Summary Toets 28/01/2016

-
199 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Toets 28/01/2016". The author(s) of the book is/are Toets 28 01 2016. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Toets 28/01/2016

 • 1 Toets 28/01/2016

 • H 10 - Wat is de gemiddelde lichaamstemperatuur van een mens?
  37 graden
 • Hoe kunnen wij onze lichaamstemp constant houden?
  Door de huid en de bloedcirculatie
 • Waar kun je het lichaam in verdelen?
  Kern en een schil
 • Hoe hoog is de temp in de kern?
  37 graden C
 • Wat behoort er tot de kern?
  Hoofd en de romp, bevatten vitale organen die erg gevoelig zijn voor temp veranderingen
 • Waaruit bestaat de schil?
  De huid, het onderhuidse weefsel en de oppervlakkige spieren
 • Hoe hoog is de temp in de schil?
  Fractie lager, hier heerst de schiltemp. Verschil tussen kern en schil is dynamisch
 • Wanneer horen de armen en de benen ook tot de schil?
  Bij extreme kou
 • Als je spreekt over lichaamstemp wat bedoel je dan?
  Kern temp
 • Hoe neemt het lichaam de temp waar?
  Door thermosensoren in de huid en door de hypothalamus in de hersenen. Daar ligt temperatuurregulerend centrum
 • Waar neemt het temperatuurregulerend centrum de temperatuurverschillen waar?
  In het arteriele bloed
 • Waar vindt de temperatuurregulatie voornamelijk plaats?
  Door de huid
 • Hoe komen temperatuurveranderingen aan het lichaamsoppervlak tot stand?
  Door straling, geleiding, stroming en verdamping
 • Als de temp daalt, welke maatregelen neemt het lichaam?
  Kippenvel (spiertjes in haarzakjes spannen aan, haren gaan overeind). Daardoor isolerende luchtlaag rondom lichaam
  Vernauwing bloedvaten in de huid (=VASOCONSTRICTIE), bleke huid omdat doorbloeding afneemt, door vaatvernauwing geeft huid minder warmte af aan de omgeving
  Warmtecentrum in de hersenen zet de bijnieren aan tot productie van adrenaline en de schildklier tot productie van schildklierhormoon thyroxine. Deze twee hormonen stimuleren de lichaamscellen tot snellere stofwisseling zodat de warmteproductie toeneemt
  Toename van de spieractiviteit, rillen en klappertanden. Hierbij komt extra warmte vrij
  Stopzetten van de zweetsecretie. Zweetproductie stopt dus lichaam zal geen warmte verliezen door verdamping. Huid voelt droog aan
 • Als de temp stijgt, welke maatregelen neemt het lichaam?
  Verwijding van de bloedvaten in de huid (=VASODILATATIE). Hierdoor neemt de warmteafgifte af. Huid wordt rood
  Transpireren
  Stofwisseling neemt af, je voelt je loom. Je wordt minder actief. Hierdoor produceert lichaam minder warmte
 • Op welke manieren kun je lichaamstemp meten?
  Rectaal = anus
  Oraal = mond
  Axillair = oksel
  Via het oor
 • Kerntemp meten waar?
  Rectale meting
  Oormeting is ook kerntemp omdat trommelvlies dezelfde doorbloeding heeft als het temperatuurregulerend centrum in de thalamus
 • Wat is de normale lichaamstemp?
  Tussen 36.5 en 37.5 graden Celsius
 • Wanneer is temp het laagst?
  's Ochtends
 • Wanneer is temp het hoogst?
  Laat in de middag - niet hoger dan 1 graad verschil
 • Hoe noem je een temp tussen 37.5 en 38 graden Celsius?
  Subfebriele temp of verhoging
 • Wanneer is er sprake van koorts?
  Boven de 38 graden Celsius
 • Wanneer spreek je van een hyperthermie?
  Temp boven de 41 graden Celsius
 • Wanneer spreek je van een hypothermie?
  Temp lager dan 35 graden Celsius
 • Wat is de bovengrens die het temperatuurregulerend centrum in de thalamus bij een infectie kan instellen?
  41,7 graden Celsius. Temp boven 42 graden is levensbedreigend. Dit geldt ook voor een temp van 28 graden of lager
 • Wat is koorts?
  Stijging kerntemp boven 38 graden. Afweermechanisme van het lichaam tegen binnendringende infecties
 • Hoe ontstaat koorts?
  Het temperatuurregulerend centrum draait de thermostaat op onder invloed van koortsverwekkende stoffen. Bij een hogere lichaamstemp verlopen de afweerprocessen sneller
 • Wat gebeurt er bij een hyperthermie?
  Lichaamstemp is dan boven de 41 graden en dan verdwijnt de gunstige invloed van de tempverhoging.
  Lichaamseiwitten gaan kapot en bepaalde essentiele stofwisselingsprocessen kunnen dan slecht of helemaal niet meer plaatsvinden
 • Wat zijn koortsverwekkende stoffen of pyrogenen?
  Giftige stofwisselingsproducten van bacterien (toxinen)
  Bepaalde virussen
  Stoffen die vrijkomen bij weefselbeschadiging
  Bepaalde eiwitten die worden gevormd door de witte bloedcellen tijdens een infectie
 • Wat kan nog meer een ontregelend effect hebben op het temperatuurregulerend centrum?
  Niet alleen pyrogenen maar ook ziekteprocessen in de hersenen, zoals een herseninfectie (encefalitis) en een hersentumor
 • Als de oorzaak van koorts onbekend is, hoe heet dit?
  Febris e causa ignota = koorts met onbekende oorzaak
 • Als je 40 graden koorts hebt, hoe ervaar je dan de omgeving?
  Omgeving als koud, lichaam gaat dan temp verhogen. Vasoconstrictie = bloedvaten trekken samen, stoppen zweten en kippenvel. Dit noem je een KOUDE RILLING
 • Wat kun je nog meer waarnemen bij koorts?
  Toename polsfrequentie, neemt per graad temp stijging toe met ongeveer 10 tot 15 slagen per minuut
  Versnelde ademhaling
  Dorst en verminderde urineproductie door vochtverlies door transpiratie
  Ziek voelen, moeheid, lusteloosheid, gebrek aan eetlust, spierpijn en hoofdpijn = ALGEMENE MALAISE
  Sufheid, verwardheid en ijlen (koortsdelier) vooral bij ouderen = uiting overprikkeling van de hersenen
  Braken
  Koude rilling = heftige lichamelijke reactie als er bij een acute infectie bacterien en gifstoffen in de bloedbaan komen. Advies is bloedkweek afnemen
 • Wat is intermitterende koorts?
  Verschil tussen ochtend en middag temp is meer dan 1 graad, waarbij de ochtend temp normaal is. De koorts piekt. Dit type treedt nogal eens op bij een pusophoping (abces) ergens in het lichaam
 • Wat is remitterende koorts?
  Verschil tussen ochtend en middag temp is meer dan 1 graad, waarbij de temp altijd boven de 38 graden is. Het acute stadium van Q koorts vertoont nogal dit type koorts, waarbij de temp schommelt tussen 38,5 en 40,5 graden Celcius
 • Wat is continue koorts?
  Temp is de gehele dag boven de 38 graden, maar varieert niet meer dan 1 graad tussen ochtend en middag. Vaak te zien bij patienten met een longontsteking
 • Wat is een typus inversus?
  Omgedraaid patroon. 's Ochtend koorts en 's middags een normale temp. Komt wel voor bij tuberculose
 • Wat is een kritische temperatuurverandering?
  Een snelle stijging of daling van de temperatuur
 • Wat is een lytische temperatuurverandering?
  Als de lichaamstemperatuur geleidelijk daalt (lytisch = langzaam oplossend)
 • Wanneer spreek je van een hyperthermie?
  Lichaamstemp hoger dan 41 graden
 • Wat zijn oorzaken van een hyperthermie?
  Omgevingstemp is te hoog, kind of hond achterlaten in gesloten auto
  Te lange blootstelling aan felle zon (zonnesteek)
  Bij het dragen van te dikke kleding
  Bij drugsgebruik XTC, cocaine en amfetamine
  Als iemand een reeks van epileptische aanvallen (status epilepticus) kort na elkaar heeft. Grote spieraciviteit tijdens de aanvallen veroorzaken de hyperthermie
  Sommige medicijnen zoals neuroleptica (bijv. haloperidol)
 • Gevolgen hyperthermie?
  Patient voelt warm aan
  Gedesorienteerd en verward (delier)
  Krampaanvallen zoals bij epilepsie (convulsies)
  Hersenoedeem en bij voortduren van deze situatie gaan er hersencellen kapot
  Patient raak in coma en kan te slotte overlijden
 • Behandeling hyperthermie?
  Koude douche als patient mobiel is en laten drinken
  Bij verwarde of comateuze patient kleding uit en lichaam koelen met koud water of natte omslagen
  In ziekenhuis is koude-infuus mogelijk, temp moet zo snel mogelijk naar beneden
 • Wanneer spreek je van een hypothermie?
  Bij een lichaamstemp lager dan 35 graden. Lichaam is onderkoeld
 • Oorzaken hypothermie?
  Koude omstandigheden, drenkeling, bergbeklimmer
  Pasgeborenen hebben een relatief groot huidoppervlak en een naar verhouding groot hoofd met een groter risico op afkoeling
  Geneesmiddelen die vaatverwijdend werken of inwerken op het temperatuurregulerend centrum, zoals antipsychotica
  Alcoholgebruik, geeft vaatverwijding en verminderd gevoel voor kou
  Gifstoffen die inwerken op het temperatuurregulerend centrum in de hersenen
  Gewenste hypothermie. Onderkoeling tijdens operaties om de stofwisseling te verlagen. Hierdoor daalt de O2 behoefte van de vitale organen. Bloedcirculatie kan ook even worden gestopt om operatie aan het hart uit te voeren
 • Waarom hebben ouderen een verhoogd risico voor het optreden van een hypothermie?
  Slecht werkend temperatuurregulerend centrum door verlies (degenaratie) van hersencellen, weinig bewegen, een te trage stofwisseling (hypothyreoidie) of een te geringe isolatie door een dunne onderhuidse vetlaag
 • Waarom mag je een onderkoelde patient nooit alcohol geven?
  Alcohol geeft wel warm gevoel maar zorgt voor vaatverwijding in de huid waardoor lichaam juist afkoelt
 • Welke verschijnselen zie je bij een hypothermie?
  Bleekblauwe, droge en koude huid
  Langzame, oppervlakkige ademhaling
  Langzame hartslag
  Verlaagde bloeddruk
  Moeheid en slaperigheid
  Vertraagd denken
  Wijde oogpupillen
  Oedemen bij langer bestaande onderkoeling
 • Behandeling hypothermie?
  Geleidelijke opwarming om lichaam de kans te geven zich aan te passen
  Wrijven of masseren heeft geen zin, huidcirculatie is zo slecht dat dit onvoldoende warmte oplevert om de kerntemperatuur te verhogen
  Drenkeling gebruik maken van dekens van aluminiumfolie om lichaam te beschermen
  Warm bad bij iemand die goed bij kennis is
  In ziekenhuis verwarmde matrassen die lichaam geleidelijk opwarmen
  Soms bloed in verwarmde toestand weer terug geven
 • H 14 - Wat is hoesten?
  Een reflexmatige beweging van de luchtwegen die een sterke luchtstroom tot stand brengt, waarmee irriterende bestanddelen naar buiten worden gewerkt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is longkanker, longcarcinoom of bronchuscarcinoom?
Maligen tumor die uitgaat van het longweefsel. Grootste risicofactor is roken en longkaner ontstaat ook vaak door metastasering van bijvoorbeeld prostaat- of borstkanker
Wat is er aan de hand bij pneumothorax?
Klaplong, er is van buitenaf af van binnenuit een verbinding ontstaat met de pleuraholte (ruimte tussen long- en borstvlies)
Hoe onstaat pneumonie?
Meestal door inademen ziekteverwekkers, druppelinfectie
Wanneer is er sprake van een peumonie?
Longontsteking, infectie van de onderste luchtwegen
Waar wordt deze afwisseling door veroorzaakt?
Onrijp ademcentrum, pasgeboren baby, niet gevaarlijk
Onvoldoende doorbloeding van ademcentrum door bloedvatvernauwing van de hersenvaten, CVA of shock
Vergiftiging met medicijnen
Tijdens stervensproces
Wat gebeurt er bij de Cheyne Stokes ademhaling?
Diepte en frequentie zijn zeer onregelmatig. Voortdurende afwisseling hypopnoe, hyperpnoe, hypopnoe en apnoe
Wat gebeurt er bij hyperventilatie?
Door emoties ontstaan hyper- (diep) en tachypnoe (hoge frequentie). Je ademt teveel CO2 uit en treedt er hypocapnie op en het bloed wordt alkalisch (repiratoire alkalose)
Wat gebeurt er dan?
Verzuring bloed door een stoornis in de stofwisseling = metabole acidose. Kussmaul is wanhopige poging van het lichaam om verzuring tegen te gaan. Door uitademing van meer CO2 raakt het bloed meer H+-ionen kwijt en wordt de zuurgraad (pH) hoger dus minder zuur
Wat zie je bij de kussmaul-ademhaling?
Combinatie van hyperpnoe (verdiept) en tachypnoe (hoge frequentie) zie je ook bij HVS hyperventilatiesyndroom. Dus snelle, diepe ademhaling zonder maar een enkele adempauze
Wat betekent apnoe?
Ademstilstand