Summary The Students's Guide to Social Neuroscience

-
ISBN-13 9781138908628
410 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "The Students's Guide to Social Neuroscience". The author(s) of the book is/are Jamie Ward. The ISBN of the book is 9781138908628. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - The Students's Guide to Social Neuroscience

 • 1.1 The emergence of social neuroscience

 • Hoe definieerde Allport (1968) het begrip social psychology?
  Een poging om te begrijpen en uit te leggen hoe de gedachten, gevoelens en gedrag van individuen worden beïnvloed door de ingebeelde of daadwerkelijke aanwezigheid van andere.
 • Wat is Cognitieve psychologie?
  Een studie van de mentale processen zoals denken, waarnemen, spreken, acteren en plannen.
 • Welke disciplines linkt de social neuroscience aan elkaar?

  - Linkt Cognitieve psychologie aan sociale psychologie
  - Linkt psychologie (geest/mind) aan biologie (brain/hersenen)
 • Wat is hyperscanning?
  Het gelijktijdig opnemen van twee of meerdere verschillende hersenen.
 • Wat is Ecologische validiteit?
  Een benadering of maatregel dat betekenisvol is buiten een laboratorium.
 • 1.2 The social brian?

 • Wat is modulariteit ?
  Is het idee dat bepaalde cognitieve processen (regio's in het brein) beperkt zijn in het type informatie dat ze verwerken en het type verwerking wat wordt uitgevoerd.
 • Wat is domain specificty?

  Het idee dat een cognitief proces (regio in het brein) is gespecialiseerd om enkel één bepaald soort informatie te verwerken.

  Bijvoorbeeld alleen gezichtsherkenning of alleen maar emoties
 • 1.3 Is neuroscience an appropriate level of explanation for studying social behavior?

 • Wat is de meest algemene kritiek op sociale neurowetenschap?
  Dat het bekijken van de hersenen niet de meest geschikte manier is om sociale processen te verklaren.
 • Wat moet ook bekeken worden om sociale processen te begrijpen naast het bekijken van de hersenen?
  De interactie tussen mensen, groepen van mensen en samenlevingen.
 • Wat impliceert reductionisme ?

  Een type verklaring zal na een tijdje worden vervangen door een andere meer eenvoudige verklaring.

  Concepten van de sociale psychologie worden vervangen door concepten van de neurowetenschap.

  Relaties -> oxycotine (dus meer naar de basis)
 • Wat wordt er geprobeerd bij een reverse inference ?

  Er wordt een uitspraak gedaan over cognitieve processen (bang zijn) vanuit de neurowetenschappelijke data (amygdala).
 • Wanneer iemand bang is wordt de amygdala geactiveerd. Hierbij is sprake van forward/reverse* inference.
  Sprake van forward inference
 • Wanneer de amygdala geactiveerd is dan is iemand bang. Hierbij is sprake forward/reverse* inference.
  Sprake van reverse inference
 • Ook al is de ___1____ inference correct, dit betekent niet automatisch dat de __2____ inference correct is.

  1 forward

  2 reverse
  Denk aan voorbeeld:
  forward: iemand is bang, de amygdala is actief
  reverse: de amygdala is actief, dan is iemand bang.. Maar dit hoeft niet zo te zijn. De amygdala is bijvoorbeeld ook actief bij dromen.
 • Wat is het blank slate scenario?

  Het idee dan het brein alle informatie die het wordt gegeven accepteert, bewaart en verwerkt zonder vooroordelen, beperkingen en eerder opgedane kennis.

  (Denk ook aan Tabula Rasa -> onbeschreven blad)
 • 1.6 Gene-culture co-evolution


 • Wat is cultural neuroscience?

  Is een onderzoeksgebied dat een brug slaat tussen culturele psychologie, neurowetenschappen en neurogenetica.

  Cultuur vormt het brein, maar het brein vormt ook de cultuur.
 • Van wat gaat de gene-culture co-evolution vanuit?

  Cultuur kan genfrequenties in een populatie beïnvloeden. En deze genen hebben een impact op culturele evolutie via psychologische aanleg.
 • Wat is het verschil tussen een collectivist culture en een individualist culture?
  Bij collectivist culture staan de doelen van de sociale groep boven de individuelen doelen. Bij een individualist culture staan de doelen van het individu boven de doelen van de sociale groep.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is er bijzonder aan cortisol?
Cortisol remt zijn eigen aanmaak. > negatieve feedbackloop
Welke twee fysiologische stress responsen heb je?

 • SAM stysteem; Sympatisch zenuwstelsel, met oa adrenaline (sneller) -> wegtrekken van pijn (bij papier snede bijvoorbeeld)
 • HPA-as/HHB-as, met oa cortisol (langzamer) -> bereikt het hele lichaam
Wat zijn de 5 regels van aantrekkingskracht?
 • Nabijheid (mogelijkheid om contact te maken)
 • Bekend gevoel (wanneer je iemand vaker ziet)
 • Fysieke aantrekking
 • Overeenkomstig gedrag
 • Wederkerige aantrekking
Wat doet de Fusiform Face Area (FFA)?
Reageert meer op gezichten dan op objecten EN verwerkt daarnaast de gezichtsidentiteit.
Hoe zien de stappen van gezichtsherkenning eruit in het cognitieve model Bruce en Young?

Stappen in gezichtsherkenning:
 1. Eerst verwerking van de structuur van het gezicht (schaduwen en hoeken)
 2. Er wordt gekeken of het een bekend of onbekend gezicht is
 3. Is het een bekend gezicht, dan wordt ook andere kennis opgehaald zoals iemand zijn naam
Wat is de dorsale visuele stroom? En hoe loopt deze?

Waar je iets ziet.
Houdt zich bezig met de locatie van het object, ongeacht wat het is

- loopt van occipitaal kwab naar de parientale kwabben
Wat is de allostase?
Hoe het lichaam zich aanpast aan de omgeving
Wat is homeostase?
Toestand van evenwicht, bij een bepaalde fysiologische waarde
Hoe kan je de sympatische activiteit meten van stress?

Huidgeleidingsrespons
Hartmeting: ECG
(nor) adrealine in het bloed en speeksel
Wat is het risico van te weinig cortisol?
Veel ontsteking, kans op auto immuunsysteem