Summary Traject VV VVT deel 1 spec niveau 3

-
ISBN-13 9789006925012
349 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Traject VV VVT deel 1 spec niveau 3". The author(s) of the book is/are H Drenth, S M T Vogel, H J M van der Ham, G Wouters. The ISBN of the book is 9789006925012. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Traject VV VVT deel 1 spec niveau 3

 • 1 Hoofdstuk 1 Hersen aandeningen

 • 1 waar staan de letters “CVA” voor? wat betekend dat in normaal Nederlands?
  CVA= Cerebrovasculair accident betekend =een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen, waardoor de bloedomloop in een gedeelte van de hersenen verstoord is
  CVA wordt ook wel beroerte genoemd.
 • hoe lopen de Zenuwbanen
  1. De zenuwbanen die uit het hersengebied komen kruisen elkaar in het verlengde merg (hersenstam)
  2. Daardoor stuurt de linkerkant van de hersenen de rechterkant van het lichaam aan

  1. Bij het hoofd is dit niet zo bij uitval aan de linkerkant van het gezicht zit het probleem ook links.
 • welke soorten Soorten CVA’s zijn er ? 
  ·Herseninfarct - afsluiting door een stolsel of aderverkalking
  ·Hersenbloeding – het bloedvat barst open of aneurysma
  ·TIA – een waarschuwing dat er te weinig bloed naar de hersenen stroomt.
 • . Wat gebeurt er bij een bloederige CVA; wat is er precies aan de hand?
  Een hersenbloeding ontstaat wanneer een bloedvat in of rondom de hersenen openbarst. Hierdoor krijgen de hersencellen geen voedingsstoffen en zuurstof meer en sterven gedeeltelijk af. Hierdoor treed functieverlies op. Een hersenbloeding treed meestal plotseling op
 • 2b. welke oorzaken /risicofactoren zijn er voor een bloedig CVA?
  • Aneurysma (een abnormale uitstulping van een bloedvat door een zwakke plek in het bloedvat)
  • Kluwen van vaten, bestaande uit aders en slagaders (treft vooral jonge mensen)
  • Ouderdom
  • Hoge bloeddruk
  • te hoog cholesterol
  • Hart en vaatziektes
  • Roken
  • Stress
  • Overgewicht
  • Te weinig bewegen
 • 3a. wat gebeurt er bij een onbloedige CVA; wat is er precies aan de hand?
  Hierbij is een bloedvat verstopt en ontstaat er een herseninfarct. De oorzaak van de verstopping is meestal een stolsel. Het stolsel kan in de bloedvaten van de hersenen zelf ontstaan (hersentrombose) of buiten het gebied van de hersenen. Dit is meestal in de hals of hart. Het stolsel raakt los en wordt via het bloed van het hart naar de hersenen gebracht en blijft steken in een bloedvat van de hersenen (dit is een embolie). Zo’n stolsel ontstaat op een plaats waar artherosclerose de bloedvaten beschadigd heeft. 
 • 3b. wat is een infarct precies? Dat wil zeggen wat gebeurd er en wat is altijd het gevolg ervan? 
  Infarct is het afsterven van weefsel, wat optreedt als gevolg van zuurstofgebrek door een ontoereikende bloedvoorziening.
 • Welke oorzaken riscofactoren zijn er voor een onbloedige CVA (herseninfarct)
  ·Artherosclerose
  ·Ouderdom
  ·Hoge bloeddruk
  ·Diabetes mellitus
  ·Te hoog cholesterol
  ·Hart en vaatziektes
  ·Roken
  ·Stress
  ·Overgewicht
  ·Te weinig bewegen
  . Boezemfibrilleren
 • wat is een TIA leg precies uit wat het verschil is met een CVA
  TIA= transiënte ischemische aanval d.w.z. een tijdelijke storing in de bloedvoorziening. De bloeddoorstroming van een deel van de hersenen wordt even onderbroken (meestal door een stolsletje) er kan wel sprake zijn van een kortdurende neurologische uitvalverschijnselen, zoals verwardheid, verlammingsverschijnselen, gevoelsstoornissen of gezichtsstoornissen. Deze verschijnselen zijn binnen 24 uur geheel verdwenen van een CVA-herstel je niet volledig.
 • noem de belangrijkste acute symptomen van een CVA. Anders gezegd: waarvan kun je herkennen dat iemand net een CVA gehad heeft?
  Gebruik het ezelsbruggetje “fast” of “Gast”.
  1. Gezicht scheef hangende mond, of mondhoek naar beneden hangt (vraag of de zorgvrager zijn tanden laat zien)
  2. Arm is verlamd. Laat de persoon zijn arm naar voren steken met de binnenkant van de handpalm naar boven kijk of de arm wegzakt.
  3. Spraak let op of de persoon onduidelijk spreekt of niet meer uit zijn woorden kan komen. (Laat hem een zin uitspreken)
  4. Tijd. Stel vast hoe laat de klachten zijn begonnen dit is van belang voor de behandeling.
 • Algemenen verschijnselen van een CVA 
  ·Krachtsverlies li of re scheve mond
  ·Moeite met spreken
  ·Moeite andere te begrijpen
  ·Moeite met zien (dubbelzien)
  ·Bewustzijnsdaling, geheugenverlies
  ·Moeite met lopen evenwichtsproblemen
  ·Slikklachten
  ·Gebrek aan controle over de blaas
 • de lichaamsuitval (halfzijdige verlamming) na een CVA zit vaak aan één helft van het lichaam. Aan welke kant van het lichaam? Waarom is dat zo?
  Zenuwbanen die uit het hersengebied komen, kruisen elkaar hoog in het ruggenmerg (in het verlengde merg) hierdoor stuurt de linkerkant van de hersenen de rechterkant van het lichaam aan, en andersom. Bij het uitvallen van een gebied in de rechter of linkerhersenhelft vertoond de tegenovergestelde lichaamshelft onder de kruising van de zenuwbanen, uitvalsverschijnselen.
  Voor het hoofd geldt dat juist dezelfde helft uitvalsverschijnselen vertoond als de aangedane hersenhelft.
   
 • soms zijn de gevolgen van een CVA nauwelijks merkbaar. Andere houden permanent allerlei ernstige klachten na een CVA. En bij sommige zorgvragers heeft een CVA zelfs de dood tot gevolg. Hoe kan je deze grote verschillen verklaren?
  Het licht aan de plaats links of rechterhersenhelft en de grote van de beschadiging en hoe snel er met de evt. behandeling en revalidatie wordt begonnen De eerste viereneenhalf uur na het krijgen van een CVA kan het oplossen van het bloedstolsel ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft Ook leeftijd speelt een rol, bij de revalidatie.
  Als de beschadiging centraal in de hersenen ligt of in de hersenstam zijn de gevolgen ernstig of zelfs dodelijk.
 • noem een aantal symptomen en verschijnselen die kunnen voorkomen bij een CVA-rechts
  • Verlamming aan de linkerkant van het lichaam
  • Geen goed zicht aan de linkerkant van beide ogen
  • Niet reageren op signalen aan de linkerkant van het lichaam (neglect)
  • Problemen met ruimtelijke waarneming (afstand, diepte, beweging)
  • Sociaal –  emotionele problem
  • Agnosia en apraxie 
 • Noem een aantal symptomen en verschijnselen die kunnen voorkomen bij een CVA- links
  • in het linkerdeel van de hersenen zitten centra voor onder andere spreken, taal en het herkennen van voorwerpen Problemen met spreken, lezen en schrijven, begrijpen
  • Verlammingen aan de rechterkant van het lichaam
  • Geen goed zicht aan de rechterkant van beide ogen
  •  Niet reageren op signalen aan de rechterkant van het lichaam (neglect)
  • Stemming en gedragsverandering
 • Hemiplegie
  een volledige verlamming van één lichaamshelft
 • Hemiparese
  een gedeeltelijke verlamming van één lichaamshelft met nog geringe mate van mogelijkheid tot bewegen. Verminderde kracht en coördinatie
 • Hemianopsie
  een gestoorde waarneming door uitval van een gezichtshelft de situatie wordt gedeeltelijk waargenomen (te vergelijken met een bril waarvan 1 glas is afgeplakt)
 • Afasie
  stoornis in het begrijpen en gebruiken van gesproken en geschreven taal
 • Spasme
  overmatig aanspannen van de spieren en onwillekeurig samentrekken
 • Neglect
  ervaren de aangedane lichaamshelft niet meer als van hunzelf (negeren) en vergeten bv. Het aangedane lichaamshelft te wassen
 • stel je zit met twee bewoners aan tafel te eten, waarvan één hemianopsie heeft en de andere neglect. Beide zien hierdoor maar één helft van hun eten op het bord niet. Toch zal één van hen waarschijnlijk wel zijn bord leeg eten en de ander niet Wie van hen vindt het eten aan de linkerkant wel, en wie niet? Leg uit waarom.
  Iemand met een hemianopsie beseft dat hij een helft niet ziet en is geleerd zijn hoofd te draaien
 • Welke behandeling is er mogelijk bij iemand met een acuut CVA?
  • Snel 112 bellen
  • Als de oorzaak een bloedstolsel is binnen 4 uur zo snel mogelijk beginnen met ontstollingstherapie (trombolyse) het ontstane stolsel wordt dan opgelost met behulp van via het bloedvaten toegediende medicijn.
  • Operatieve ingreep waarbij geprobeerd wordt de bloeding te stelpen en overtollig bloed weg te zuigen.
  • Bij een aneurysma kan operatief via een luikje in de schedel een klem op de uitstulping geplaatst worden.
  • Of via katheterisatie via de lies worden dunnen platinadraadjes in de uitstulping van de aneurysma gelegd om het aangedane gedeelte van het bloedvat te verstevigen waardoor het bloed weer normaal kan doorstromen (coilen)
  • Na enige dagen zie je wat blijvend letsel is
 • waarom is het belangrijk om iemand binnen 4,5 uur na het begin van het CVA in het ziekenhuis te hebben 
  De eerste viereneenhalf uur na het krijgen van een CVA kan het oplossen van het bloedstolsel ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft
 • Revalidatie na een CVA 
  60% kan gelijk naar huis en gaat naar dagbehandeling voor revalidatie
  20% gaat naar een revalidatiecentrum
  20% heeft langdurige zorgnodig of voor altijd
 • Wat is de prognose van een CVA? 
  • De eerste dagen na het CVA zal duidelijk worden, welke functies zich herstellen, welke functies zijn uitgevallen en wat de restverschijnselen zullen zijn.
  • Hoe ernstiger de beschadiging en de afwijking hoe slechter de uiteindelijke kansen op herstel
  • Hoe langer het herstel op zich laat wachten hoe kleiner de kans op zelfstandig leven.
  • De eerste 3 tot 6 maanden het meeste kans op herstel.
  • Verschijnselen die er na 6 maanden nog zijn, zijn vaak blijvend, er wordt dan geen verdere verbetering van het functioneren meer verwacht.
  • Het licht aan de plaats links of rechterhersenhelft
  • De grote van de beschadiging
  • Hoe snel er met de evt. behandeling en revalidatie wordt begonnen De eerste vierenhalf uur na het krijgen van een CVA kan het oplossen van het bloedstolsel ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft
  • Ook leeftijd speelt een rol.
 • Hoe kun je herhaling voorkomen

  ·Voorkomen overgewicht
  ·Voldoende bewegen
  ·Gezonde voeding
  ·Voorkomen van hoge bloeddruk
  ·Starten met bloedverdunners
  ·Bloeddrukverlagers.
 • Rest verschijnselen van een CVA
  •  Hemiplegie = volledige verlamming van een lichaamshelft.
  • Hemiparese = gedeeltelijke verlamming (verlamming met wel de mogelijkheid tot bewegen)
  • Afasie = moeite met taalgebruik spreken en schrijven
  • Stoornis in waarnemingen – uitval gezichtshelft moete met zien
  • Apraxie stoornis in bewegingsactiviteit.
  • Geheugenstoornissen
  • Emotionele stoornissen sneller lachen of huilen
  • Depressie
  • Gedragsverandering
  • Slikklachten
 • Ergotherapie richt zich op
  1.  Ondersteunen in de uitvoering van dagelijkse activiteiten en herstel van zelfredzaamheid bij lichamelijke en psychische beperkingen.
  2.  Hulpmiddelen inzetten (rolstoel, aangepast bestek, e.d.) eigen regie staat voorop
  3. Trainingen cognitieve vaardigheden, o.a. -tips en trucs voor het onthouden van informatie  - een betere concentratie  - het plannen van activiteiten
  4. Omgaan met verminderde energie
  5. Ondersteuning van de mantelzorg
 • De logopedist richt zich op
  1. Begeleiding en advies bij slikklachten
  2. Begeleiding bij taalproblemen (spreken, begrijpen, kunnen uitdrukken wat er wordt bedoeld)
  3. Het oefenen van verstaanbaar spreken
  4. Aanbieden van alternatieven vormen van communicatie als het op de gewone manier niet lukt. B.v. gebaren/ lichaamsbewegingen, pictogrammen/foto’s en communiceren m.b.v. computer etc..
 • De fysiotherapeut richt zich op 
  ·Trainen van dagelijkse adl functies
  ·Voorkomen van achteruitgang van spierkracht
  ·Behoud van spierkracht
  ·Stijfheid en contracturen voorkomen (actief of passief)
  ·Training van balans, kracht, conditie en lenigheid.
  ·Adviseren van een gezonde leefstijl.
  ·Functies optimaliseren
  .       Helpen zoeken naar een juiste balans tussen bewegen en rust
 • Wat zijn de richtlijnen in de begeleiding van zorgvragers die een CVA hebben gehad?
  1. De zorgvrager stimuleren om dagelijkse handelingen buiten de therapie tijd te oefenen.
  2. Begeleiden met het toepassen van de adviezen van de verschillende disciplines in de dagelijkse activiteiten
  3. Zelfredzaamheid bevorderen stimuleren. Stimuleren om zoveel mogelijk zelfstandig te doen, en actief te blijven.
  4. Huiswerk oefeningen geven evt. na overleg fysio om zelf vaardigheden te oefenen
  5. Zorgvrager en naaste regelmatig informeren en stimuleren over het belang van intensief oefenen en attenderen op oefenboekjes.
  6. Naasten betrekken bij het oefenen en niet alles uit handen te nemen. Stimuleren ook in het weekend te oefenen
  7. Begeleiden met alternatieven/ hulpmiddelen toe te passen
  8. Psychisch ondersteuning bieden (luisterend oor)
  9. Zorg voor een goede afwisseling van activiteiten en rust
  10. Zorg voor een goede houding in de stoel en bed en bij het lopen (contacturen, oedeem, verkeerde belasting e.d. voorkomen
  11. Zorg voor de juiste stoel
  12. Stimuleer de zorgvrager en corrigeer hem om een goede houding aan te nemen
  13. Zorg voor een goede ondersteuning van de aangedane zijde in de stoel en in bed
  14. Bij het begeleiden bij het lopen niet aan de aangedane arm trekken of onder de oksel ondersteunen
  15. Wees alert op slikproblemen, moeite hebben met afhappen, en kauwen, met tong voedsel achter in de mond te brengen, hoesten tijdens het eten, longinfecties.
  16. Let op achter gebleven voedsel in de mond en mondverzorging
  17. Toezien dat de leefregels en voorschriften worden nageleefd
  18. Controle van de huid (gevoelloosheid wondjes worden niet gevoed, slechte doorbloeding)
  19. Bij afasie neem de tijd praat duidelijk in korte zinnen, in een rustige omgeving, gebruik en stimuleer tot aanwijzen en gebaren tekenen of schrijven, gebruik taalboek of communicatie bord
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke veranderingen vindt plaats op sociaal gebied plaats door het oudere de zorgvrager? En wat zijn de gevolgen?
De oudere zorgvrager heeft te maken met het wegvallen van familieleden, vrienden en kennissen, waardoor hij minder steun heeft vanuit zijn omgeving. Bij ziekte of sociale veranderingen kan de oudere zorgvrager problemen ondervinden bij het ondernemen van activiteiten. Dit kan leiden tot een isolement, wat weer verveling en depressieve gevoelens kan opwekken.
Wat het is gevolg van het wegvallen van partner of familie?
Het wegvallen van partner of familie kan betekenen dat hij meer een beroep moet doen op de reguliere zorg.
Hoe ontstaat een sociaal isolement en wat kan hieraan gedaan worden?
Omdat het denken en geheugen achteruitgaat, kan het moeilijker worden om contacten te onderhouden. Wanneer daarnaast ook nog sprake is van verminderde mobiliteit, kan dat leiden tot sociaal isolement. Bij een sociaal isolement kan de zorgvrager in aanmerking komen voor dagopvang in het verzorgingshuis.
Welke veranderingen in het psychisch functioneren kunnen  ontstaan door de manier waarop de oudere zorgvrager het ouder worden beleeft en verwerkt?
Zo zal de ene zorgvrager zijn ouderdomsverschijnselen gemakkelijker accepteren dan de andere. Soms kan verwerkingsproblematiek leiden tot angsten. De zorgvrager kan dan begeleiding nodig hebben en daarmee een extra beroep doen op de zorg.
Welke veranderingen in de hersenen gaan gepaard bij de oudere zorgvrager en wat zijn de gevolgen?
Bij de oudere zorgvrager gaat de prikkeloverdracht in de hersenen langzamer. Het reactievermogen en het denken verloopt trager en het geheugen gaat daardoor langzamer werken. Hierdoor kan de oudere zorgvrager dingen minder efficient opslaan, waardoor het lastiger wordt om dingen te onthouden. Omdat het denken en geheugen achteruitgaat, kan het moeilijker worden om contacten te onderhouden.
Wat zijn cognitieve functies?
Cognitieve functies zijn het geheugen en orientatie, taal, waarneming en intellectuele capaciteiten.
Op welke 2 manieren kun je verouderingsveranderingen van het psychisch functioneren onderscheiden?
Er zijn veranderingen in de hersenen die gepaard gaan met het ouder worden en er zijn veranderingen in de beleving van ouderen.
Waarom wordt er door ouderen meer een beroep gedaan op de zorg? En wat bepaald dit?
Het krijgen van bepaalde ziekten kan gevolg hebben voor de zelfzorg. Dit betekent dat er ook meer een beroep gedaan zal worden op de zorg. De ernst van de ziekte en complicaties bepalen in hoeverre de oudere zorgvrager afhankelijk wordt van anderen.
Wat is biologische veroudering? Wat kunnen 2 gevolgen zijn?
Orgaansystemen ondergaan functionele veranderingen die worden veroorzaakt door fysiologische veranderingen. Een gevolg kan zijn: De motoriek achteruitgaat, waardoor de bewegingen langzamer en moeizamer gaan. De afnemende pompkracht van het hart, waardoor de mogelijkheid tot inspanning vermindert. De spijsvertering gaat trager, waardoor de vertering minder goed verloopt. Naarmate de leeftijd stijgt, gaat de conditie achteruit. Ouderen zijn kwetsbaarder en vatbaarder voor het krijgen van bepaalde ziekten.
Niet alleen krijgen ouderen vaker te maken met een of meerdere ziekten, ook treden er vaker complicaties op. Wat zijn voorbeelden daarvan?
Een slechte voedingstoestand, uitdroging, of immobiliteit.