Summary Trainer Hormoon Factor

389 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Trainer Hormoon Factor

 • 1.1 Inleiding

 • Orgaanstelsels werken samen en communiceren om verschillende functies te kunnen uitoefenen, welke functies zijn dit?
  Beweging, ademhaling, voedselopname, vertering, voortplanting en uitscheiding.
 • Het internet milieu wordt in balans gehouden ondanks externe veranderingen, door wat wordt dit in balans gehouden?
  1. Het zenuwstelsel
  2. Het hormoonstelsel
 • 1.2 Hormonen algemeen

 • Wat is homeostase?
  Interne milieu in evenwicht te houden ondanks veranderingen in de omgeving.
 • Hoe wordt homeostase gehandhaafd?
  Communicatie tussen de weefsels en organen via het zenuwstelsel of door chemische stimulatie.
 • Wat doet de hypothalamus?
  Registreert wanneer de homeostase uit balans is, daarna volgt een chemische stimulatie.
 • Chemische stimulatie vind plaats dmv transmitters, beschrijf 2 verschillende transmitters.
  Transmitters die via het bloed worden vervoerd heten hormonen, via het zenuwstelsel heten neurotransmitters.
 • 1.3 Hormoonklieren

 • Wat zijn endocriene klieren?
  Klieren zonder afvoerbuis. De hormoonklier bijvoorbeeld geeft het product direct af aan het bloed.
 • Wat is de engelse benaming?
  1. Pijnappelklier
  2. Hypothalamus
  3. Hypofyse
  4. Schildklier
  5. Bijnieren
  6. Alvleesklier
  7. Ovaria
  8. Testes
  1. Pineal gland
  2. Hypothalamus
  3. Pituitary gland
  4. Thyroid
  5. Adrenal glands
  6. Pancreas
  7. Ovary
  8. Testis
 • 1.4 Het werkterrein bij de mens

 • Je kunt de hormoonklieren in 2 groepen verdelen, welke zijn dit?
  1. Stofwisseling (schildklier, bijnier, alvleesklier)
  2. Voortplanting (ovarium, testis)
 • Wat doen de hormonen van de schildklier (thyroxine)?
  Bevorderen de celstofwisseling en daarmee de groei
 • Wat doen de hormonen van de bijnier, zoals adrenaline en cortisol?
  Bevorderen de omzetting van eiwitten/glycogeen in glucose.
 • Wat doen de hormonen van de pancreas, eilandjes van langerhans, zoals insuline?
  Stimuleren de glycogeenopslag in de lever en de spieren.
 • Hormonen zijn boodschapper stofjes, die in kleine hoeveelheden worden afgegeven door kliercellen met inwendige secretie, ofwel endocriene kliercellen. Ze worden direct afgegeven aan het bloed. 
  Kenmerkend voor de boodschappersfunctie is dat een hormoon zijn werking meestal uitoefent op enige afstand van de plaats van productie. Een hormoon beïnvloedt dan ene bepaald weefsel of een specifiek orgaan, het doelorgaan.
 • 1.5 Het zenuwstelsel en het hormoonstelsel

 • In het organisme van de mens wordt de werking van organen op twee manieren geregeld:
  1. Door impulsen die met grote snelheid door de zenuwen worden geleid.
  2. Door hormonen, stoffen die via het bloed de desbetreffende organen bereiken waarvan de werking regelen
 • Zowel het hormoonstelsel als het autonome zenuwstelsel zorgt ervoor dat het lichaam als een evenwichtig geheel kan functioneren. Daarnaast regelen zij de inwendige functies van het organisme:
  - De activiteit van skeletspieren, die snel moeten kunnen veranderen, wordt geregeld door het zenuwstelsel. Het hormoonstelsel is vooral betrokken bij het langdurige stofwisselingsprocessen. 
  - Organen zijn niet gevoelig voor alle hormonen, maar alleen voor die specifieke hormonen waarvoor het desbetreffende orgaan passende receptoren heeft.
  - Geproduceerde hormonen blijven maar kort in het bloed circuleren. Ze worden vooral in de lever afgebroken. Hierdoor kan een hormoonklier voor een wisselende hormoonconcentratie in het bloed zorgen. Wanneer de productie vermindert, wordt de hormoonconcentratie lager en vice versa: wanneer de hormoonproductie toeneemt, wordt de concentratie in het bloed hoger.
  - De concentratie van een hormoon in het bloed is bepalend voor het effect dat wordt bereikt bij de organen, cellen of reacties die gevoelig zijn voor dat hormoon.
 • Het zenuwstelsel en het hormoonstelsel werken gedeelteijk met dezelfde of nauw verwante stof, welke stof is hier een voorbeeld van?
  Adrenaline (hormoon van de bijnier) 
  Noradrenaline (neurotransmitter overdrachtsstof)
 • Op verschillende plaatsten in het lichaam is er een nauw contact tussen het hormoonstelsel en zenuwstelsel. Hierdoor kan gezegd worden dat alle stofwisselingsprocessen in het lichaam door hormonen worden beïnvloed. Waar of niet waar?
  Waar
 • Welk orgaan is een voorbeeld van een contact orgaan tussen hormoonstelsel en zenuwstelsel?
  Hypothalamus
 • Wat doet de hypothalamus?
  Regulatie van lichaamsprocessen die in verbinding staan met de zenuwen. Zoals stofwisseling, waterhuishouding en lichaamstemperatuur, bloeddruk, voedselopname enz.
 • Het hormoonstelsel heeft 2 leidinggevende, welke zijn dit?
  1. De hypothalamus, staat direct in contact met de hersenen. Kan snel reageren waarbij direct actie is vereist
  2. De hypofyse, controleert vooral de hormonale balans en krijgt ook signalen vanuit de hypothalamus.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn gezondheidsvoordelen bij koude training?
1. Een gezonder vatenstelsel
2. Een sterker immuunsysteem
3. Verbeterde sportprestaties door sneller spierherstel
4. Meer vetverbranding dankzij bruin vet
5. Betere insulinegevoeligheid
6. Natuurlijke antidepressiva
7. Superfocus
De ademhalingsoefeningen van Wim Hof Methode werkt positief op je fysieke en mentale gezondheid, welke voordelen heeft het nog meer?
1. Bewuste beïnvloeding van het immuunsysteem
2. Terug naar optimale biochemie
3. Verzuren tegengaan bij sportprestaties
4. Een efficiënter energiesysteem
5.  Diepe meditatieve rust
Welke mogelijkheden heb je allemaal voor supersets?
- Zelfde lichaamsdeel supersets
- Isolatie/compound supersets
- Antagonistische supersets
- Boven/onder
Welke trainingsvormen zijn er?
- Circuits (meerdere oefeningen na elkaar zonder rust)
- Piramidetraining (elke set heeft een andere hoeveelheid herhalingen)
- Dropsets (beginnen met het maximale gewicht en maximaal herhalingen, daarna nog een keer maar dan lichter)
- Supersets (twee of meerdere oefeningen, direct na elkaar zonder rust)
- Negatieven/Excentrisch trainen
- 2 omhoog - 1 naar beneden
- HIIT (hoge intensiteit en lage)
- Isometric holds
- De brute Japanner Mr. Tabata
- Eenentwintigen
Wat is VO2max?
Het maximale zuurstofopname vermogen, is het maximale volume zuurstof dat het menselijk lichaam per tijdseenheid kan transporteren. Dit is een indicatie voor iemands fysieke conditie.
Wat is EPOC?
Dit is een belangrijk middel in de strijd tegen het verliezen van vetmassa. Dit staat voor Excess Post-exercise Oxygen Consumption. De stofwisseling wordt verhoogd na een intensieve training.
Wanneer moet je de trainingsvariabelen aanpassen?
Deze kun je aanpassen wanneer er stagnatie plaats vind in de vooruitgang, dit kan je bijhouden door het te noteren. Dan pas je een variabel aan om het lichaam een nieuwe prikkel te geven, het makkelijkst kan je dan de reprange aanpassen. Het lichaam past zich het makkelijkst aan de herhalingen.
Wat is periodiseren?
Dit is het doelgericht aanpassen van het trainingsproces om de doelstelling te bereiken. Om een optimaal trainingseffect (hormonale output) te bereiken zijn een hoge effort intensity en hoge relative intensity nodig.
Om tot een goede hormoonfactor training te komen zijn de volgende stappen belangrijk:
1. Doel van de client (welk hormoon wil je stimuleren)
2. Bepaal het aantal herhalingen (reprange)
3. Bepaal de Time under tension
4. Bepaal als laatste het tempo
Is een concentrische of excentrische beweging zwaarder?
Excentrisch is zwaarder, dit is doordat de zwaartekracht de enige tegenwerkende factor is. Bij concentrisch moeten je spieren tegen zwaartekracht maar ook omhoogwerkende kracht opwekken.