Summary The Sociology of Organizations

-
ISBN-10 0761987665 ISBN-13 9780761987666
216 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "The Sociology of Organizations". The author(s) of the book is/are Michael J Handel. The ISBN of the book is 9780761987666 or 0761987665. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - The Sociology of Organizations

 • 1 Organizations as rational systems I

 • How can organizations be definited?
  • An organization varies in the nature of their aims, size, formality and governance
  • There are rational theories, natural theories and open systems theories
 • Scott(1998) onderscheid 3 benaderingen/theorieën om organisaties te onderscheiden

  Rationele theorieën zien organisaties als instrumenten om specifieke doelen te behalen doormiddel van logische plannen, onpersoonlijke regels en verantwoordelijkheden onder de personeel.

  Natuurlijk: Natuurlijke theorieën zien organisaties niet alleen als simpele rationele constructen om doelen te bereiken. Maar ook als sociale en menselijke systemen. Binnen een organisatie is er meer dan officiële regels, rollen en missies. Organisaties zijn omgevingen waarin mensen proberen hun behoefte met betrekking tot geluk, geld, erkenning etc.. te bevredigen.

  Open: Deze theorieën kijken niet alleen naar de organisatie zelf, maar ook naar de context waarin de organisatie bestaat. De externe omgeving. Binnen de open systeem theorieën kunnen zowel de rationale als natuurlijke theorieën gecombineerd met de omgeving waarin de organisatie bestaat. Zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, concurrenten, de gemeenschap , overheid en algehele cultuur en samenleving.
 • Volgens Fayol heeft het management de volgende taken:
  - Bevelen geven
  - Coördineren
  - Controleren
  - Organiseren
  - Plannen
 • Het doel van Scientific management is volgens Braverman:
  • Lagere arbeidskosten per product
  • Hogere efficiëntie van de medewerker
  • Verminderen zelfstandigheid medewerkers
  • Hogere management controle
 • 1.1 A. Early Definition of Organizations and Management

 • Max Weber
  • work on bureacracy (1940)
  • historical perspective
  • rational system theorist
  • bureaucracy is most efficient (americans disagree, european agree)
 • The two compared modern bureaucratic authority of Weber:
  Charismatic and Traditional
 • (Moderne) Bureaucratie volgens Weber heeft kenmerken
  - Rationele vorm van autoriteit
  - Georganiseerd aan de hand van een set onpersoonlijke regels en procedures
  - Breed doel i.p.v. individuele doelen.
  - Sturende Hierarchien
 • Weber discribed bureaucracy as a rational-legal form of authotity
 • Weber described bureaucracy as a giant human machine. He also believed its further extension inco all areas of social life was inevitable
 • : all large organizations become increasingly bureaucratic insofar as they require continuous administrative work by qualifies professionals.
 • Weber: sometimes he suggests that bureaucratic authority is based on position in the hierarchy of command, other times he suggests it is based on expert knowledge.
 • Weber: line and staff departments 
  Line: more formal and informal power in most organizations
  Staff: more technical expertise and can control certain levers of power as a result
 • Weber: collegial or peer group method of organization
 • Weber: democratic and bureaucracy: they are complementary, because: democracy requires equality before the law and bureaucrac principles nclude the uniform application of rules and the use of meritocratic qualifications, rather than social stutus, to recruit office holders
 • Weber: saw bureaucracy as efficient, modern and compatible with democracy, he did not view the growth of buraucracy as an unmixed blessing
 • Author: Clearly Weber was ambivalent about the consequences of bureaucracy
 • 1.1.1 1. Bureaucracy and Legitimate Authority (1924)

 • The three pure types of autority (weber)
  1. Rational grounds
  2. Traditional grounds
  3. Charismatic grounds
 • Legal authority--> imperonal order; traditional authority--> person (of the chief); charismatic --> virtue of personal trust in his revelation
 • Drie type autoriteit volgens Weber
  1. Rational grounds -> leiders verkozen middels verkiezingen
  2. Traditional grounds -> Op basis van historische gebruiken (Koning)
  3. Charismatic grounds -> gebaseerd op de veronderstelde uitzonderlijke kwaliteiten van de leider
 • Legal authority with a bureaucratic administravtive staff
  3. Legal Authority: The Pure type:


  Rational legal authority p 18
 • Wat is Bureaucratie
  -> de bureaucratie is een efficiënte en eerlijke manier van bestuur
  -> er gelden vaststaande regels zonder aanzien des persoons
  ->->-> die worden uitgevoerd door getrainde ambtenaren(officials)
  ->->->->een hiërarchische ordening
 • 4. Legal Authority: The Pure Type:
  The purest type of exercise of legal authority is that which employs a bureaucratic administrative staff; Only the supreme chief of the organization occupies his position of dominance. Pure administrative staff see page 19. 
 • Appointment is important in a modern bureaucraticy, also the role of technical qualifications is continually increasing
 • Monocratic bureaucracy
  • --> the purely bureaucratic type of administrative organization
  • bureaucratic domination had social consequences

 • Fundamentale categorieen van rationele/wettelijke autoriteit binnen een bureaucratische Administratieve Staf.
  1. Een continue regel gebonden uitoefening van de officiële taken
  2. Bepaalde bevoegdheden
  a. De mogelijkheid om functies te bekleden die zijn aangemerkt als onderdeel van een systematische afdeling van arbeid.
  b. De zittende persoon heeft de macht
  c. Dwang middelen zijn duidelijk omschreven. Ook wanneer deze te gebruiken
  3. De organisatie volgt het principe van hiërarchie. Elke lagere afdeling staat onder controle en supervisie van een hogere.
  4. De regels die het gedrag van een afdeling/kantoor bepalen moeten technische regels of normen zijn. Alleen een persoon die heeft de beschikken over deze technische vaardigheden en normen mag lid worden van deze administratieve staf.
  5. Scheiding prive eigendom en productiemiddelen
  6. Scheiding administratie en productie middelen
  7. alles wordt vastgelegd
 • Bureaucracy: The technical superiority of bureaucratic organization over administration by notables
  • machine
  • bureaucracy is often cheaper
  • dehumanized
 • The level of social differences; administrative democration
  • mass democracy

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

How can organizations be definited?
4
Institutional Isomorphism and Collectieve Rationality is written by?
4
The three mechanisms through which institutional oisomorphic change occurs:
4
Coercive isomorphism = 
4
Page 1 of 15