Summary Understanding Research: Pearson New International Edition

-
ISBN-10 1292020288 ISBN-13 9781292020280
195 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Understanding Research: Pearson New International Edition". The author(s) of the book is/are W Lawrence Neumann. The ISBN of the book is 9781292020280 or 1292020288. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Understanding Research: Pearson New International Edition

 • 1 Why Do Research

 • De media verdraaid heel veel. Soms staat er in de media dat iets uit 'onderzoek' gebleken is, terwijl er nauwelijks tot geen onderzoek gedaan is.

 • In welke vorm worden onderzoeksresultaten weergegeven?

  In waarschijnlijkheid.

 • Wat is 'branding'?

  Branding is wanneer een bedrijf of andere organisatie zijn naam actief verbind aan producten of diensten en deze veelvuldig aan het publiek promoot.

 • hoi

  doei

 • Critical thinking = being very aware, judging carefully and questioning by not accepting just anything that comes along.

 • Een experiment wordt uitgevoerd door een situatie te creëren en de effecten hiervan op de proefpersonen te onderzoeken. Bij een experiment worden de proefpersonen in twee of meer groepen opgedeeld. Alle groepen worden vervolgens gelijk behandeld, behalve voor datgene wat je onderzoekt.  

 • Wat is onderzoek?

  Een doorgaand proces van het zoeken en toewerken naar de waarheid.

 • Een survey/enquête houdt in dat je mensen vragen stelt in een geschreven vragenlijst of tijdens een interview. Hierbij manipuleer je niet. 

 • Wat houdt 'critical thinking' in?

  Een zeer bewust perspectief waarbij men probeert om

  • drogredenen te vermijden
  • zich bewust te zijn van veronderstellingen (en deze te onderzoeken)
  • problemen vanuit verschillende standpunten te bekijken
  • een 'open mind' te houden en simpele oplossingen voor complexe problemen niet zomaar voor waar aan te nemen
 • Bij inhoudsanalyse is een manier om informatie te onderzoeken. Je kijkt vaak hoe vaak een bepaalde woord of een bepaalde term in een boek, artikel, film, o.i.d. voorkomt. 

 • Wat is empirisch bewijs?

  Bewijs dat direct of indirect is waargenomen met de zintuigen.

 • Bij het gebruik van bestaande statistische bronnen zoek je artikelen of resultaten van eerder onderzoek die bij jouw onderzoeksvraag passen. Hier haal je vervolgens informatie uit die voor jouw onderzoeksvraag relevant is. 

 • Wat is het verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve data?

  Kwantitatieve data wordt weergegeven in cijfers.

  Kwalitatieve data wordt weergegeven in woorden, beelden of geluiden.

 • Bij etnografisch veldonderzoek observeer je een kleine groep mensen van dichtbij over een bepaalde tijd. Je begint meestal niet met een vaststaande theorie of hypothese. 

 • Welke 4 onderzoeksdoelen onderscheiden we en waarvoor worden ze gebruikt?

  1. Verkennend onderzoek: Wat? -> totaal nieuw en onbekend onderzoeksterrein onderzoeken om algemene ideeën en onderzoeksvragen te testen
  2. Beschrijvend onderzoek: Wie? Wanneer? Hoe? -> gedetailleerde beschrijving van bekend onderzoeksterrein geven
  3. Verklarend onderzoek: Waarom? -> theorieën testen en verklaringen vergelijken
  4. Evaluerend onderzoek: Werkt het? -> effectiviteit van beleid of programma testen om met praktische aanbevelingen te komen
 • Bij historische vergelijkend onderzoek onderzoek je verschillende aspecten van het sociale leven van vroeger en van nu of tussen verschillende culturen. Je begint met een grove vraag, die je tijdens het onderzoek aanscherpt.

 • Wat is het verschil tussen fundamenteel en toegepast onderzoek?

  • Fundamenteel onderzoek is gericht op kennisuitbreiding ('kennisprobleem')
  • Toegepast onderzoek is gericht op het beantwoorden van een specifieke praktische vraag met als doel bruikbare antwoorden te genereren ('praktijkprobleem')
 • NB! Bij toegepast onderzoek is er altijd een opdrachtgever.

 • Bij exploratief onderzoek onderzoek je een nieuw gebied, dat nog niet eerder onderzocht is. 

 • Beschrijvend onderzoek is bedoeld om een beeld te geven van de specifieke details van een situatie, sociale omgeving of relatie. Hier komt veel literatuur bij kijken.

 • Verklarend onderzoek probeert om een theorie te testen of om duidelijk te maken waarom bepaalde gebeurtenissen of relaties bestaan. 

 • Toegepast onderzoek is bedoelt om?
  Toegepast onderzoek is bedoeld om een praktijk probleem op te lossen en heeft bijna altijd een opdrachtgever. 
 • Evaluerend onderzoek is bedoeld om erachter te komen of een programma, product of beleid doet wat het hoort te doen.

 • Fundamenteel onderzoek is bedoeld om?
  Fundamenteel onderzoek is bedoeld om meer kennis te vergaren. Het volgt de empirische cyclus. 
 • Fundamenteel onderzoek is bedoeld om meer kennis te vergaren. Het volgt de empirische cyclus. 

 • Evaluerend onderzoek is bedoeld om ?
  Evaluerend onderzoek is bedoeld om erachter te komen of een programma, product of beleid doet wat het hoort te doen.
 • Toegepast onderzoek is bedoeld om een praktijk probleem op te lossen en heeft bijna altijd een opdrachtgever. 

 • Verklarend onderzoek probeert om ?
  Verklarend onderzoek probeert om een theorie te testen of om duidelijk te maken waarom bepaalde gebeurtenissen of relaties bestaan. 
 • Beschrijvend onderzoek is bedoeld om?
  Beschrijvend onderzoek is bedoeld om een beeld te geven van de specifieke details van een situatie, sociale omgeving of relatie. Hier komt veel literatuur bij kijken.
 • Bij exploratief onderzoek onderzoek je......?
  Bij exploratief onderzoek onderzoek je een nieuw gebied, dat nog niet eerder onderzocht is. 
 • Bij historische vergelijkend onderzoek onderzoek je....?
  Bij historische vergelijkend onderzoek onderzoek je verschillende aspecten van het sociale leven van vroeger en van nu of tussen verschillende culturen. Je begint met een grove vraag, die je tijdens het onderzoek aanscherpt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Twee vormen van onderzoek & bewijs in sociale wetenschappen?
1. Kwantitatief onderzoek: Cijfers, via experimenten, vragenlijsten, inhoudsanalyse, bestaande statistische bronnen, 

2. Kwalitatief onderzoek: etnografisch, historisch-vergelijkend onderzoek, beelden, geluid, woorden. Sommige mensen zeggen kwantitatieve data vaak sterker is dan kwalitatief. Sterk, degelijk, bewijs heeft weinig te maken met kwantitatief of kwalitatief onderzoek.
De 6 stappen voor literatuuronderzoek zijn=
1. verfijn je onderwerp, voeg voorwaarden toe. 
2. Ontwerp je onderzoek 
3. localiseer de onderzoeksrapporten, 
4. Lees en maak notities 
5. Organiseer notities, maak geheel en schrijf review. 
6. Creer een referentielijst
Cluster steekproef is?
Op geografisch gebied indelen. Trek een steekproef van de clusters
Gestratificeerde steekproef is?
Kies een steekproef uit verschillende strata van de populatie
Systematische steekproef is?
Om de zoveel getallen een uitkiezen
Enkelvoudige steekproef is?
Helemaal random gekozen
Wat is de steekproeffout?
De mate waarin de steekproef afwijkt van de populatie
Wat is de steekproef ratio?
De ratio van de grootte van de steekproef ten opzichte van de populatie
Bij welke steekproef worden andere mensen gevraagd door mensen in jouw steekproef?
Sneeuwbal steekproef
Steekproef waarbij specifieke kenmerken van de "deelnemers" nodig zijn?
Doelgerichte steekproef