Summary Uitdagend coachen

-
171 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Uitdagend coachen

 • 1.1 Kadering

 • Op welke 2 zaken van coaching bouwen we verder van Waarderend coachen?
  1. Gespreksstructuur GRROW model
  2. De 7 basisvaardigheden
 • Welke gespreksstructuur gebruiken we in het coachen?
  GRROW-structuur
 • Wat is de eerste stap om structuur in je gesprek te brengen?
  VERKENNEN, en hier genoeg tijd voor maken.
 • Wat zijn de 7 basisvaardigheden?
  • Exploreren
  • Waarderen en bekrachtigen
  • Betrokken confronteren
  • Uitdagen
  • Inspireren
  • Toelaten en ruimte geven
  • Ontspannen
 • Waar staat de GRROW-structuur voor?
  Goal
  Reality
  Resources
  Option
  Will (way forward)
 • Waar staat GOAL voor in de GRROW gespreksstructuur?
  Wat is het doel. Wat wil je bereiken.
 • Waar staat REALITY voor in de GRROW gespreksstructuur?
  Waar staan we nu, waar staan we vandaag? Hoe ziet je realiteit eruit?
 • Waar staat RESOURCE voor in de GRROW gespreksstructuur?
  Het is de zoektocht naar (hulp)middelen die de coach en coachee kan gebruiken/inzetten om zijn doel te bereiken.
 • Waar staat OPTIONS (OBSTACLES) voor in de GRROW gespreksstructuur?
  Wat zijn onze verschillende opties die we kunnen kiezen om tot ons doel te komen (En waar zijn er daarin obstakels te vinden)
 • Waar staat (YES WE) WILL voor in de gespreksstructuur?
  Het actieplan waar we dan voor gaan.
 • Op wat ligt de focus in Uitdagend coachen m.b.t. de coach en coachee?
  Coaching vanuit de coachee
 • Op welke 5 thema's leggen we bij SEM 1 Uitdagend coachen de focus?
  • Coachen op omgeving
  • Coachen op gedrag
  • Coachen op vaardigheden
  • Coachen op overtuigingen
  • Coachen op coping
 • 1.2 Wat is uitdagend coachen?

 • Wat bedoelen we met uitdagend coachen?
  De meer gedurfde kant van het coachen.
 • Wanneer is de aanpak van 'uitdagend coachen' voornamelijk nodig?
  Voornamelijk wanneer we zien dat empathisch coachen niet genoeg is.
 • Op welke 3 zaken leggen we de focus bij uitdagend coachen als coach?
  • Meer risico's durven nemen in het gesprek
  • Je coachee durven prikkelen met meer gewaagde, soms onverwachte vragen met en/of gebruik van humor
  • Je basisvaardigheden (cf. Waarderend coachen) tillen naar een hoger niveau
 • Wat vormt de rode draad in uitdagend coachen?
  Empathie (inlevingsvermogen)
 • Hoe gebruiken we ons inlevingsvermogen bij uitdagend coachen? (motto)
  "Empathie in het kwadraat"
 • Welke én-én boodschap zit er achter het motto "empathie in het kwadraat"?
  Het gaat om inlevingsvermogen tonen én geloven in de expansiekracht van de coachee.
 • 1.3 Winst van uitdagend coachen

 • In welke (2) zaken stimuleer je je coachee als je uitdagend coachen?
  Je stimuleert je coachee om meer lef te hebben en zijn/haar actiepunten beter vast te nemen.
 • Welke drievoudige effecten/winst zijn er mogelijk bij uitdagend coachen?
  1. Meer resultaat op minder tijd
  2. Meer veiligheid, duidelijkheid, gerichte aandacht
  3. Minder energieverlies
 • Op wat heeft winst van 'meer resultaat op minder tijd' bij uitdagend coachen betrekking?
  Je hoeft je niet bezig te houden met irrelevante en oppervlakkige vragen te vragen.
 • Op wat heeft de winst van 'meer veiligheid, duidelijkheid en gerichte aandacht' bij uitdagend coachen betrekking?
  Door te durven te zeggen hoe jij jouw coaching aanpakt en  wat de wederzijdse verwachtingen zijn.
 • Op wat heeft de winst van 'minder energieverlies' bij uitdagend coachen betrekking op?
  Door je focus te weerleggen op de essentie van het gesprek.
 • Je hoeft je niet af te vragen of jouw coachee wel gemotiveerd is om iets aan te pakken, want jij durft als coach door te vragen en betrokken te confronteren zodat je tot de kern van de zaak komt. Op wat heeft dit voorbeeld betrekking?
  Dit voorbeeld en deze manier van coachen geeft meer resultaat op minder tijd en heeft betrekking op de winst van uitdagend coachen.
 • Je geeft aan je de coachee met veel plezier wil ondersteunen, maar dat de werkelijke actie nog steeds van zijn/haar kant zal moeten komen. Op wat heeft dit voorbeeld betrekking?
  Dit voorbeeld is gericht op meer veiligheid, duidelijkheid en gerichte aandacht en heeft betrekking op de winst van uitdagend coachen.
 • Je durft ook moeilijkere vragen gewoon te stellen, zonder tijd en energie te verspillen aan twijfel of die vraag wel goed zal vallen bij de coachee, of die niet emotioneel zal reageren en of je daar dan wel op kan inspelen Op wat heeft dit voorbeeld betrekking?
  Dit voorbeeld richt zich op minder energieverlies als coach en heeft betrekking op de winst van uitdagen coachen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is houdt de interventie self-disclosure/ zelfonthulling in?
 Zelfonthulling is het geven van informatie over jezelf (gevoelens, ervaringen, wensen en verwachtingen) waarmee je je eigen kwetsbaarheid toont. Door openheid te laten zien, kwetsbaarheid te tonen en intense gevoelens te delen, nodigt de coach de coachee uit tot hetzelfde.
Wat is self-disclosure?
Zelfonthulling
'Je voorbereiden op de situatie die zich voordoet' -> op welke coping strategie heeft dit voorbeeld betrekking?
Anticiperen
Wat is het positieve gevolg als je coacht met de verschilvraag en de focus weerlegt van reality naar goal?
De focus weerleggen van de reality naar de goal kan ervoor zorgen dat het energieniveau stijgt omdat het hoop en uitzicht op veranderingen geeft.
Op welke 2 zaken van coaching bouwen we verder van Waarderend coachen?
 1. Gespreksstructuur GRROW model
 2. De 7 basisvaardigheden
Welke voorbeeldvragen kun je gebruiken om te coachen op omgeving met de focus op de huidige situatie? (3)
 1. Wat doe je precies? (Gedrag)
 2. Welke acties onderneem je? (Vaardigheden)
 3. Hoe voel je je bij je huidig gedrag?(Overtuigingen)
Wat heeft een grote invloed bij het stellen van de vraag "Wat wil je dan wél?"?
Gebruik van intonatie door de klemtoon te leggen op "Wat wil je dan wél?"
Wat is de eerste stap om structuur in je gesprek te brengen?
VERKENNEN, en hier genoeg tijd voor maken.
Met welke voorbeeldvraag kun je een uitdagende vraag herkaderen en dus ook inleiden?
"Mag ik je eens uitdagen?"
Met welke vraag kun je inzetten op de hulpbronnen van de CE bij een schaalvraag?
 • "Wat heb je nodig om van X naar X+1 te gaan?