Summary The Development of Children

-
337 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "The Development of Children". The author(s) of the book is/are Cynthia Lightfoot, Michael Cole, Sheila R Cole. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - The Development of Children

 • 7.1 The Power of Language

 • Prelinguistic vocalization (0-9 maanden)

  Herkennen van eigen naam - 4 maanden

  Kirren - 4 maanden (2 tot 8 maanden)

  Brabbelen - 7 maanden (6 tot 9 maanden)


 • Protowords (klinken als ... woorden) (9-12 maanden)

  Echolalie - 12 maanden

 • Eerste woord - 12 maanden (8 tot 18 maanden)

  Daarna 10-50 woorden

  Holophrase period =  periode van 1 woord

 • Vocabulaire spurt (15 tot 24 maanden): 300 woorden

  Fast mapping - 15 maanden

  2-woord-zinnen (18 tot 24 maanden)

 • Complexiteit en diversiteit in grammatica en vocabulair (24 tot 36 maanden). Explosieve groei van lengte zinnen.
 • Phonology = sound

  Semantics = meaning

  Grammar and pragmatics = the uses to which language is put.

 • Taal = symbolisch systeem van enorme omvang en kracht.

  Primaire intersubjectiviteit = delen gevoelens als consequentie van goed gecoördineerde en georganiseerde f-2-f sociale interacties.

  Secundaire intersubjectiviteit = een cruciale voorloper op taalverwerving, omdat het baby's en zorggevers toestaat te communiceren over hun gevoelens bij bepaalde objecten en gebeurtenissen die de focus zijn van hun gedeelde aandacht.

 • 7.2 Keys to the World of Language

 • 1. Menselijke biologische structuren en systemen die taal ondersteunen

  2. Participatie in een taal-gebruikende gemeenschap

 • 7.2.1 Biologische sleutel tot taal

 • Is taal uniek voor mensen?

  Lange geschiedenis onderzoeken met niet-menselijke primaten (enkele apen).

  Na intense en specifieke training:

  - geen spraak, wel gebruik van visuele symbolen en gebaren op niveau 2-jarige.

  - telegrafische 2-woord-zinnen, some syntax.

  - begrijpen sommige: woorden, zinnen en vragen.

  Functioneel en anatomical gelijk met niet-menselijke primaten.

  Broca-area 44/F5. Delen van sommige functionele proporties:

  - Mensen: productie van spraak.

  - Aap: niet betrokken in vocalisatie.


  Wernicke: left superior temporal gyrus?

  Mensen: taalbegrip.

  Aap: verwerken species-specific calls.

  Grootste verschil in connectie tussen area's evolutionaire, jonge gebieden (vooral Broca's).


 • Een brein voor taal

  Kennis verworven door neurolinguistics (EEG & fMRI)


  19e eeuw: bestuderen van mensen met hersenschade en spraakstoornissen.


  1861: Broca's area

  Broca's afasie : moeite met produceren korte, betekenisvolle zinnen en complexe structuren. Telegrafische spraak.


  1874: Wernicke's area

  Wernicke's afasie: moeite met begrijpen lange zinnen /  teveel woorden. Betekenisloze woorden en willekeurige taal.


  Beide areas lijken belangrijke rol te spelen in mogelijkheid taal te verwerven en te gebruiken.

  Onderzoek met kinderen suggereert dat normale ontwikkeling mogelijk is, ook na beschadiging sommige gebieden in hersenen (mits deze vroeg in het leven verschijnt). Verklaring: plasticiteit brein in vroege ontwikkeling. Leren speelt rol in organiseren brein voor efficiënt (taal)gebruik. 


  Language organ hypothesis:

  Pro: Vocabulaire spurt alleen na myelinisatie, linker gebieden significante rol vanaf vroege leeftijd.

  Contra: Bij schade, compenseren de rechter gebieden. Broca's en Wernicke's areas dus niet nodig? Plasticiteit van brein alleen in kritieke periode?

 • 7.2.2 Omgevingssleutel tot taal

 • Genie: alleen telegrafische spraak, geen grammatica. Suggereert kritische periode. Maar.. misschien was zij al mentaal beperkt? Of sociaal-emotionele problemen?
 • Taal depriverende omgevingen

  Dove kinderen in Nicaragau werden "weggestopt".

  1980: eerste dovenschool. Kinderen die nu "pas" gebarentaal leerden, konden niet meer leren om hele zinnen te gebaren.

  De sociale omgeving moet linguïstische complexiteiten verstrekken. Bereiken syntacs niet. Kinderen niet geholpen, komen niet verder dan 2-woord-zinnen (2-jarig niveau).

  Conclusie: kritische periode voor leren syntacs.


 • Variaties in taalomgevingen

  Sub-culturele verschillen in amount of talk en hoe ouders praten (actief aanleren/elema = 'say like this...')

  Motherese = infant directed speech, shifts intonation, simple high-pitched voice.


  Intuitive practice sufficient in taalverwerving:

  amount that they hear effects vocabulair (snelheid, kwaliteit, kwantiteit en nieuwe woorden leren)

  Lage SES: Minder vocabulair, meer sociale routinewoorden

  Hoge SES: Meer referential style (naar objecten) and verbs. Meer om zich heen kijken.

  Vocabulair (en lezen) voorspeller(s) academische prestatie(s).


  Ontwikkeling stimuleren:

  - Video's

  - Video story books

 • 7.3 Multilingual vs monolingual - vertraging in taalontwikkeling?

 • Unitary language hypothesis: bij blootstelling aan meer dan 1 taal vanaf geboorte --> gebruiken als 1 systeem.

  1-woord-fase: 1 woord kennen / beide in dezelfde zin gebruiken

  Op 3 jarige leeftijd kunnen differentiëren, dus vertraging voor een 2e taal verschijnt om verwarring te voorkomen.


  Differentiated language hypothesis: gemixte woorden, maar reguliere grammaticale patronen die gepast zijn voor beide talen.

 • Hoe ouder, hoe moeilijker 2e taal te leren. Maar ook: hoe jonger, hoe makkelijker 2e taal kwijt te raken (door plasticiteit brein). Rond pubertijd = kritische periode.
 • Kuhl: kritische periode geluidsherkenning.

  6 - 8 maanden: geen verschil

  10 - 12 maanden: significant verschil

 • Iets laten horen via mens op tv/door teddybeer heeft NIET hetzelfde effect als real life person die iets laat horen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.