Summary Thema's en genres in de muziekgeschiedenis : muziek beluisteren en begrijpen

-
ISBN-10 9035817303 ISBN-13 9789035817302
762 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Thema's en genres in de muziekgeschiedenis : muziek beluisteren en begrijpen". The author(s) of the book is/are W Steffelaar Taalvorm e s. The ISBN of the book is 9789035817302 or 9035817303. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Thema's en genres in de muziekgeschiedenis : muziek beluisteren en begrijpen

 • 1 eenstemmige muziek

 • beschrijf de mis
  Mis eredienst
  Offermis
  Leermis
  ordinarium
  proprium
 • noem 3 x notatie
  neumen , gekleurde lijn met f en c , 5 lijnen kwadraten
 • 1.1 De gezangen van de mis

 • Welke gezangen behoren tot het Ordinarium van de mis?
  Het Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus en Agnes Dei.
 • Wat behoort tot het Proprium van de mis?
  De gezangen, gebeden en lezingen die, afhankelijk van de dag waarop de mis wordt gevierd, een eigen tekst hebben.
 • Hoe heten de gezangen in het Proprium?
  Introïtus, Graduale, Alleluia (of Graduale en Tractus), het Offertorium en de Communio. 
  De tekst van deze gezangen behoort dus bij een bepaald feest in het kerkelijk jaar.
 • Hoe probeerde men in de negende eeuw melodieën boven een tekst te schrijven?
  Met behulp van tekens, die we neumen noemen.
 • Wat was een belangrijke ontwikkeling in de muzieknotatie?
  Dat men de tonen die op dezelfde hoogte moeten klinken, ook ruimtelijk op dezelfde regelhoogte ging noteren. In Zuid-Frankrijk zijn hier in de tweede helft van de tiende eeuw al voorbeelden van te vinden.
 • Wanneer vindt de echte doorbraak plaats?
  In de eerste helft van de elfde eeuw, wanneer Guido van Arezzo (+ca. 1030) het gebruik propageert van gekleurde lijnen om de plaats van de tonen f en c' te fixeren.
 • Wanneer wordt de notatie op vier, soms vijf lijnen (zoals wij die nog steeds kennen) steeds gangbaarder met name in Frankrijk en Italië?
  In de elfde en twaalfde eeuw.
 • Wat ziet men in de dertiende eeuw?
  Dat de vorm van de noten, die op en tussen de lijnen geschreven staan, vierkant wordt: de zogenaamde kwadraatnotatie.
 • Dit gebeurde bijna overal in Europa, behalve in de Duitse landen. Wat deed men daar?
  Men hield tot in de zestiende eeuw vast aan de zogenaamde hoefnagelnotatie, de notatie van de neumen boven de tekst.
 • 1.1.1 Oorsprong en samenstelling van de mis

 • Waar is de oorsprong van de mis op terug te voeren?
  Op het tweede testament. De paasmaaltijd van Jezus en zijn discipelen. De handelingen die in de Bijbeltekst worden beschreven en in elke misviering worden herhaald, hebben een niet te onderschatten invloed gehad op het leven van alle rooms-katholieken, ruim 2000 jaar lang.
 • Wat is een van de belangrijkste sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk gebleven?
  Tijdens de consecratie verandert het brood in het lichaam van Christus en de wijn in zijn bloed, de zogenoemde 'transsubstantiatie'.
 • Welke twee vormen van mis komen er in de mis, eucharistie, voor?
  De leermis en de offermis.
 • Wat is de volgorde in de leermis?
  Bij het binnen komen van de priester en zijn assistenten in de kerk wordt de Introïtus gezongen gevold door het Kyrie eleison en het Gloria in excelsis. Na een gebel wordt het Epistel gelezen (een passage uit één van de brieven van de apostelen in het Tweede Testament), gevold door het Graduale, een gezang dat fungeert als een reflectie op de Epistel-lezing, en het Alleluia dat voorafgaat aan een lezing uit één van de evangeliën. Het Credo, de geloofsbelijdenis, vormt de afsluiting van de leermis.
 • Wat is de volgorde van de offermis?
  Offergaven worden aangeboden tijdens het zingen van het Offertorium, gevolgd door een gebed, en ter inleiding van de Canon wordt in de Prefatie opgeroepen om samen met de engelenkoren het daarop volgende Sanctus, het engelengezang, te zingen. Na de Canon van de mis worden het Pater noster (Onze Vader) en het Agnus Dei (Lam Gods) gezongen, waarna tijdens het Communio-gezang de gelovigen ter communie gaan en de misviering beëindigd wordt.
 • Welke factoren kunnen de mis beïnvloeden?
  In tijden van boete (vastentijd) wordt het Gloria niet gezongen en het Alleluia vervangen door de Tractus, een rijk versierd psalmgezang. Elke onderdeel van de liturgie heeft zijn eigen geschiedenis.
 • Waaruit bestaat het Ordinarium?
  Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei.
 • Wat behoort tot het Proprium?
  De gezangen, gebeden en lezingen die, afhankelijk van de dag waarop de mis wordt gevierd, een eigen tekst hebben. Introïtus, Graduale, Alleluia (of Graduale en Tractus), Offertorium en Communio.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.