Summary Traject v&v ziekenhuis 2 niveau 4

ISBN-13 9789006925210
430 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Traject v&v ziekenhuis 2 niveau 4". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789006925210. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Traject v&v ziekenhuis 2 niveau 4

 • 8.3 aandoeningen aan de slagaders

 • De meest voorkomende aandoeningen van de slagaders zijn vernauwingen, afsluitingen, vervormingen en aneurysmata (verwijding van de bloedvaten). Vaatafsluitingen en aneurysmata komt vooral voor bij zorgvragers die roken, vet eten, weinig bewegen, hoge bloeddruk en/of diabetes mellitus hebben. Dit kan levensbedreigend zijn. Bijvoorbeeld afsluiting in been, been kwijtraken. 
  bij een acuut gebarsten aneurysma telt elke minuut: door het enorme bloed verlies kan een zorg vrager snel overlijden
 • Bij welke zorgvragers zien je vooral vaatafsluitingen en aneurysmata?
  Zorgvragers die 
  - roken
  - vet eten
  - weinig bewegen
  - hoge bloeddruk
  - diabetes mellitus
 • 8.3.1 arteriosclerose en atherosclerose

 • Het verharden en vernauwen van de slagaders (slagaderverkalking) is een aandoening en de belangrijkste oorzaak van de meeste vaatziekten.
 • Arteriosclerose betekent verharding van de slagader. Is een algemene term voor een aantal ziekten waarbij de wand van een slagader verhardt en minder elastisch wordt.
  arteriosclerose kan alle slagaders in het lichaam aantasten. Het is een chronisch proces van veranderingen in de vaatwand onder invloed van veroudering.
 • Er bestaan 3 soorten arteriosclerose:
  • atherosclerose: verharding door afzetting van atheromen en vetachtige stoffen in middelgrote en grote slagaders. 
  • arteriosclerose: verharding van de vaatwanden van kleine slagaders (arteriolen)
  • Mönckeberg-sclerose het strugger worden van de vaatwanden van kleine tot middel grote slagaders door calciumafzetting (kalk). Er is geen sprake van vernauwing. 
 • Belangrijkste en meest voorkomende: atherosclerose. Bij atherosclerose  ontstaan op sommige plekken in de slagaderwanden afzettingen van vettig materiaal (atherosclerotische plaque). Door deze afzetting kan het bloed minder goed of helemaal niet meer door de slagader stromen.
 • De atherosclerotische plaque is samengesteld uit vetachtig materiaal en cholesterol en heeft vaak een harde kalkachtige laag.
 • Atherosclerose ontstaat voornamelijk in de wanden van middelgrote en grote slagaders, zoals van de hersenen, nieren, andere vitale organen, hart en de benen.
 • De vetafzettingen hechten zich vooral op plaatsen bij slagadervertakkingen. Dit komt waarschijnlijk door kleine turbulenties in de bloedstroom op de plekken waar de slagader zich vertakt. 
  in het beginstadium worden vetachtige stoffen in de wand van de slagader afgezet. 
  de atherosclerotische plaque wordt in een later stadium gevorm, maar het kan ook blijven bij enkele fatty streaks.
 • Atherosclerose belangrijkste doodoorzaak in veel westerse landen. 
  ook in NL 2 x zoveel als aan kanker. 
  coronaire hartziekten die hartinfarcten veroorzaken en herseninfarcten, perifeer arterieel vaatlijden (PAV), belangrijke rol ontstaan aneurysmata en bij carotisstenose. 
  vaatvernauwingen door atherosclerose kan al op jonge leeftijd beginnen. Kan jaren duren voordat er hart- en vaatziekten ontstaan.
 • Niet helemaal duidelijk hoe artherosclerose ontstaat. Verschillende theorieën,  zoals dat de binnenbekleding van de slagader wordt aangetast door cholesterol in het bloed. Hierdoor ontstaat een ontstekingsreactie en op die plek worden vetachtige stoffen en cholesterol afgezet.
  een andere theorie zegt dat er continu sprake is van beschadigingen van de slagaderwand door verschillende mechanismen. 
  in ieder geval vindt er veranderingen in de slagaderwand plaats, waardoor atheromen ontstaan. 
  ook infecties en ontstekingen zijn vermoed.
 • Door arteriosclerose en atherosclerose verliezen slagaders ook hun elasticiteit. Hierdoor kan een verhoogde bloeddruk ontstaan. Een langdurige hoge bloeddruk kan de slagaderwanden beschadigen, waardoor atherosclerose weer wordt bevordert.
 • Risicofactoren voor atherosclerose:
  veel te maken met leefstijl. Maar ook waaraan de zorgvrager niks aan kan veranderen, zoals erfelijkheid, hogere leeftijd, geslacht mannen hoger risico dan vrouwen, vrouwen worden tot de overgang beschermd met oestrogeen.
 • Wat zijn de belangrijkste risicofactoren voor atherosclerose?
  • Roken
  • hypertensie
  • diabetes mellitus
  • overgewicht
  • ongezonde voeding (te hoge cholesterol spiegel in het bloed)
  • overmatig alcoholgebruik. 
 • Perifeer arterieel vaatlijden: 
  door atherosclerose kunnen vaatvernauwingen of -afsluitingen in de slagaders ontstaan. Als dit zich voordoet in de slagaders vanaf de nierslagaders tot aan de slagaders in de voeten --> perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Ook de armen kunnen worden aangedaan. als de aantasting van de arteriën naar de armen verschijnselen geeft, dan zijn deze al vaak ernstig aangetast.
  in de meeste gevallen gaat hij bij perifeer arterieel vaatlijden om de arteriën in of naar de benen.
 • Atherosclerose is een langdurig proces, waarbij een zorgvrager lang klachtenvrij kan zijn. Bij ernstige vernauwingen in de beenslagaders door atherosclerose kunnen pijnklachten ontstaan in de benen tijdens het lopen of juist in rust. Als de doorbloeding ernstig is verstoord, kunnen ook slecht genezende wondjes ontstaan.
 • Het gebeurt maar zelden dat een slagader compleet wordt afgesloten door de atherosclerotische plaque vorming. Het komt wel vaak voor dat een scheurtje ontstaat in de binnenwand van de slagader, waardoor het bloed stolt en er een stolsel op de atherosclerotische plaque ontstaat. De slagader kan dan volledig worden afgesloten. Als een deel van het bloedstolsel afbreekt en mee stroomt met het bloed, kan het verderop een bloedvat afsluiten, zoals bij een herseninfarct of TIA of een hartinfarct. Een deel van een bloedstolsel kan ook in de beenslagaders voor problemen zorgen.
 • Hoe ernstig het perifeer arterieel vaatlijden is, is afhankelijk van de ernst van de symptomen, onderverdeeld in:
  • claudicatio intermittens (etalagebenen)
  • kritische ischemie (onvoldoende doorbloeding)
  • acute ischemie (acute vermindering van de doorbloeding) 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke 3 soorten gynaecologische kanker komen het vaakst voor?
Baarmoederhalskanker: cervixcarcinoom
baarmoederkanker: corpuscarcinoom of endometriumcarcinoom
eierstokkanker: ovariumcarcinoom
Wat zijn myomen?
Myomen zijn benigne tumoren die uitgaan van de spier- en bindweefsellaag van de baarmoeder.
Wat is lithotripsie?
Is het verbrijzelen van stenen (lithos = steen).
Welke invasieve behandelingen zijn er?
 • Ureterorenoscopie 
 • percutane nefro lithotripsie (PNL)
 • lithotrispie van de blaas
 • sectia alta
Wat is een shunt?
Een shunt is een kunstmatige verbinding tussen een vene en een arterie.
Wat is nierinsufficiëntie?
Het onvoldoende functioneren van de nieren.
Wat is carotisstenose?
Een vernauwing van een halsslagader door atherosclerose.
Wat zijn voorbeelden van arteriële embolieën?
Hersen- en hartinfarcten.
Wat zijn de belangrijkste risicofactoren voor atherosclerose?
 • Roken
 • hypertensie
 • diabetes mellitus
 • overgewicht
 • ongezonde voeding (te hoge cholesterol spiegel in het bloed)
 • overmatig alcoholgebruik. 
Bij welke zorgvragers zien je vooral vaatafsluitingen en aneurysmata?
Zorgvragers die 
- roken
- vet eten
- weinig bewegen
- hoge bloeddruk
- diabetes mellitus