Summary Toxicologie

-
346 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Toxicologie". The author(s) of the book is/are Rientjes. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Toxicologie

 • 1 History&Scope

 • Bijdrage Paracelsus = introduction of the concept of “dose”

  Bijdrage Orfilla = introduction  of the concept “target organ”

  Van Hasselt =  eerste NL  toxicoloog

  welke periodes zijn  belangrijk  geweest voor de opntwikkelingen  van  de moderen  toxicologie?

  industriele revolutie en WOII;ontdekking en  gebruik  van  gassen

   

  DDT = insecticide (ontdekt in  de late jaren '20)

  thalidomide/softanon  & Rachel  Carson's boek “Silent spring” =Slaapmiddel in  1956; was een  aanleiding om  effecten  van  chemicalien  te bestuderen op embryo's en  foetussen. Na de incident met softanon  zijn  er duizenden  kinderen  met geboortedefecten  ter wereld gekomen.

   

  Agent orange/TCDD/dioxine = malformation  in  unborn  children.Gebruikt in  1960 in  Vietnam.Eind jaren  '70 Seveso  incident in Italie. Hoge waardes in  de omgeving. Mensen hebben  last “chloral  acne”

   

  POP's = toxic presistent organic pollutants = DDT,dioxine, PCB. Stapelen op  in  moeder-melk & in  vet van  de dieren  op  de noordpool.

   Polyciclische aromatische hydrocarbons = in 1775 is het erkend dat roet een  bijdrage levert aan  zaadbalkanker onder de schoorsteen  vegers.

   

  Twee  voorbelden  van  toxinen  uit de geschiedenis :

  1)                  Drinken  van  hemlock(dolle krevel) . Griekse staat gif. Socrates moest het drinken.Neurotoxine.

  2)                  Atropa Belladonna. Tollkirsche.Veroorzaken  hallucinaties. In  de middeleeuwen  was het bewijs van heksen.

   

  Erbes papyrus uit 1500BC,  ontdekt in  1873. Egyptische verzameling van  ca. 700 magische formules en  volksremedies. Hoe krokodil/schorpioen beten te behandelen. Ook  bevat het document  informatie over vele erkende gifstoffen&metalen.

   

   

 • 2 Principles of Toxicology

 • Takken van  toxicologie:

  Klinische = diagnose en  therapie van vergiftigingen.Met klinische geneeskunde& klinisch-analytische chemie.

  Forensische(juridische) = aan  de hand van chemich-toxische bevindingen worden uitspraken  gedaan  in juridische zaken  mbt.misbruik  en verwaarlozing van gifstoffen

  Occupational   =  Geeft adviesen  mbt maximale blootstelling aan  gifstoffen op het werkplek. Betrokken in biological  monitoring. Dit houdt in  dat interne blootstelling van  de werknemers systematisch  gemeten  wordt .

  Food toxicology = onderzoek  en  advisering over chemische stoffen  in het voedsel. O.a Additieven.

  Environmental = effects on populations & eco-systhems.

   

  Risk = the probability that the adverse effect will occur.

  Hazard = a potential  danger of a compound or a process.

  Risk Assesment = integrating hazard characteristics with actual  exposure levels(exposure assesment). Evaluation  of the health and environmental risks of chemicals.

  Risk management = integrating risk  assesment with social , economic and political aspects.

  Hazard Indentification – Hazard characterisation -  Risk  assesment – Risk management.

   

  Qualitative principles  describing nature of the effect:

  local  effects =  occur at the site of first contact. Produces by ingestion or inhalation.

  Systemic effects = deleriant effects  at a distant site due to absorbtion & distribution.

  Target organs = where the  major toxicity occurs. Often affected: CNS.

  Bloed-lever-niern- longen-huid.

  Spieren  en  botten zijn minst vaak  aangetast als systemisch effect.

  Primary lesion = reaction  at molecular level. Symptomen  van de vergiftiging zijn  het resultaat van deze reacties.

  Receptors = molecular structures affected by the substances.

  Electrofiele agenten = reageren  met alle nucleophiele groepen.DNA kan optreden  als een  toxicologische receptor.

  Reversible/ irreversible = vermogen om te regenereren bepaalt dit. Carcinogene&teratogene effecten  zijn  niet omkeerbaar.

   

  Variation in  toxic response INTER-(between) species: lichaamsafmetingen,verschil  in  fysiologie, metabolisme toxine kan varieeren.

  Variation in  toxic response INTRA -(tussen) species: genetische polymorfismes, leeftijd, voeding&lifestyle, ziekses, gender.

   

  Quantitative principles:derempelwaardes -  tresholds

  ED50=Mediaan  effectieve dose. Afgeleid door interpolatie.

  LD50=Statistisch  afgeleide single-dose van  de stof  that can  be expected to cause death in  50% of the animals tested.

  NOAEL= No Observed Adverse Effect Level

  LOAEL= Lowest Observed Adverse Effect Level

   

  Algemene begrippen:

  dose-response curve = illustrates  dose-effect relationship. Respons of a population of organisms to a Toxic substance is more or less normally distributed in  relation to  the logarithm of the dose.

  acute toxicity = exposure to  a chemical for less than  24h

  sub-acute = repeated exposure for 1 mnth or less.

  Sub-chronic = 1-3 mths

  chronic toxicity = more than 3 mnths

  carcinogen = inducing cancer.

  addition= if proportional summation of effects occurs.

  Synergism/potentiation = if combined effect is stronger, then to  be expected on  the separate effects.

  Antagonism/depotentiation = attenuation  of the effect.

  Haber's rule = effects of toxins depend on  the product of concentration and the duration of exposure. Concentration- time curve.

   

 • 3 Mechanisms ofToxicity

 • agonist\antagonist
  structural  similarity
 • CO2 &curare
  agonist Hb en  antagonist Ach - zet spiern  niet aan  tot ademhalen--> stikken
 • blocker&modulator
  no structural  similarity
 • saxitoxin & tetrodoxin
  Na-channel blokers
 • schorpieon gif
  modulator Na- channel -

 • mode of action  induction of cancer
  covalent binding to DNA
 • Non-covalent binding

  a) structural similarity with natural ligand: competition for physiological receptor

  antagonist= blocks signal- transduction etc

  agonist = stimulates signal- transduction, transcription

  EXP 1)CO binds 220 x stronger to heme Fe 2+ of hemoglobin than O2 : results in anemia; 2)curare

  binds strongly to acetylcholine receptors

  antagonist

  paralyzes skeletal muscles resulting in suffocation

 • Non-covalent binding

  b) no structural similarity natural ligand

  interaction with ion channels or enzymes without structural similarity natural ligand

  modulator= increased permeability activity

  Blocker= reduced permeability activity

  EXP 1) Tetrodotoxinfrom puffer fish blocks Na+ channels neurons 2)Saxitoxin Paralytic shellfish poison PSP blocks Na+ channel From Alexandrium spp 3) scorpion toxin(modulator) Na+ channels of neurons 4) inhibitionof cytochrome oxidase by CN-(cyanide) of H2S tothe heme group inthe active site of enzyme.-->Acute imparement of cellular respiration.

  2)covalent binding: reactions with nucleophilic macromolecule

  reactions with nucleophilic macromolecules-àalkylation DNA/protein/RNAàverlies vanfunctie.

  EXP 1) Afla-toxine mutation hotspots P53 tumor suppressor geneàliver cancer. Inductie van  kanker.

  2)Acetylcholinesterase irreversible inhibition(sarin,soman,tabun): ze vormencovalente binding met serineOH-moiety inde actieve site of enzym, that cannot easilybe hydrolised bywater.

  AChE: catalyzes the hydrolysis of NT acetylcholine to form choline and acetate prevents overstimulation of postsynaptic receptors.

  3) mostergas & lewisite. = alkylating chemicals.

  upon inhalation, blistering and chronic respiratory tract impairment, can become fatal

 • 3) hydrogen abstraction

  Reactive oxygen species (ROS)

  hydroxyl radicals --OH

  superoxide anion radicals O2- ?

  hydrogen peroxide H2O2

  Damage to - proteins: inactivation - DNA: mutation - lipids: lipid peroxidation

 • 4)electron transfer

  toxic action can be based ontheir oxidising potential

  electron transfer; pe methemoglobinemia Hb Fe 2+ Hb Fe 3+ no oxygen binding iron in hemoglobin unable to carry oxygen caused by pe nitrate/nitrite

   

 • what type of molecules are sensitive to  ROS
  protein,  DNa,  lipids
 • lipid peroxidation  is initiated by OH radicals
 • Mechanisms of repair:

  Many toxicants alter macromolecules, which, if not repaired, cause damage at higher levels of biologicalhierarchy in the organism. 3 levels of repair: molecular, cellular, tissue.

  1)Molecular

  oxidation of proteinthiols & methylation of DNA are simply reversible. Base excision, Nucleotid excision For removing damaged bases from Dna. Unshedulde DNA synthese = gat vullen met nucleotiden mbv dna -polymerase en complementaire streng als template.

  2)Cellular

  Repair of damaged cells is not a widly applied strategyfor repair. Mature neurons loss their abilitytomultiplie.

  3)Tissue

  Damaged cells maybe eliminated by apoptosis or necrosis.

  necrosis =When the damage is too advanced. loss membrane integrity’;swelling cytoplasm/mitochondria; cell lysis ;no energy requirement ; inflammatory response ; non physiological stimuli. Chaotisch process.

  Apoptosis = geprogrameerde celdood. membrane intact ;a shrinking cytoplasm/nucleus cell ; cell fragmentation ;small apoptotic bodies  that can  be easylly  cleaned by  macrophages.ATP dependent ; not inducing inflammatory response; physiological stimuli. Ordelijk.

  Following apoptosis - - profileration. Blalance between.Toxicity can  result in proliferation that gets out of hand,  induction of cancer.

 • n

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Silo Fillers Disease
pulmonary oedema.Accute after exposure to  ammonia, phosgene, nitrouse fumes(NO2)
asbestosis
asbestos induced lung fibrosis
silicosis
quartz crystals induce fibrinogenic nodes.Occupational  disease.
mechanism  of action CO
affinity  for haemogloubion  is 220 times higher then that of O2. Carbon  mono-oxide poisoning can  occure at relatively  low level.
mechanism  of action HCN, H2S
They react with  chytochrome a1 &a3 (cytochrome oxydase).
 It occures through  binding with iron-atom in  the heme cofactor of the cytochromes. Enzyme cannot function normally. Disturbtion in  cellular respiratin &Oxidative fosforilation
cyanosis
when  15% of haemogloubine is transferd to  methaemogloubin
methaemoglobin
oxidised haemoglobin (Fe2+-->Fe3+) is not able to transport O2.
agonists/ mimetyca
imitates the effect of natural  neurotransmitters
antagonist/lytica
when  a substance attaches to  the receptor ,but bloks the effect.
mechanism  of action  acetylcholinesterase inhibitors
these substances inhibit the enzym that breakes acetylcholine. Inhibition  results in  a prolonged effect of acetylcholine. The resulting accumulation of acetylcholine causes continuous stimulation of the muscles, glands, and central nervous system.Especially in  muscarine receptors.