Summary Thema's

-
417 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Thema's

 • 1 Thema 1: Bouwplan en ontwikkeling

 • Welke soorten prenatale diagnostiek kennen we?
  Echo -> termijnecho, nekplooimeting, 20 weken echo, geavanceerde echo
  bloedonderzoek -> bHCG, PAPP-A, NIPT
  Invasief onderzoek -> vlokkentest, vruchtwaterpunctie
 • Welke manieren van echo heb je?
  Transvaginale echo: voor vroege zwangerschap, via de buik is uterus slecht in beed te brengen, hoofd is zo soms beter te beorodelen.
  Transabdominale echo: baby vanuit meerdere richitngen , je ziet een aantal zaken later dan met een transvaginale echo. 

  3D echoscopie, surface rendering, ledematen, buikwand gesloten: uitwendige beoordeling
 • Geef een overzicht van wat je kunt zien per week bij echoscopie.
  3 weken: dik endometrium
  4 weken: vruchtholte en zwangerschapsring = trofoblast
  5 weken: dooierzak, embryo + hartactie
  6 weken: embryo onderscheiden van de dooierzak, amnionholte, hartactie
  7 weken: hoofd en lijfje
  8 weken: lengte meten van embryo, armpjes, beentjes, beweging
  12 weken: structurele beoordeling: profiel, hersenen, schedeldak, buikwand, geslacht, nekplooi
 • Waarop letten ze bij de echo van het eerste trimester?
  Intra- of extra uterine graviditeit
  Intactheid
  Eenling of meerling
  Termijnbepaling
  Afwijkingen 1e trimester
 • Leg uit waar op te letten valt met intra- of extra uterine graviditeit.
  Dik endomterium zonder intra-uterine graviditeit
  Ectopische vruchtzak
  Vrij vocht in douglas
  Afhankelijk van de locatie wordt er een behandeling in gezet. Vaak wordt een eileider eruit gehaald.
 • Wat houdt een mola zwangerschap in?
  Complete mola = paternaal. Een lege eicel wordt bevrucht door een zaadcel. 
  Er ontstaan geen embryonale structuren of vaten. Er is alleen sprake van blazige chorionvlokken en abnormale trofoblast proliferaties.

  Incomplete mola = paternaal + maternaal, eicel wordt bevrucht door twee zaadcellen. Embryonale structuren zijn aanwezig, maar ook blazige chorionvlokken en een verminderd aantal embryonale vaten. Er is vaak sprake van triplodie. 

  Beide vormen worden weggehaald, maar dit is vaak moeilijk. Een rest hiervan kan leiden tot maligniteit.
 • Wat doe je als er intra uterine activiteit waargenomen wordt?
  Kijken naar de hartactie (vanaf 5 weken).
  Deze is eerst hoog 180/190, daalt daarna 140/150.
  als bij 8 weken een goede hartactie wordt gezien is de kans op een miskraam 5%.
  Waarnemen wordt gedaan met:
  EM detectering: beweging van het myocard
  Pulse wave doctor: beoordeling over sluiten kleppen, ventrikels, boezems
 • Leg uit welke vormen van meerlingen er kunnen zijn.
  Twee-eiige tweelingen met een eigen vruchtzak en placenta.
  Eeneiige tweeling:
  - monochoriaal diamnotisch: dun tussenverlies, maar nog wel eigen vlies
  - Dichordiaal: dik tussenschot, allebei eigen vruchtzaak
  - monoamnotisch: geen tussenvlies, foetussen liggen samen in een holte.
 • Waarom is het belangrijk om het type tweelingzwangerschap vast te stelling?
  Monochoriale diamniotische gemelli:
  6% ongenitlae afwkijkingen
  10% perinatale sterfte
  15% twin to twin transfusion syndrome (TTTS), foetussen delen placenta met tussenschot. Bloedvaten lopen daar overheen. Bloed wordt op een bepaalde manier verdeeld. Als de ene te veel bloed en de andere te weinig bloed heeft dan komt de donor in een te kleine vruchtholte terecht en de ontvanger heeft een overbelast hartje.
  1-5% twin-anemia-polychtemia syndrome (TAPS)
  transfusie rode bloedstelling, ene anemie, andere te dik bloed
  15% selectieve intra-uterine growthrestriction, placenta oneerlijk verdeeld, waardoor de ene harder groeit dan de ander.

  Monoamniotische gemelli:
  - 28% congenitale afwijkingen
  6% TTTS
  19% perinatale sterfte
  Navelstrengverstrelingen ze kunnen vrij bewegen, 33 wk eruit halen
 • Hoe wordt termijnbepaling gedaan?
  Tussen 8 en 12 weken middelds Crown Rump Length (CRL). Lengte staartbeen tot aan het hoofd uitgezet tegen het aantal dagen zwangerschapsduur.
  Optimale meting na 10 weken.
  Dit is belangrijk voor
  Extreme prematuriteit <24 weken
  Dreigende serotiniteit 41+ weken
 • Welke afwijkingen kunnen in het 1e trimester tot uiting komen?
  Body stalk anomaly
  Acardiacus
  Neurale buisdefect
  Ectopia cordis  
  Omphalocele/gastroschizis
  Verdikte nuchal translucency
 • Wat is body stalk anomaly?
  Amnion is niet goed gevormd. 
  Korte/afwezige navelstreng, darmen ontwikkelen zich buiten de buik
  Extreme kromming van de foetus, hele bovenlichaam is gefuseerd met de placenta
 • Wat is acardiacus?
  Tweelingzwangerschap, één twin met rudimentair hart
 • Wat is neurale buisdefect?
  Anencephalie: geen schedel -> caudaal defect
  Spina bifida: open rug -> craniaal defect
 • Wat is ectopia cordis?
  buiten borstholte
  Ontwikkelt zich wel, maar afwijking waarbij foetus ook sterft
 • Wat is omphalocele/gastroschizis?
  Defecte sluiting buik ter hoogte van navelstreng
  In d e navelstreng ontwikkelen zich de darmen. Rond 12 weken in de buik.
  Als dit niet gebeurt ontwikkelen darmen ine en soort zak. Darmen, maag lever buiten de buikwand.
 • Wat is een verdikte nuchal translucency?
  Nekplooimeting -> hoe dikker, hoe groter de kans op chromosomale afwijking
  Boven: 3,5 mm afwijkende nekplooi, maar vaak is er niets aan de hand
 • Wat houdt de combinatie test in?
  1. NT test 11-14 weken
  2. Maternale leeftijd
  3. Maternaal bloed: PAPP-A en bhCG
 • Wat is de niet-invasieve prenatale test?
  NIPT 
  Bloed van de moeder, circulerend foetaal DNA wordt onderzocht. (13,18,21,XX,XY)
  Niet -afwijkend: 1:1000 fout negatief
  Afwijkend -> bevestiging middels invasieve diagnostiek
 • Wanneer invasieve diagnostiek?
  Dragerschap genmutatie/chromosoomafwijking
  Eerder kind met chromosomale afwijking
  verdikte NT
  Afwijkende uitslag nIPT
  Strcuturele afwijkingen
 • Wat houdt de vlokkentest in?
  Na 11 weken. 
  Transcervicaal of transabdominaal
  Via schede katheter inbrengen richting placenta, klein beetje placenta wordt afgenomen voor onderzoek.
  0,2% kans op miskraam.
 • Wat houdt de vruchtwaterpunctie in?
  Na 16 weken
  Transabdominaal: via de buik met kleine naald, vruchtwater opzuigen
  0,1% kans op miskraam.
 • Waar is prenatale diagnostiek belangrijk om vroeg in de zwangerschap te doen?
  Intactheid, datering, groei
  Meerlingen
  Normale antaomie/ernstige afwijkingen
  Aanvullende diagnostiek
 • Welke uitslagen zijn er bij chorionic villus sampling en amniocentese?
  QF-PCR: chromosomale afwijkingen, 3 dagen
  Array: 2-3 weken, deletie, duplicaties
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Leg uit wat de inwendige verbinding van een laterale halsfistel kan zijn?
Grillig verloop tussen de vaatzenuwstreng door.
Meatus aestius externus
tonsil
laterale farynxwand
apex sinsus piriformis
Hoe gaat de sensibele innervatie en motorische innervatie van de lariynx?
Supraglottisch: n. laryngeus superior. r internus.
Sublglottisch: n. laryngeus recurrens

m. cricothyroides: n. laryngeus superior externus
overig; n. laryngeus recurrens
Hoe gaat de vascularisatie van de larynx=
Supraglottisch: a. carotis externa -> a thyroidea superior
v. laryngea superior > v. thyroidea superior > v. jugularis interna
Subglottisch: a. subclavia > a. truncus thyrocervicalis > a. thyroidea inferior   
v. laryngea inferior > v. thyroidea inferior links en rechts fuseren > v. brachicephalicus si
m. crico-aryanoideus lateralis
adductor
m. thyroarytaenoideus
sfincter
m. aryepiglottica
sfincter
m. cricothyroideus
tensor
m. vocalis
tensor
m. aryataenoideus obliquus
adductor
m. aryatenoideus ttransversus
adductor