Summary The Pegasus Secret

-
ISBN-10 0843955309 ISBN-13 9780843955309
298 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "The Pegasus Secret". The author(s) of the book is/are Gregg Loomis. The ISBN of the book is 9780843955309 or 0843955309. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - The Pegasus Secret

 • 1.1 1-3

 • Perosus
  Perosa, perosum: vol haat tegen (+acc)
 • Exilium
  Exilii, o : ballingschap
 • Natalis
  Natalis, natale, natalis: geboorte-
 • Includere
  -o, inclusi, inclusum: in-/opsluiten
 • Pelagus
  Pelagi, o: zee
 • Obstruere
  -o, obstruxi, obstructum: versperren; blokkeren; bouwen
 • Patere
  Pateo, patui,-: openstaan; duidelijk zijn
 • Illac
  (bijwoord): langs daar
 • Omnis
  Omnis, omne, omnis: geheel, elk, (mv) alle
 • Aër
  Aëris, m: lucht
 • Cognoscere
  Cognosco,  cognovi, cognitum: leren kennen; vernemen
 • In
  (voorzetsel + acc):naar; tegen
  (voorzetsel + abl):in; op
 • Ars
  Artis, v: vakmanschap; kunst
 • Novare
  Novo, novavi, novatum: vernieuwen
 • Nam
  (nevenschikkend voegwoord): want
 • Penna
  Pennae, v: veer
 • Coepisse
  Coepi, coeptum: begonnen zijn
 • Ut
  (voegwoord + ind): zoals, toen, wanneer
  (voegwoord + conj): dat, (om) te, opdat, zodat
 • Clivus
  Clivi, m: helling
 • Sic
  (bijwoord): zo
 • Een aantal ww op -are zijn afgeleid van een substantief of een adjectief. = 'tot stand brengen', 'ervan voorzien', 'zo maken'
 • Rusticus
  Rustica, rusticum: landelijk
 • Quondam
  (bijwoord): ooit, soms
 • Fistula
  Fistulae, v: buis; (holle) rietstengel; herdersfluit
 • Dispar
  Dispar, dispar, disparis: ongelijk (aan)
 • De voorvoegsels in-, ne- & dis- kunnen wijzen op een ontkenning en zijn vergelijkbaar met ons Nederlandse voorvoegsel on-!
 • Avena
  Avenae, v: rietstengel
 • Linum
  Lini, o: koord
 • Cera
  Cerae, v: was
 • Alligare
  Alligo, alligavi, alligatum: verbinden; vastbinden; belemmeren
 • Imus
  Ima, imum: onderste, diepste
 • Ac/atque
  (nevenschikkend voegwoord): en
 • Curvamen
  Curvaminis, o: kromming
 • Vero
  (nevenschikkend voegwoord): inderdaad, maar
 • Verum
  (nevenschikkend voegwoord): maar
 • Imitari
  Imitor, imitatus sum: nabootsen
 • Os
  Oris, o: mond; gelaat
 • Ignarus
  Ignara, ignarum (+gen) : niet op de hoogte van (=gen)
 • Trahere
  Thraho, traxi tractum: trekken, rekken
 • Tractare
  Tracto, tractavi, tractatum: bewerken; leiden; behandelen; aanraken
 • Renidere
  renideo, ---: stralen, zich verheugen
 • Modo
  (bijwoord) slechts; zojuist
 • Modo...modo...
  (bijwoorden): nu eens...dan weer...
 • Qui
  (betrekkelijk vnw): die, dat
 • Vagus
  Vaga, vagum: rondzwervend; wisselvallig; speels
 • Aura
  Aurae,v: briesje; wind; lucht
 • Captare
  Capto, captavi, captatum: (herhaaldelijk) grijpen
 • Pluma
  Plumae, v: (dons)veer
 • Flavus
  Flava, flavum: goudgeel
 • Pollex
  Pollicis,m : duim
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Suspendere
Suspendo, suspendi, suspensum: ophangen
Tollere
Tollo, sustuli, sublatum: opheffen, wegnemen
Oblivisci
Obliviscor, oblitus sum (+gen): vergeten
Paene
Bijwoord: bijna
Referre
Refero, rettuli, relatum: terugbrengen, rapporteren
Unde
Bijwoord: vanwaar, (vandaar)...vanwaar
Conscius
Conscia, conscium (+gen): medeplichtig, bewust (van)
Aether
Aetheris, m: hemel, lucht
Superus
Supera, superum: hooggelegen
-ve
Nevenschikkend voegwoord: of