Summary Thema's maatschappijleer / 1 VMBO BK 2012-2013

-
ISBN-10 9086740952 ISBN-13 9789086740956
604 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Thema's maatschappijleer / 1 VMBO BK 2012-2013 ". The author(s) of the book is/are Bas Schuijt. The ISBN of the book is 9789086740956 or 9086740952. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Thema's maatschappijleer / 1 VMBO BK 2012-2013

 • 3 politiek

 • politiek
  het maken van keuzes en het nemen van besluiten zodat een land, provincie of gemeente kan worden bestuurd
 • politici
  mensen die in de politiek zitten/hun beroep van hebben gemaakt
 • ambtenaren
  mensen die werken bij de overheid
 • overheid
  alle politici en ambtenaren samen

 • algemeen belang
  voor veel mensen belangrijk zijn
 • belasting
  burgers betalen dit over het verdiende geld
 • bezuinigen
  de overheid besluit minder geld uit te geven
 • democratie
  volk heeft de macht
 • directe democratie
  mensen van een land zelf mogen beslissen over een nieuwe wet
 • referendum
  een volksstemming over een belangrijk onderwerp
 • politieke partij
  een partij van mensen die lid zijn van deze partij en die standpunten hebben waar jij je bij aansluit
 • indirecte democratie
  Nederland, omdat wij volksvertegenwoordigers kiezen die voorons de besluiten nemen.
 • pressiegroepen
  komen op voor één bepaald belang
 • links
  wil je dat de overheid zich actief bemoeit met de bevolking
  1. zorgen voor de zwakkeren en mensen die het minder goed hebben
  2.uitkeringen voormensen zonder werk
  3. mileau beschermt (schiphol niet te groot)
  4. rijke mensen en bedrijven meer belasting laten betalen
  (SP, GroenLinks, PvdA, D66


 • rechts
  mensen hebben een eigen verantwoordleijkheid, de overhied is er om te zorgen dat jij kunt doen wat je wilt, miet om je in alles te helpen
  1. bijvoorbeeld immigranten moeten hun eigen taalcursus betalen
  2. overhied is passief, optreden in noodsituaties of in gevall dat vrijheid of veilighed in gevaar komt.
  3. VVD, PVV, SGP • Politiek midden
  vinden dat mensen die het moeilijkhebben vooral geholpen moeten worden door andere mensen en organisaties (voedselbank, kinderbesherming)
  1. overheid moet deze organisaties ondersteunen met geld
  CDA, Christen Unie
 • acief kiesrecht
  het recht omte mogen stemmen
 • passief kiesrecht
  het recht om je verkiesbaar te stellen
 • lijsttrekkers
  belangrijste man of vrouw van een politiek partij in verkiezingstijd
 • Tweede Kamer
  elk vier jaar wordt gekozenj
  grootste partijen worden gevraagd of zij het land willen gaan besturen
 • compromissen
  afpraken waarbij alle partijen een beetje toegeven
 • SP
  meest linkse partij
  komen voor de belangen voor zwakken en lage inkomens
  (goedkoper gezondheiszorg, meer belasting betalen door tijke)

 • SP
  meest linkse partij
  komen voor de belangen voor zwakken en lage inkomens
  (goedkoper gezondheiszorg, meer belasting betalen door tijke)

 • GroenLinks
  linkse partij die opkomt voor het mileu
  1. meer schone energie, langer kraamverlof voor vaders, koninklijk huis afschaffen
 • Partij voor de Dieren (PvdD)
  komt op voor de belangen van de dieren
  1. dierenmishandeling strenger straffen, einde aan dierproeven, verbod op het gebruik van diren in het circus, reclameen films
 • Partij va de Arbeid (PvdA)
  oudste linkse partij
  1. die wil dat de overhied zorgt voor voldoende werkgelegenheid
  2. voorjongeren tot 27 jaar werk/schoolplicht, bedrijen die discrimineren moeten een boete krijgen
 • Democraten 66 (D66)
  in 1966 opgericht om de democratie te verieuwen
  1. willen de burgers meer macht geven
  2. burgemeesters en de minister president moeten rechtstreeks worden gekozen, gevangensstraf vervangen door taakstraffen, voor de EU


 • ChristenUnie(CU)
  kleine protestant-christelijk partij
  1. de aarde is van God, dus zuinig op zijn, kinderbijslag aan gezinnen met kinderen, alcohol en drugsgebruik sterng aanpakken
 • Christen Democratisch Apel (CDA)
  middenpartij
  1. mensen moeten voor elkaar zorgen
  2. overhied moeten niet met opvoeding bemoeien, hulp geven aan ontwikkelingslanden, verplicht maatschappelijke stage voor alle jongerne
 • Volkpartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
  vrijheid is de belangrijkste waarde
  1. door persoonlijke vrijheid kunnen mensen zelf hun leven inrichten
  2. files bestrijden door meer wegen aan te leggen, werkgevers moeten personeel gemakkelijker kunnenonstslaan, meer geld voor de politie
 • Sstaatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
  kleine rechtse partij
  overheid moeten regeren volgens de regels van de Bijbel.
  1. abortus en euthanasie verbieden, moord moet de doodstraf mogelijk zijn, homohuwelijk verboden
 • Partij voor de Vrijheid (PVV) Geert Wilders
  mensen zelf verantwoordleijk voor hun gedrag en moet iedereen zich aanpassen aan de regels van dit land
  1. Na 3 geweldsmisdrijven automatische levenslange gevangenisstraf, afschaffen dubbele nationaliteit, zo min mogelijk nieuwe immigrantenm toelaten
 • Politiek stromingen
  liberalen, scoiaal-democraten, christen-democraten
  1. elk stroming heeft een waarde, vrijheid, gelijkheid of geloof
 • Liberalsisme (VVD)
  waarde = vrijheid
  1. twee soorte vrijheid
  a. economische vrijheid (berijven te kopen en verkopen)
  b. persoonlijke vrijheid
  1. vrij te doen en te laten wat je wilt
 •  Sociaal-democratie (PvdA, GroenLinks, SP)
  waarde= solidariteit en gelijkwaardigheid
  1. oneerlijk verdeling van het geld (daardoor is niet iedereen gelijk)
 • Christen deomocratie (CDA, SGP, ChristenUnie)
  waarde = geloof
  1. naastenliefde (mensen moeten voor elkaar zorgen)

 • De grondwet
  belangrijskte rechten, dingen die je mag doen of waar je recht op hebt (mensenrechten)
  1. vrije meninguiting
  2. persvrijheid
  3. om te stemmen
  4. om een politiek partij op te richten
  5, gelijke behandeling van iedereen
  6. om niet zomaar door de politie te worden opgepakt
 • plichten
  dingen die je moet doen
  1. om belasintg te betalen
  2. om naar school te gaan
  om je ID-bewijs bij je te hebben
 • Eerste en Tweede Kamer
  beslissen over alle wetsvoorstellen
 • Ministers
  voeren de wetten uit
 • rechters
  oordelenin rechtszaken of wij ons volgens de weg gedragen
 • trias politica
  scheiding van de politiek mach in drie onderdelen (deze boven)
  voorkomt machtmisbruikt
 • rechtsstaat
  een land waar de rechten en plichten van de mensen en van de overheid zijn vastgelegd
 • regering
  het dagelijks bestuur van ons land
 • regeerakkoord
  belangrijke afspraken geschreven door een nieuwe regering
 • ministers
  elke minister houdt zich bezig met een deel van onze samenleving
 • staatssecretarissen
  een soort onderminister die verantwoordelijk is voor een deel van het takenpakket van de minister
 • kabinet
  alle ministers en hun staatssecretarissen 
 • minister president
  de leider van het kabinet en voorzitter als de ministers met elkaar vergaderen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

welke 2 culturen zijn er?
subcultuur en dominante cultuur
Wat is de overheersende cultuur?
Een dominante cultuur
hoe kan je zelf de invloed van de media beperken
door kritisch nar de media te kijken
Wat is de kijkwijzer
symbolen waaraan je kunt zien wat voor soort rogramma het is-
tekentjes va veel geweld, grof taalgebruik, drugsgebruik, van 16 jaar en ouder, enk, familiefilm etc.
Staat vaak op een DVD of voordat een film begint op TV
Wat is de kritiek op games
-een gewelddadige inhoud, kan je agressief van worden
-verslavend
Wat leer je van gamen
samenwerken met andere en andere talen, creatief denken, concentreren
Wat kan je als kritiek geven op soaps
verkeerd beeld van het echte leven en vooroordelen, bijv. mooie meisjes zijn niet slim, barkeepers zijn altijd aardig
wat staat er in de mediawet
-max 12 min reclame in 1 uurtje voor zowel commerciële als publieke omroepen. Commerciëel mag midden in programma, publieke niet.
-sluikreclame is verboden=  geen merknamen noemen of logo's en producten laten zien tijdens een programma
-bij een sponsor mag de producten wel verschijnen, vaak in begin of eind programma
Hoe werkt reclame, 3x
-gevoelens oproepen zoals alcohol is iedereen vrolijk(positief), negatief-> als je geen Axe gebruikt krijg je geen vriendin
-Ideaalbeelden gebruiken-> succesvolle mensen met groot huis en grote tuin
-BNérs laten zien zoals Ronaldo met bepaald merk voetbalschoenen
waarom kost een reclamespotje soms wel € 20.000
reclame voor of na een populaire tv-uitzending levert hogere verkoopcijfers op, daarom ook die prijs