouden ? 
  Er worden nochtans meer banen/jobs gecreëerd, maar er is veel herstructurering, sluitingen, veel digitalisering etc. 

  Goed nieuws : Audi blijft in België AUDI-E TRON
  Goed nieuws voor de regering 
  Meer werkgelegenheid voor de mens
  Een extra van alle kracht 
  Zal in België blijven door de zware investeringen voor Audi en de batterijen van de elektrische wagens worden in het Belgisch fabriek gemaakt
 • GEEF EEN VB WAAROM. INFORMATIETECHNOLOGIE ZO BELANGRIJK IS?
   Herstructurering ING : 
  Kris Peeters vertelt dat banken zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om mensen niet zonder werk te laten 
  Heroriëntering => De werknemers de kennis geven om gemakkelijk in andere sectoren werk te kunnen vinden 
  Boodschap: digitalisering verandert onze wereld en heeft ook een impact op werk
  Wet van Renault toepassen (= Belgische Wet over AO) 
  Hebben de loonlasten verlaagd
 • ILLUSTREER DE GLOBALISERING AAN DE HAND VAN EEN VOORBEELD?
   Vb : Thomas Cook stelde heel veel mensen tewerk 
  Deze bedrijven besturen de economie niet meer vanuit België, zelfs niet uit Europa
  Deze organisatie creëerde een andere centra in Indië voor werk 
  Nu zijn er ook overal Call-centras
  BELEID => WINSTMAXIMALISATIE 
  Door kostenbesparing (in crisis), rationeel plannen van productievolumes bij groei.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is gamification?
Gedrag beïnvloeden (leren)
door spelelementen toe te voegen
in een niet spelomgeving
vb spoorwegen werven aan  oefenen in een risico vrije omgeving
vb basf jobstudent voorbereiden op hun 1ste werkdag
Op welke domeinen als personeelswerker vindt je gamification terug?
Rekrutering, onboarding onthaal van nieuwe medewerkers
trainen van  competenties
bijbrengen  vd companny vallues
Waarom gamification?
Verbeteren arbeisproductiviteit
gedragsverandering teweegbrengen
verhogen van  betrokkenheid
werkplezier
Voor wie is werkplekleren interessant?
Jongen mensen die schoolmoe zijn en geen diploma secundair hebben.
Welke actoren bij werk betrokken?
CVo: hbo5 centrum voor volwassenonderwijs werkplekleren

Syntra:  Vlaams agentschap voor mensen die graag een eigen zaak willen starten vb kapperszaak als je  opleiding secundair kapster is.
Bespreek de bevoegdheden van de burgemeester?
Ocmw stad gemeente
ocmw wetgeving
client gerechtigd op maatschappelijke integratie
aan de slag privé onderneming of via ocmw ter beschikking gesteld.  opleiding omkaderingspremie
Besprek het Vlaams beleid inzake werk Hilde Crevits?
Beroepsomscholing
beroepsbijscholing
beroepsopleiding
opleidingscheques vdab
kmo portefeuille
Geef een vb van een sociaal secretariaat?
Liantis
Wat doet Nathalie Muylle?
Recht op opleiding
traditie  per sector vb cao voor transport  zoals dhl, vrachtwagenchauffeurs
% loonmassa
nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2017
gemiddeld 5 dagen per jaar opleiding per voltijdse equivalent
men moet registreren binnen de organisatie als men opleiding volgt het aantal en hoelang die duurt.
vb sociaal secretariaat liantis
Wat doet Nicolas Schmitt?
Europees commissaris
Europa doet aanbevelingen
europa stelt middelen ter beschikking
vb erasmus+ opleidingsmogelijkheden studenten