Summary The economics of money, banking, and financial markets

-
ISBN-10 0321599799 ISBN-13 9780321599797
5 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "The economics of money, banking, and financial markets". The author(s) of the book is/are Frederic Mishkin. The ISBN of the book is 9780321599797 or 0321599799. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - The economics of money, banking, and financial markets

 • 9 Financial Crisis and Subprime meltdown

 • Hoe onstaat een economische crisis?
  Door een toename in asymmetric information waardoor AS en MH problems toenemen.
 • Factoren van een economische crisis zijn ;

  1. Asset markets effects on balance sheets:

  -Aandelen markt daald, waardoor de netto waarde van bedrijven daald.

  -Price levels dalen onverwachts, waardoor de (al gemaakte) schulden 'duurder' worden t.o.v. de bezittingen.

  -Onverwachte daling van de waarde van de eigenmunt; Bedrijven hebben vaak Debt in buitenlandse munten in tegen stelling tot Assets welke vaak in de eigenmunt gewaardeerd zijn, als de eigen munt afneemt, en de buitenlandse(bv Dollar) toeneemt, dan worden deze schulden groter.

  2. Verslechteringen in de balans van Financial Institutions.

  - Afname in economische activiteit want de Financial institutions zullen minder uitlenen.

  3. Banken Crisis:

  - Banken falen en kettingreactie gevaar in de hele banken sector; banken doen aan Interbanking waarbij banken lenen van andere banken en zo raakt de banken sector gecorreleerd

  4. Toename in algemene onzekerheid.

  - Kan komen door negatieve voorvallen, zoals een crash van de aandelenmarkt, hierdoor neemt asymetric information toe, en zal men argwanend zijn; toename in AS en MH (Adverse selection , Moral Hazard)

  5. Toename in interest rates:

  - Toename van AS vanuit uitlenersperspectief gezien; 'Bad Credit risk' people zijn de enige die nog willen lenen tegen een hoge interest rate, omdat deze in een nauwe situatie zitten en geen andere keus hebben. Deze mensen hebben een hoge kans op default( zullen de lening niet afbetalen)

  6. Overheid fiscal Imbalances:

  - Schept kans op default op overheidsschulden.

  - Balansen van binnenlandse financiele instituties verzwakken; bezitten staatsobligaties welke minder waard worden.

  - Investeerders halen hun geld weg uit dit land, wat een foreign exchange( vreemde valuta) crisis lanceert.

 • Dynamiek van Crisis in ontwikkelde landen.

  http://www.efaqt.com/uploads_prod_data/question/7350/GB developed country.png

  deel 1: Inwijding van een financiele crisis.

  - Mismanagement van Financial Liberalization( Elimineren van restricties) en financial Innovation( Nieuwe type leneningen bijvoorbeeld ookwel Subprime residential Mortgages) leiden tot een toename in het nemen van risico. Op langtermijn verbeteren deze 2 definities de financiele markt, echter op de korte termijn leid het vaak tot problemen. Bij nieuwe kansen om geld te verdienen zullen Financiele instituties zich hierin snel willen mengen, dit heeft als gevolg een credit boom om hun mate van uitlenen/lenen te vergroten. Financiele instituties nemen hierbij vaak te veel risico en werken te snel omdat tijd=geld. Vaak hebben ontwikkelde landen een overheids Savety net, een vangnet voor de banken als deze in kans op dafault komen. dit verslechterd de dicipline van banken nog meer, banken nemen nog meer risico omdat mocht het fout gaan, de overheid hun zal helpen. Financial Innovative producten zijn moeilijk te reguleren door de overheid. Uiteindelijk zal teveel risk-taking uitmonden in een verlies op leningen voor banken. De waarde van de leningen( een asset op de bank balans!!) zal dalen, waardoor de netto waarde van banken afneemt. Minder kapitaal op de balans van banken leidt tot een 'cut in lending'. Banken zullen minder uitlenen waardoor de economische activititeit afneemt. Ook zullen depositors hun geld terug halen, waardoor er een zogenaamde Credit Freeze ontstaat. Geen vertrouwen, geen activiteit --> Lending Crash

  Ook Asset price bursts leiden tot verslechtering van de netto waarde van bedrijven. Een asset is overgewaardeerd waardoor er een asset bubble onstaat(bv de Stock bubble tijdens de enorme groet van IT jaren 90). Deze bubbel knapt als blijkt dat de assets minder waard zijn, hierdoor daald de netto waarde van bedrijven. wat net als bij banken, argwaan wekt en in dit geval zullen inversteerders niet in dit bedrijf investeren.

  Interest pieken zorgen voor een verhoging van de schulden waardoor ook hier een daling van netto waarde veroorzaakt word.

  Deel 2: Bank crisis.

  Door de terugvraag van deposito's komen banken in de problemen. Banken zullen falen of mergen of gered worden door de overheid. Om het vertrouwen in banken te herstellen zal er een extern controle team opgezet moeten worden om de Healthy Banken van de Unhealthy banken te scheiden. Dit kost tijd.

  Deel 3: Debt deflation.

  Een definitie voor het voorval wat gebeurd als de prijs levels zo erg dalen, dat de bedrijven/banken weer een daling in hun assets ervaren. De last van de schulden word groter. ( 5 euro assets, 10euro schulden = Netto waarde daald) Dit proces is hierboven al beschreven, en valt onder de naam Debt Deflation. echter is het zo dat wanneer deze naam er aan toegekent word, dit betekent dat het proces nog een lang effect zal blijven hebben op de economie.( Spiraal: Prijs level daald, netto waarde bedrijven daald, economische activiteit daald, prijs level daald, etc)

   

 • Dynamiek van crisis in opkomende markten/landen.

  http://www.efaqt.com/uploads_prod_data/question/7350/GB.png

  Deel 1: Inwijding van de financial crisis,

  -mismanagement van Financial liberalization en financial globalization( Openen van de grenzen waardoor er meer capital in en outflow onstaat) resulteert in risk-taking.

  Opkomende markten hebben typisch gezien een zwakke supervisie op banken en een tekort aan ervaring op gebied van Screening en Monitoring. Een lending boom, wat voortkomt uit financial liberalization, leidt tot een enorme toename in risk-taking. Financial globalization maakt dit nog erger, want het stelt binnenlandse banken in staat om buitenlands geld te lenen om zo hun lending boom te vergroten. De bank betaald hier flink interest voor. Vaak houdt de overheid nog de schijn dat er geen risico is, door de exchange rate gelijkt te houden aan de dollar(vastkoers).

  Op een gegeven moment zal door het hoge risico nemen de bank in problemen komen, haar leningen zullen verlies leiden(lening uitgeven is een asset voor een bank). Dit leidt tot ee verslechtering van de balans, want haar assets zullen lager zijn dan haar schulden(vaak schulden aan buitenland). Banken spelen een belangrijkere rol hierin dan bij ontwikkelde landen, omdat opkomende market vaak over geen alternatieve beschikken. De drop in netto waarde van de bank zal resulteren in het minder uitgeven van leningen. Dit kan alleen gebeuren doordat de supervisie op de banken tijdens de financial liberalization en globalization zo slecht is. De supervisie is slecht door het principle-agent probleem; Binnelandse grote bedrijven zullen zorgen dat er weinig overheid regulatie is op wat voor hun een busniss kans is( door liberalization en globalization kunnen ze meer inversteerders aantrekken/kapitaal aantrekken). Dit zullen ze doen door ministers( welke campagnes ze vaak sponseren) te dwingen de regulatie te verminderen.  De bedrijven nemen het risico want als het uitloopt op een bankencrisis, zijn het de Taxpayers die opdraaien voor de kosten. Er is dus een conflict tussen de politiek(wat staat voor de bevolking aka taxpayers) en de grote binnelandse bedrijven.

  - vaak hebben opkomende landen een overheidsschuld( overheid pompt flink geld om de economische activiteit te bevorderen). Als blijkt dat deze schulden te groot zijn, zal  het vertrouwen afnemen. ook banken en bedrijven( de grootste bezitters van overheidsobligaties) zijn hiervan de dupe en zullen hun netto waarde zien dalen--> economische activiteit neemt af. er ontstaan MH en AS problemen.

  Deel 2: Currency/valuta crisis:

  Door al het aanbod van de binnenlandse munt(financial globalization) om buitenlands fonds te kopen, en de bovenstaande factoren, zal de munt in waarde afnemen. Investeerders uit de Valuta markt zullen massaal deze makkelijk/goedkoop te verkrijgen munt verkopen tegen de dollar via een vaak vaste koers om zo flinke winst te maken. De munt zal nog meer deprecieren waardoor balans van de banken/bedrijven in het opkomende land verslechteren. Deze hebben veel geleend in het buitenland. vaak zijn de assets in binnenlandse munt en de schulden in buitenlandse munt. als de eigen munt in waarde daald, en dus de buitenlandse munt stijgt. nemen de schulden toe t.o.v. de bezittingen--> Netto waarde daald en weer zal er een afname in economische activiteit en toename in AS en MH tot stand komen.

  De overheid zou de binnenlandse munt kunnen steunen door de vraag er naar te doen stijgen, dit doen ze door de interest te verhogen. Echter betekent dit dat de banken meer moeten betalen aan hun depositors, wat kan leiden tot insolvabiliteit. Het is het een of het ander voor de overheid. een crisis is onvermijdelijk.

   

   

 • Sub prime Financial Crisis of 2007-2008

  Pre crisis omgeving:

  Lage Interest rates ; Financial innovations( banken gaan over van Originate to hold naar Originate to Distribute) ; Huis markt zeepbel.

  Lage interest rates onstonden door; 1. FED angst voor deflatie na de knap van de internet zeepbel. 2. Asian countries kochten veel US securities om hun eigen munt laag te houden(veel aanbod) voor export doeleinde. 3. great moderation, periode getypeerd door stabiliteit.

  een lage interest verhoogde de vraag naar hypotheken/huizen. De huis markt steeg.

  Banken konden door lage interest weinig winst maken op hypotheken en zochten alternatieven. Door de vele aanvraag naar hypotheken werd het risico vol en weinig winst leverend voor banken. Ze zochten een manier om het risico door te passen en de winsten te verhogen. dit dededn ze door hun hypotheken en andere leningen samen te bundelen en te verkopen in de vorm van  een debtsecurity.

  1. Vorm portfolio. 2. Snijd deze in stukjes en verkoop deze aan een Special purpose vehicle SPV in ruil voor cash. De stukjes varieren in risico, gewaardeerd door credit agencies( S&P).

  http://www.efaqt.com/uploads_prod_data/question/7350/Voorbeeld securitazion.png

  Hoe meer securities in een portfolio hoe minder risico en hoe betere Rating er verkregen word(AAA). Een key factoor is wel dat er geen correlatie is tussen de verschillende assets in de portfolio.

  Vervolgens worden deze stukjes verkocht aan Structured INvestment Vehicles SIV en pensioen fondsen etc, met verschillende risico preferenties. Dit gebeurd in bv de vorm van een CDO CLO CMO ( collateralized Mortgage Obligation). De verzamelnaam hiervoor is een ABS , asset backed securitie( onderpand huis). Investeerders willen echter vaak short-term securities kopen ipv longterm zoals de hypotheken normaalgesproke zijn.  Banken creerden SIV's (buiten de balans om) om shortterm structured products te maken. SIVs kopen longterm ABS en verkopen ABCP assetbacked commercial papers in shortterm. Vanwege crediet risico worden deze ABCPs rerolled elke 90dagen. De bank verzekert een crediet lijn aan de SIV's voor de genomen risico's. Dus uiteindelijk is de bank alsnog de risico drager.

  Voordelen van securitization:

  1. Liquide middelen voor banken nemen toe. 2. Hierdoor is minder capital nodig per bank als schild tegen verliezen(aantal % tov uitstaande loans), en dus meer geld over om te investeren(RISICO VOL!). 3. Risico word gedragen door degene die dit willen. 4. Meer investeer mogelijkheden voor investeerders. AAArated stukjes 'tranches'.

  Nadelen van securitization

  1. Principle agent problems: De hypotheken werden aangeboden door mortgage brokers welke nu niet meer de risico dragers waren, dus waren deze onzorgvuldig en sloten zelfs hypotheken met zgn NINJA's( No Income No Job or Asset) in de aanname dat door stijgende huis prijzen , de hypotheek afbetaald kon worden later.     2. Erg complex waardoor ratings vaak overgewaardeerd worden, daarbij ->3. Credit rating agencies waren degene die de ratings gaven maar ook de gene die advies gaven aan de SIV's. conflict of interest. Bovendien was het model gebasseerd op stijgende huisprijzen, toen de huis zeepbel knapte liep het hele systeem gevaar. 4. Maturity mismatch, SIV kopen langterm en vekropen Shortterm-> liquiditeits gevaar. Banken hielden de overige producten zelf op de balans.

  De crisis: De ratings waren overgewaardeerd en de huismarkt stopte met stijgen en viel. Men zag de gevaren in van de werkelijke risico's van de securitie ABS/ABCP's en de vraag erna daalde. Men kon hun hypotheken niet meer betalen(vooral de NINJA"s) waardoor deze op de asset van de Bank kwam. De bank Firesaled de huizen waardoor de huisprijs nog verder daalde. Grote kans op default op hypotheken betekende dat ABS's minder waard werden. Rating agencies zien dit en gaan de portfolios herwaarderen, de lagere ratings zorgde voor nog minder vraag naar de ABCP's waardoor de SIV's in problemen raakte. Ze hadden nog ABS(long term) maar die konden ze niet kwijt als ABCP(short term). De SIV's wilde snel hun ABS kwijt raken en hun ABCP's terug kopen. hierdoor daalde de waarde nog meer. Er werd beroep gedaan op de Crediet Lijn van de Bank, hierdoor raakte ook de bank in de problemen. Het interbanking stopte, banken vertrouwde elkaar niet. de gehele economische activiteit nam af. Banken gaan bankrupt. Banken verminderde in netto waarde en leende minder ui,  de MH en AS problemen namen toe. Een langdurige crisis ontstond.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Hoe onstaat een economische crisis?
4
Page 1 of 1