Summary training voor examen met historische contexten havo vanaf 2018

-
ISBN-13 9789462490550
214 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "training voor examen met historische contexten havo vanaf 2018". The author(s) of the book is/are Harald Buskop, Tjon Chau, Leo Dalhuisen, Roen van der Geest, Menno Visser. The ISBN of the book is 9789462490550. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - training voor examen met historische contexten havo vanaf 2018

 • 1.1 het leven van jagers-verzamelaars

 • Waarom was europa dun bevolkt?
  Doordat de natuur maar een klein aantal mensen kon voeden
 • Wie waren de nomaden?
  Mensen zonder vaste woonplaats
 • Wanneer verscheen de moderne mens?
  Rond 45.000 voor chr.
 • Wanneer ontwikkelde de mensen voorwerpen?
  Rond 50.000 voor chr.
 • Hoe heet de periode waar GEEN schriftelijke bronnen uit zijn gehaald?
  De prehistorie, ook wel tijd van jagers en boeren
 • 1.2 het ontstaan van de landbouw

 • Wanneer begon de akkerbouw?
  Rond 4000 voor chr.
 • Wat waren de oorzaken van de overgang naar akkerbouw en veeteelt?
  Het veranderen van het klimaat. De grond werd vruchtbaarder
 • Welke samenleving onstond er na de akkerbouw en veeteelt?
  De landbouwsamenleving
 • 1.3 de eerste steden

 • Wat is het polytheisme?
  Het geloven in veel goden
 • Hoe ontstonden de steden?
  Door dijken te bouwen kwamen ze in groepen te wonen
 • Wat kwam er na de landbouwsamenleving?
  De landbouwstedelijke samenleving
 • 2.1 De Christelijke Kerk in West-Europa valt uiteen

 • In 1568 begon een opstand tegen Spanje. De Nederlanden werd bestuurd door Spanje. OLV Filips II. --> in 1555 zijn vader Karel V opgevolgd.
  Opstand begon als een meningsverschil over hoe de overheid moest reageren op het protestantisme in de Nederlanden.
 • Waarom begon er in 1568 een opstand tegen spanje?
  Door meningsverschillen over de manier waarop de overheid moest reageren op aanhangers van het protestantisme
 • Groeiende kritiek op de Katholieke Kerk rond 1500
  Door een verschil over het geloof ontstond in het begin van de 16e eeuw een scheuring binnen de katholieke kerk. Er werd gezegd dat de Kerk de Bijbel anders uitlegde dan dat voor de hand lag.
  De kerk was het hier niet mee eens.

  Er waren verschillende critici over de Kerk. Sommige critici hadden commentaar op 1 iets van de kerk. Anderen stichtten een nieuwe Kerk. 
  Deze critici worden hervormers genoemd en hun beweging de Hervorming of Reformatie.
  Hervormers met de grootste aanhang:
  • Luther (1483 - 1546)
  • Calvijn (1509 - 1564)
 • Wat was de scheuring van de chrisstelijke kerk?
  Critici vonden dat de kerk de bijbel anders uitlegde dan het hoorde.
 • Kritiek van Luther
  Luther had kritiek op de volgende punten:
  • Zelfgemaakte wetten en regels en de machtsaanspraken van rooms-katholieke kerk waren onterecht
  • Bijbel is richtinggevend. Iedereen bijbel lezen in volkstaal en niet laten vertalen door priester
  • Afschaffing voor aflaten. Je gaat naar de hemel door in God te geloven, niet door goede werken te doen of geld te betalen door de kerk.
  • Pausschap, Celibaat, Sacramenten, heiligenverering verbieden. --> hierover staat niets in de Bijbel.


  Luther had aanhang van Duitse Vorsten, omdat:
  • Ze het hoofd vd kerk werden
  • Ze konden de kloosters sluiten en alle bezittingen overnemen
  • Onderdanen moesten de vorst gehoorzamen, ook als hij zich slecht gedraagt


  Vrede van Augsburg: 1555
  Hierin zei Karel V dat de vorst het geloof bepaalde. Hierin is hij niet geslaagd, want hij wilde een eenheid onder de Christenen en dit lukte niet.
 • Wat is de vrede van augsburg?
  Wiens gebied, diens gebed. Dus de vorst mocht het geloof van zijn onderdanen bepalen
 • Verschillen tussen lutheranisme en het calvinisme
  • Luther: vorst is het hoofd vd kerk.
  • Calvijn: Iedere gemeente bestuurt zichzelf
  • Luther: Vorst gehoorzamen
  • Calvijn: Je mag in verzet komen als de vorst handelt tegen 'Gods gebod'

  In Nederland: Calvinistische kerk belangrijkst
 • Werd in nederland het calvinisme of het katholisme belangrijk?
  Het calvinisme
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat kwam er na de landbouwsamenleving?
De landbouwstedelijke samenleving
Hoe ontstonden de steden?
Door dijken te bouwen kwamen ze in groepen te wonen
Wat is het polytheisme?
Het geloven in veel goden
Welke samenleving onstond er na de akkerbouw en veeteelt?
De landbouwsamenleving
Wat waren de oorzaken van de overgang naar akkerbouw en veeteelt?
Het veranderen van het klimaat. De grond werd vruchtbaarder
Wanneer begon de akkerbouw?
Rond 4000 voor chr.
Hoe heet de periode waar GEEN schriftelijke bronnen uit zijn gehaald?
De prehistorie, ook wel tijd van jagers en boeren
Wanneer ontwikkelde de mensen voorwerpen?
Rond 50.000 voor chr.
Wanneer verscheen de moderne mens?
Rond 45.000 voor chr.
Wie waren de nomaden?
Mensen zonder vaste woonplaats