Summary TMap Next : voor resultaatgericht testen

-
ISBN-10 9072194799 ISBN-13 9789072194794
217 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "TMap Next : voor resultaatgericht testen". The author(s) of the book is/are Tim Koomen. The ISBN of the book is 9789072194794 or 9072194799. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - TMap Next : voor resultaatgericht testen

 • 1 Kader en belang van testen
 • Testobject het te testen deel van het systeem. Dit kan zijn:    hardware
   systeemsoftware  applicatiesoftware  organisatie
   procedures
   documentatie
   implementatie  • Kwaliteitsattributen binnen TMap zijn:   •   beheerbaarheid
  •   beveiliging
  •   bruikbaarheid
  •   connectiviteit
  •   continuïteit
  •   controleerbaarheid
  •   flexibiliteit
  •   functionaliteit
  •   gebruikersvriendelijkheid
  •   herbruikbaarheid
  •   (geschiktheid) infrastructuur
  •   Inpasbaarheid
  •   onderhoudbaarheid
  •   performance
  •   portabiliteit
  •   testbaarheid
  •   zuinigheid   1. Testing types zijn:   •   Usability test
  •   Regression test
  •   Performance test
  •   Portability test
  •   Security test
  •   Penetration test   1. Testen bestaat uit:   •   40% uitvoeren van test
  •   20% planning
  •   40% voorbereiding  • What is testing?   Testen is een onderdeel vergelijken met een norm
  Voordat men gaat testen moet je een aantal dingen weten:
  •   Wat wil ik gaan testen (test item/object)
  •   Waar wil ik het aan testen (test basis)
  •   Hoe wil ik het testen (test methodes and techniques)   1. Why do we need testing?   1. We testen om te kijken of het item/object daadwerkelijk werkt. Ook geeft het informatie over de kwaliteitskenmerken van de software. Aan de hand van de test kan er advies worden gegeven over de kwaliteit en risico’s van het test object.  • Usability test 
  Check if the user finds his way through the application in a natural way
 • Wanneer gebruik je een usability test?
  when resistance is expected or application is released for a great number of people
 • Regression test
  testing whether all components still function correctly after the system has been changed
 • Wanneer gebruik je een regressiontest
  (functional) complex systems
 • performance test
  the speed with which the information system processes interactive and batch transactions
 • wanneer gebruik je performance test
  large dataset or lots of users,
  new or complex architecture or infrastructure,
  no insight in present or future load.
 • portability test
  the diversity of the hardware and softwareplatforms on which the information system can run, and how easy it is to transfer the system from one environment to another.
 • wanneer portability test?
  using websites n the laptop, phone or tablet,
  using software under a variety of OS
 • Security test
  the certainty that data can be viewed and changed only by the people who are authorized to do so
 • wanneer security test
  all systems, especially financial, personal data, mission critical systems.
 • penetration test
  testing security by emulating malicious internal and external users.
 • wanneer penetration test
  security vulnerable systems.
 • Error guessing
  Op basis van ervaring gaat iemand op zoek naar foutgevoelige plekken in het systeem. De tester is vrij om van te voren testgevallen te bedenken.
 • Exploratory test
  Dit betekent dat de tester steeds een stukje van het te testen systeem verkent (exploteert), nadenkt over wat er getest moet of kan worden (testontwerp) en dit vervolgens ook doet (testuitvoering).
 • Welke kwaliteitsattributen test je door middel van semantische test?
  - bruikbaarheid
  - functionaliteit
  - gebruiksvriendelijkheid
  - connectiviteit
 • Welke kwaliteitsattribut(en) worden er getest door middel van syntactisch testen?
  -functionaliteit
 • Syntactisch testen
  Tijden syntactisch test wordt er gekeken naar de ggeldigheid van input of output, data,  test fouttolerantie.
 • Semantisch testen
  geldigheid van invoergegevens wordt getest. hiermee wordt vastgesteld in hoeverre het systeem bestand is tegen ongeldige of onzinnige invoer,
 • Welke kwaliteitsattribut(en) worden er getest door middel van use case testen
  - inpasbaarheid
  - bruikbaarheid
  - gebruiksvriendelijkheid
 • Use case testen
  een controle uit te voeren om te onderzoeken of de gehanteerde use case beschrijving voldoende informatie bevat om voor de use case test te kunnen worden gebruikt.
 • wat is "Testware"
  Test ware zijn de producten die gemaakt worden bij het testing proces.
  Voorbeelden zijn:
  Testplan
  Test specificaties
  Test omgeving
  Test reports.
 • geef een aantal voorbeelden van "Testware"
  - testplan
  - test specificaties
  - test omgeving
  - test reports
 • wat valt onder performance testing?
  - load testing 
  - stress testing
  - benchmark testing
 • load testing
  Cheks whether and how the test object performs with normal and maximum excepted usage
 • Stress testing
  Cheks at which degree of usage the test object's perfomance drastically deteriorates (breakingpoint)
 • Benchmarking testing
  Carries out the same performance test on various configurations of the system under test and measures the results
 • Waar staat CRUD voor? licht dit toe?

      Create (of insert): Toevoegen van nieuwe gegevens.
   Read (of select): Opvragen van gegevens.
   Update: Wijzigen van gegevens.
   Delete: Verwijderen van gegevens.
 • wat voor functie heeft een CRUD-Matrix
  Een CRUD-matrix legt de relaties vast tussen data-objecten (tabellen in een relationele database) en systeemfuncties.
 • gegevenscyclustest
  gegegevnscyclustest is een techniek om te testen of de gegevens op consistente wijze gebruikt en bewerkt worden door verschillende functies vanuit verschillende deelsystemen of zelfs verschillende systemen.
 • Welke kwaliteitsattribut(en) worden getest bij de gegevenscylcustest?
  functionaliteit
  inpasbaarheid
  connectiviteit
 • Procescyclustest
  De procescyclustest richt zich op de integratie van de administratieve organisatie en hetinformatiesysteem. Getest wordt of al de "paden" inclusief de verschillende "afslagen" die bij debeslispunten mogelijk zijn, of die ook daadwerkelijk mogelijk zijn. De procescyclustest wordtontwikkeld gedurende de specificatie fase.
 • Wat zijn paden ?
  Door middel van paden probeer je ieder pad wat je kunt bewandelen in de software te bewandelen.Je gaat dan van punt naar punt in de software. Bij sommige punten kunnen beslissingen gemaaktworden, er zijn dan dus meerdere wegen die je moet bewandelen voordat je alles getest hebt.
 • equivalentieklassen
  bij het toepassen van equivalentieklassen wordt het volledige waardebereik van een parameter opgedeeld (gepartioneerd) in klassen waarbij het systeemgedrag gelijksoortig is.
 • wat zijn klassen?
  zijn dus de “stukken” tot waar iemand behoord, de grenswaarde zijn het punt waarop er eenwisseling is van classes
 • welke drie testen dien je bij elke grenswaarde uit te voeren
   Als je gaat testen moet je bij iedere grenswaarde 3 tests doen. Dit zijn devolgende tests:

  1. Precies op de grenswaarde
  2. 1 waarde boven de grens
  3. 1 waarde beneden de grens
 • wat zijn decision points/ beslismomenten
  Decision points zijn alle mogelijke beslis momenten in de software
 • beslistabel
  beslistabel is een grondige techniek voor het testen van detailfunctionaliteit.
 • Welke evalueer technieken zijn er?
  Inspectie
  Review
  Walktrough
 • Inspectie
  Toetsen of de oplossing goed is verwerkt,verkrijgen
  consensus over de kwaliteit van een product
  minimaal 6 deelnemers
  product moet 100% gereed, nog niet definitief
 • Review
  Zoeken naar oplossingsrichtigen 
  vinden en corrigeren van fouten  
  minimaal 3 deelnemers
  product moet 60 tot 80% gereed en variabel van omvang
 • Walk-through
  Kiezen uit alternatieve oplossingen 
  het invullen van ontbrekende informatie
  of kennisoverdracht
  van twee tot zeven deelnemers
  50 tot 100% product
 • welke stappen worden er ondernomen bij het testproces ?

  1. Intake testobject / infrastructuur

  2. Vullen uitgangsbestanden
  3. Uitvoeren (her)tests
  4. Beoordelen testresultaten
  5. Onderhouden testdraaiboek
 • Stap 1 van het testproces bestaat uit ?  Volledigheidscontroleo 
      Testobject en infrastructuur

       o Andere applicaties, tools, werkstations

   Installatie
   Pre-test
   Acceptatie van de testomgeving en de oplevering voor de test
   Let’s go
 • Stap 2 van het testproces bestaat uit ?
   Controleer voor het begin van de test de testdatabase
   Strategie (growing of “fixed status”)
   Met systeemfuncties vullen van de testdatabase
   Met productdata vullen van de testdatabase
   Met kunstmatige functies vullen van de database
   Back-up/ herstel
   Afhankelijkheden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.