Summary Understanding Nutrition

-
248 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Understanding Nutrition". The author(s) of the book is/are Whitney. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Understanding Nutrition

 • 1 Metabolisme

 • Levercellen  zijn  hebben  de meeste metabole activiteit.
  Energie omzetting gebeurt in  mitochondrien. Zij  bevatten  alle enzymen die eeen  rol  spelen  bij :pyruvaat-->AcetylCoA, vetzuur-oxidatie, TCA(krebs), Ademhalingsketen.
  Energie wordt opgeslagen in fosfaatbindingen van ATP. Negatieve lading op  de fosfaatbindingen  maakt ze kwetsbaar voor hydrolyse.Zo wordt er een  van  de fosfaat groepen  afgesplitst en  komt er energie vrij.
  Vrijgekomen  energie bij  catabole reacties wordt zo gebruikt voor de anabole reacties. Via ATP.
  Enzymen  en co-enzymen  helpen bij opbouw en  afbraak reacies.
  Basisunits van  metabolisme: glucose, glycerol, vetzuren,  aminozuren
  40% van energie uit  het eten wordt in  bruikbare energie omgezet. 60% in  warmte
  TCA/Krebs
  4C oxaloacetaat  pikt 2C acetyl coA op, sliptst 1C als CO2 en  splitst nog 1C als CO2 en  daarna komt het weer terug om  nieuwe acetylcoA op te pikken. Pyruvaat is de grondstof voor oxaloacetaat. Voor de complete vet oxidatie, heb  je koolhydraten  nodig. Bij  de afbraak  van  acetylCoA komen  er electronen  en H+ vrij.
  Ademhalingsketen
  Electronen  worden  doorgegeven totdat ze O2 aan het einde van de keten bereiken. O2 accepteerd de electronen en  bindt met H;er wordt water gevormd. Als de electronen  worden  doorgegeven, komt er genoeg energie vrij  om de H+ rond te pompen over het membraan  naar de buitensete compartiment. ATP wordt gesyntetiseerd als de H+ terug naar de binnennste compartiment stromen.
 • oxaloacetaat
  gevormd door pyruvaat+CO2
  bindt met acatylCoA --> nodig om  TCA te draaien
 • Ademhalingsketen
  laatste stap  in energie metabolisme. Transporteert electronen  van H naar O en  vangt energie in ATP bindingen.
 • catabolisme
  afbrekende reacties. Grotere  moleculen  worden afgebroken  tot kleine units. Er komt energie bij vrij. Hydrolyse reacties.

  Glycogeen--->glucose
  Triglycerides--->vetzuren +glycerol
  Eiwitten--->Aminozuren
 • metabolisme
  som van  alle chemische reacties in  levende cellen.Hoe energie wordt verkregen  en  besteed.
 • TCA/Krebs
  serie van  metabole reacties. Moleculen  van acetylCoA worden  afgebroken  tot CO2 en H-atomen.
  In  de inner compartiment van  mitochondrien.
 • acetylCoA
  2C compound, acetaat. Molecuul  van CoA bindt eraan.
 • pyruvate
  3C -compound , speelt een  sleutelrol in E.metabolisme
 • anabolisme
  opbouwende reacties. Van kleine onderdelen  worden  grotere moleculen  gemaakt. Er is energie voor nodig. Condensatie reactie is een  voorbeeld/
  Glucose moleculen  worden  samengevoegd om glycogeen  ketens te vormen. Vetzuren en  glycerol  worden  samengevoegt tot triglyciriden. Aminozuren  worden aan elkaar  gekoppeld zodat proteinen ontstaan.
 • Brunner, klieren van: glandulae duodenalis (slijmklieren onder het slijmvlies van de twaalfvingerige darm)
  In  submucosa stimuleert plexus van Missner het legen  ervan
 • 1.1 Koolhydraten

 • epimeren
  positie van een -OH groep verschillen
 • Van  een  molecuul  glucose worden  2 moleculen pyruvaat gemaakt via glycolyse. Coenzymen(niacine)  nemen de electronen mee naar e.transport keten.Er komt wat energie vrij.
  Maken  van  glucose kost energie en  een  aantal  enzymen.
  Van puruvaat kan  glucose worden  gemaakt.
  Anaerobe omzetting pyruvaat: sprinten. Energie moet snel  vrijgemaakt worden. Lactaat wordt gevormd. In  de afwezigheid van  zuurstof of bij  afwezigheid van goedwerkende mitochondrien, accepteert puruvaat H+.
  Lactaat uit de spieren kan  naar de lever gaan. Lever enzymen + wat energie kunnen ervan  glucose vormen. Deze glucose gaat terug naar de spieren.
  Aerobe omzetting pyruvaat:1/2 h fietsen
  COOH groep  wordt afgehaald. Van 3C wordt 2C component gevormd. Daar bindt CoA aan = acetylCoA.Coenzymen  nemen  e- &H+ naar de ademhalingsketen. 2 CO2 gevormd(van  elke C pyruvaat) Ze worden  uitgeademd. Daarom  kan  er van  acetylCoA geen  glucose worden  teruggevormd.
  AcetylCoA : vet of ATP productie. Iedere molecuul dat acetylCoA kan maken, maakt ook  vet; glucose, glycerol,vetzuren aminozuren. Het kan  vetzuren bouwen,maar vormt geen  glucose.
  Als cel  energie nodig heeft,  dan  gaat acetylCoA TCA/Krebs/ademhalingsketen binnen.
  Glucose<---->Pyruvaat---->AcetylCoA
  Glucose--->Pyruvaat--->Lactaat---->Lever---->+ATP+enzymen--->Glucose
 • enantiomeren
  spiegelbeeld D-->L vorm;-OH aan laatste 
               chirale C-atoom respectievelijk rechts en links
 • wat zijn  eindproducten  in  de vertering van  dextrinen?
  maltose, iso-maltose, glucose
 • Cori-cycle
  Lactaat uit de spieren kan  naar de lever gaan. Lever enzymen + wat energie kunnen ervan  glucose vormen. Deze glucose gaat terug naar de spieren.
 • glycolyse
  glucose afbraak. Puruvaat wordt gevormd. Dit process is anaeroob.
  Doel : energie leveren  voor korte stukjes & glucose voorbereiden voor verdere metabolisme.
 • Welke stelling m.b.t. vertering van disacchariden en kleine oligosaccariden is juist?

  Selected Answer:  

  a.      ??amylase speelt hierbij een rol van betekenis

  Correct Answer:  
  Maltase speelt hierbij een rol van betekenis
  Answer Feedback:

  a.Dit is het niet uiste antwoord. De vertering van de disacchariden en kleine oligosacchariden vindt plaats op de brush border


 • Absorptie van glucose & galactose
  • De darmcel in: actief transport -
  SGLT1
  • Het bloed in: diffusie + GLUT2


  Absorptie van fructose
  • De darmcel in: facilitated
  transport - GLUT5
  • Het bloed in: GLUT2
 • gluconeogenese
  glucose kan  gemaakt worden  van  glycerol en  meeste aminozuren. Meestal  gebeurt dit in  de lever. Tijdens starvation, ook  in de nieren.
 • glucose transporters (GLUTs)
  - membraan-eiwitten
       - conformationele verandering na binding van monosaccharide
       - zorgen voor gefaciliteerd (passief) transport (conc.-afhankelijk)
       - verschillende isovormen; hebben elk een eigen affiniteit
  - GLUT1:  op rode bloedcellen en de meeste celmembranen
                            zorgt voor constant glucose transport (basale glucose opname)
       - GLUT2:  vooral op darm, nier, lever en pancreas cellen
                            lage affiniteit voor glucose (actief bij hoge bloedglucose, gevoed!)
       - GLUT3:  vooral op neuronen en placenta cellen
                            hoge affiniteit voor glucose
       - GLUT4:  vooral op spier en vetweefsel cellen
                            gereguleerd door insuline
       - GLUT5:  fructose transporter (vooral in dunne darm)
 • Regulatie bloedglucose / glucose homeostase

  Insuline:
    geproduceerd door de pancreas
  uitgescheiden als de bloedglucose stijgt
  down gluconeogenese in lever 
    up opslag glucose (glycogeen) in lever  
    up opname glucose door o.a spieren
    down afbraak van vet in vetweefsel

  Glucagon:
    geproduceerd door de pancreas
  uitgescheiden als de bloedglucose daalt
    up afbraak van glycogeen in lever
    up  gluconeogenese in lever
 • Wat doet GLP-1 voor insuline/glucagon regulatie?
  stimuleert insuline; remt glucagon
 • Gastric inhibitory polypeptide (GIP)?
  stimuleert afgifte insuline
 • wat is glycogenese?
  synthese  van  glycogeen uit glucose.
  Glycogen  syntase + glycogenin primer = onvertakt glycogeen, Branching enzyme zorgt voor vertakking.
  Stimulatie: insuline
  Afbraak: ardenaline +glucagon
 • Waarom is de oxidatieve fase van de hexosemonofosfaat shunt van belang? En  waarom  is non-oxidatieve  fase van  belang?
  Non-Ox
  Voor de productie van bouwstenen voor o.a. ATP, RNA en DNA
  Ox:
  Voor de synthese van vetzuren en steroïden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.