Summary Traject v&v begeleiden niveau 3

-
ISBN-10 9006924954 ISBN-13 9789006924954
338 Flashcards & Notes
83 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Traject v&v begeleiden niveau 3". The author(s) of the book is/are A C Verhoef inhoudelijke C A Abrahamse, M H A J Gloudemans Singeling Tekstproducties Martin Hogeboom Elly Hees. The ISBN of the book is 9789006924954 or 9006924954. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Traject v&v begeleiden niveau 3

 • 1.1 inleiding

 • Inzicht in de aard van mensen en waar gedrag vandaan komt, is belangrijk voor de uitoefening van je beroep.

 • 1.2 wat is gedrag

 • Wat is gedrag?

  Alle activiteiten van mensen die we kunnen waarnemen

 • Inzicht in de aard van mensen en waar gedrag vandaan komt is belangrijk voor de uitoefening van je beroep!

 • 1.2.1 inzicht in gedrag

 • inzicht in gedrag

  1 waarnemen

  2 verband leggen met mogelijke oorzaak

  3 vragen (check)

  4 handelen

   

   

 • inzicht in gedrag betekent dat je de oorzaak en de betekenis van het gedrag weet te achterhalen.

   

 • 1.3 oorzaken die het gedrag van mensen beínvloeden

 • oorzaken van gedrag

   

 • Waarom doet iemand wat hij/zij doet?

  innerlijke oorzaken

  door:

  -lichamelijke invloeden

  -geestelijke invloeden

  -sociale behoeften

 • Waarom doet iemand wat hij/zij doet?

  uiterlijke oorzaken=omgeving

  door:

  -fysiek

  -sociaal

 • Gedrag zegt iets over hoe het met iemand gaat.

 • Gedrag kan een signaal zijn.

 • Gedrag kan ook heel passend zijn bij de situatie of leeftijd.

 • Voor je werk in de zorg is het heel belangrijk om van anderen goed te kunnen in schatten en verklaren anders trek je de verkeerde conclusies en handel je verkeert.

 • 1.3.1 De mens en zijn medemensen (sociale omgeving)

 • Het geheel aan sociale contacten is iemands sociale omgeving.

 • 1.3.2 De mens en de dingen om hem heen (fysische omgeving)

 • Met de dingen om ons heen bedoelen we de zichtbare en tastbare omgeving, ofwel de fysische omgeving.

 • 1.3.3 De mens als persoon

 • Gedrag zegt iets over de persoon maar is niet de persoon. 

 • 2.1 inleiding

 • het onderdeel binnen de psychologie dat zich speciaal  bezig houdt met deze mogelijkheden en beperkingen van de mens is de functieleer
 • 2.2 functieleer

 • je hebt vier soorten functieleer

  -waarnemen

  -cognitie (kennen, denken, het geheugen)

  -emotie (wat je voelt)

  -motivatie

 • 2.3 waarneming

 • waarnemen = een prikkel opnemen en verwerken

   

 • hoe? met je zintuigen
 • je waarneming hangt af van;

  -de kwaliteit van je zintuigen

  -aard van de prikkel

  -psychische toestand van de waarnemer

  -de persoon zelf die waarneemt

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe noem je het als de kinderen uitvliegen?
Lege-nest fase
Vanaf welke leeftijd doen ouderen vaker een beroep op zorgvoorzieningen.
75
Noem een paar overgangsklachten.
 1. opvliegers
 2. slapeloosheid
 3. hevig transpireren
 4. concentratiestoornissen
 5. droge vagina
 6. urineverlies
 7. stemmingswisselingen
Wanneer begint bij de meeste vrouwen de overgang?
Vanaf het 45e levensjaar
Hoe worden ouderen doof?
Hoge tonen vallen weg
Waardoor worden ouderen soms wantrouwend.
Omdat dingen ze ontgaan
Wat beperkt de lichamelijke achteruitgang?
Bewegen
Van welke nieuwe vorm van kennis is vaak sprake in de volwassenheid?
wijsheid
Wanneer kan er sprake zijn van rolomkering?
Als je voor je ouders moet gaan zorgen (mantelzorg)
Rond welke leeftijd ontstaat de midlifecrisis?
Rond het veertigste levensjaar