Summary Thema's maatschappijleer voor VMBO

-
ISBN-10 908674074X ISBN-13 9789086740741
1317 Flashcards & Notes
300 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Thema's maatschappijleer voor VMBO". The author(s) of the book is/are Bas Schuijt. The ISBN of the book is 9789086740741 or 908674074X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Thema's maatschappijleer voor VMBO

 • 1 Wat is maatschappijleer?

 • wat kenmerkt een goede mening?

  als je alle kanten van de zaak bekijkt

 • wanneer is het een maatschappelijk probleem

  het is groot probleem waar veel mensen mee te maken hebben en die dan ook verschillende meningen hebben. en de overheid zoals een minister of burgemeester bemoeit zich ermee

 • welke kenmerken heb je als heb je als er een maatschappelijk probleem is?

  - waar veel mensen mee te maken hebben

  -verschillende meningen

  -als de overheid zich er mee bemoeit

 • Wanneer is het een maatschappelijk probleem?

  het is groot probleem waar veel mensen mee te maken hebben en die dan ook verschillende meningen hebben. en de overheid zoals een minister of burgemeester bemoeit zich ermee

 • uit welke kenmerken bestaat een maatschappelijk probleem 

  1) veel mensen hebben er mee te maken

  2) verschillende meningen

  3) de overheid bemoeid zich ermee,

 • door welke 4 redenen ontstaan er steeds meer jongerenculturen
  jongeren hebben meer vrije tijd en geld
  jongeren willen zich afzetten tegen hun ouders
  jongeren willen bij een groep horen
  elke groep wilt een beetje anders zijn
 • hoe begrijp je een maatschappelijk probleem?

  door te onderzoeken naar:

  -wat is het probleem

  -wie hebben er mee te maken

  -wat willen zij precies

  -wat zijn hun achterliggende ideeën

  -wat zijn mogelijke oplossingen

   

 • als je een maatschappelijk probleem goed wil begrijpen, wat moet je dan onderzoeken?

  -wat is het probleem?

  -wie hebben ermee te maken?

  -wat willen zij precies?

  -wat zijn hun achterliggende ideeen?

  wat zijn de oorzaken van het probleem?

  -wat zijn mogelijke oplossingen?

   

 • hoe begrijp je een maatschappelijk probleem?

  door te onderzoeken naar:

  • wat is het probleem
  • wie hebben er mee te maken
  • wat willen zij precies
  • wat zijn hun achterliggende ideeën
  • wat zijn mogelijke oplossingen

   

 • noem een vb van een maatschappelijk probleem ?

   alcohol gebruik, misbruik onder jongeren 

 • wat is een generatieconflict
  de situatie waarin de waarden en normen van ouders en ouderen botsen met die van hun kinderen
 • wat is een mening?

  als iemand iets zegt wat hij ergens van vindt.

 • welke drie dingen heb je nodig voor een goede mening?

   

  - je moet de feiten kennen

  -je moet het van verschillende kanten kunnen bekijken

  -je moet argumenten hebben

   

 • wat zijn argumenten?

  iets wat je verteld om aan te tonen waarom jouw mening goed is

 • 2e vb van ma schappelijk probleem

  de economische crisis

 • door welke 3 redenen kunnen normen en waarden verschillen
  de groep waarbij je hoort
  de plaats waar je woont
  de tijd waarin je leeft
 • wat is er voor een goede mening nodig?

   

  - je moet de feiten weten dus niet vooroordelen

  - je moet het van verschillen kanten bekijken

  - je moet argumenten hebben om je mening uitteleggen

 • welke kernbegrippen zijn bij maatschappij leer erg belangrijk?

  -waarden en normen

  -belangen

  -macht

   

 • wat kenmerkt een goede mening?

  als je alle kanten van de zaak bekijkt

 • Hoe onderzoek je een maatschappelijk probleem ?

  1) wat is het probleem (waar gaat t over)

  2) wie hebben er mee te maken?

  3) Wat willen zij precies? 

  4) waarom willen ze dat? (achterliggende idee)

  5) wat zijn de oorzaken? 

  6) wat zijn de oplossingen (vb, te verbieden)

 • wat noem je abnormaal
  als je de normen van iemand niet begrijpt
 • wat is een feit?

  iets wat gebeurd is dus je kan het bewijzen.

 • wat is een waarde?

  - een waarde zijn uitgangspunten die jij belangrijk vind in het leven

 • wat is een feit?

  iets wat gebeurd is dus je kan het bewijzen.

 • Waar bestaat een goede mening uit?

  1) je kent de feiten

  2) je bekijkt het van verschillende kanten

  3) en je moet goede argumenten hebben

 • wat is asociaal gedrag 
  gedrag waarbij iemand geen rekening houdt met anderen
 • wat is een vooroordeel?

  oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent

 • wat is een norm?

  - normen zijn regels hoe jij en anderen zich moeten gedragen

 • wat is een mening?

  als iemand iets zegt wat hij ergens van vindt.

 • Wat leer je bij maatschappijleer ?

  hoe je iets van verschillende kanten kan bekijken en hoe je argumenten leert geven.

   

 • wat is tolerantie
  het accepteren van mensen met andere normen en waarden dan jij hebt
 • wat zijn argumenten?

  iets wat je verteld om aan te tonen waarom jouw mening goed is

 • wat zijn fatsoensnormen?

  fatsoensnormen zijn normen die de meeste mensen niet prettig vinden

   

 • wat is een vooroordeel?

  oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent

 • wat betekent respect
  rekening houden met
 • welke kernbegrippen zijn bij maatschappij leer erg belangrijk?

  • waarden en normen
  • belangen
  • macht

   

 • wat doe je bij beeldvorming
  je vormt je een beeld van iets of iemand
 • als je een maatschappelijk probleem goed wil begrijpen, wat moet je dan onderzoeken?

  • wat is het probleem?
  • wie hebben ermee te maken?
  • wat willen zij precies?
  • wat zijn hun achterliggende ideeen?
  • wat zijn de oorzaken van het probleem?
  • wat zijn mogelijke oplossingen?

   

 • wat is een vooroordeel 
  een oordeel over iets of iemand hebben zonder dat je de feiten of persoon goed kent
 • welke kenmerken heb je als heb je als er een maatschappelijk probleem is?

  • waar veel mensen mee te maken hebben
  • verschillende meningen
  • als de overheid zich er mee bemoeit
 • wat is een stereotype
  een beeld dat je van een hele groep mensen hebt
 • wat is er voor een goede mening nodig?

   

  • je moet de feiten weten dus niet vooroordelen
  • je moet het van verschillen kanten bekijken
  • je moet argumenten hebben om je mening uitteleggen
 • wat is rolgedrag 
  het gedrag dat anderen van jou in een bepaalde situatie verwachten
 • wat is roldoorbrekend gedrag
  ander gedrag dan dat je van iemand verwacht
 • wat zijn bindingen 
  manieren waarop je verbonden bent met andere mensen
 • welke 4 bindingen zijn er
  gevoelsbindingen
  economische bindingen
  kennisbindingen 
  politieke bindingen 
 • noem 3 gevoelsbindingen 
  vriendschap, steun en liefde
 • waar gaan economische bindingen om
  levensonderhoud
 • waar gaan kennis bindingen om
  leren
 • waar gaan politieke bindingen om
  beschermen 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.