Summary Tijd voor geschiedenis deel 2

-
ISBN-10 0000000000 ISBN-13 9780000000002
547 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Tijd voor geschiedenis deel 2". The author(s) of the book is/are Jan de Vries Miesje Engels. The ISBN of the book is 9780000000002 or 0000000000. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Tijd voor geschiedenis deel 2

 • 2 Een wereld in zicht

 • Wat was de belangrijkste godsdienst van Europa in de middeleeuwen?
  Het christendom
 • Welke in Europa onbekende werelddelen werden in de 16e eeuw herontdekt?
  Noord-en Zuid-Amerika
 • Wat dacht Columbus over dat hij Amerika had ontdekt?
  Hij dacht zijn hele leven nog dat hij een andere vaarroute naar India had gevonden.
 • 2.2 De ontdekking van de Nieuwe Wereld

 • Waarom zijn specerijen zoals bijvoorbeeld peper, nootmuskaat, kaneel en kruidnagel eenmaal in Europa aangekomen heel erg duur?
  De specerijen hebben een lange weg afgelegd en iedereen die de specerijen verkocht moest er winst op maken.
 • Waardoor groeit vanaf het jaar 1000 de welvaart van de steden in West-Europa?
  Door een toename van de landbouwproducten.
 • Waardoor bloeit de handel tussen steden rond het jaar 1000 enorm op?
  Door de toename van de landbouwproducten in West-Europa.
 • Waardoor neemt de handel in luxeproducten toe?
  Door de groei van de welvaart.
 • Waardoor word in Italiaanse steden als Venetië en Genua steeds meer gehandeld met het Midden-Oosten?
  Door de kruistochten.
 • Wat doen specerijen zoals pepers, nootmuskaat, kruidnagel en kaneel?
  Ze geven eten meer smaak en verlengen de houdbaarheidsdatum van producten.
 • Wat gebeurd er als het koninkrijk Jeruzalem weer heroverd word door de Turken?
  De Turken verhogen de prijzen voor de tussenhandel flink.
 • Wat doet een missionaris?
  Een missionaris bekeert de plaatselijke bevolking tot het christendom.
 •  Naar welke landen reisde Marco Polo in de 13e eeuw?
  Marco Polo reisde in de 13e eeuw naar Perzië, Indië en China.
 • Wat zijn de oorzaken van de opleving van de ontdekkingsreizen?
  • Economie: De producten uit het oosten leveren veel geld op.
  • Religie: De Europeanen willen graag het Christendom verspreiden over de hele wereld, omdat dit volgens geestelijken een bijbelse opdracht is.
  • Politiek: Europese vorsten krijgen door expansie de kans om hun macht uit te breiden. Hoe meer gebied een vorst en zijn land elders in handen hebben, hoe groter de invloed daar en op het Europese continent.
  • Techniek: In de vijftiende eeuw komen er veel nieuwe uitvindingen beschikbaar die zeereizen gemakkelijker maken. Zo maken ontdekkingsreizigers al gebruik van het kompas en astrolabium.
  • Kennis: Er komen ook nieuwe kaarten van de wereld beschikbaar in de vijftiende eeuw. Daarnaast wordt kennis van de Klassieke Oudheid opnieuw actueel door contacten met de Arabische wereld tijdens de kruistochten. Die blijkt veel klassieke Griekse geschriften te hebben vertaald waarvan men in Europa lang gedacht heeft dat deze verloren waren gegaan.
 • Wie zijn de eerste die nieuwe handelsroutes over zee zoeken richting Azië?
  De Portugezen.
 • Welke Portugeze vorst geeft de opdracht en de finaciële middelen om de Portugezen de controle over de specerijhandel met Azië te krijgen?
  Hendrik de Zeevaarder.
 • Op welke manier worden er veel nieuwe gebieden in kaart gebracht?
  Door middel van handelsposten.
 • Wat gebeurde er toen de Portugezen hun handelroutes geheim hielden?
  Andere Europese landen probeerden zelf handelsroutes naar Azië te vinden.
 • Bij welke handeling word India een Engelse kolonie?
  De Engelsen maken onder leiding van Hendrik VII een overzees handelsnetwerk.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer vond de soevereiniteitsoverdracht tussen Nederland en Indonesië plaats?
Deze soevereiniteitsoverdracht vond plaats op 27 december 1949 waarmee de onafhankelijkheid van Indonesië ook door Nederland werd erkend. Hiermee kwam een einde aan de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd die vier jaar had geduurd (1945-1949).
Waardoor besloot Nederland de soevereiniteit (hoogste macht)Over te dragen aan Indonesië?
Mede door de internationale druk.
Wat is de Marshallhulp?
Financiële en economische steun van de VS aan Europa na de Tweede Wereldoorlog.
Hoe verliep de koloniale oorlog tussen Nederland en Indonesië?
In totaal werden ongeveer 150.000 Nederlandse soldaten naar Indonesië gestuurd. In deze koloniale oorlog, deze onafhankelijkheidsoorlog, pleegden beide partijen gruwelijkheden. Maar buitenlandse regeringen, waaronder die van de VS, vonden de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië niet langer acceptabel.
Waarmee dreigde de VS als Nederland de onafhankelijheid van Indonesië niet erkende?
De VS dreigde o.a. dat Nederland geen Marshallhulp zou krijgen als de regering niet de onafhankelijkheid van Indonesië zou erkennen.
Hoelaat duurde de politionele acties van Nederland in Indonesië?
De eerste politionele actie duurde van 21 juli 1947 tot 5 augustus 1947. De tweede politionele actie duurde van 19 december 1948 tot 5 januari 1949.
Ondanks het groeiende verzet onder de Indonesische bevolking wilde Nederland zijn kolonie niet opgeven. Wat deed Nederland toen?
Na de onafhankelijkheidsverklaring van Soekarno en de chaos en het geweld in de Bersiap-periode stuurde de Nederlandse regering soldaten naar Nederlands-Indië om de 'rust en orde' daar te herstellen. Er volgden twee 'politionele acties' (militaire operaties), waarbij Nederlandse militairen het Nederlandse gezag met geweld probeerden te herstellen.
Wat zijn de Pemoeda’s?
Nationalistische jongeren die in de Bersiap-periode voor wanorde en geweld zorgen vooral tegen Nederlanders en Chinezen in Indonesië.
Wat is de Bersiap-periode?
Periode waarin Indonesische jongeren gewelddadige acties ondernemen tegen Nederlanders, 1945-1946. De Tweede Wereldoorlog eindigde en Engeland gaf de Japanners de opdracht om de Nederlandse kampen te beschermen.
Hoe dwong Amerika Japan tot overgave?
Amerika besloot Japan tot overgave te dwingen met atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. De Japanse keizer beëindigde de Tweede Wereldoorlog door zich over te geven op 15 augustus 1945. Direct daarna riep Soekarno de onafhankelijke republiek Indonesië uit.