Summary Understanding Strategic Management

-
ISBN-10 0199581614 ISBN-13 9780199581610
206 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Understanding Strategic Management". The author(s) of the book is/are Anthony Henry. The ISBN of the book is 9780199581610 or 0199581614. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Understanding Strategic Management

 • 1 What is Strategy?

 • Wat is het doel van een strategie?
  Het bereiken van een duurzaam concurrentie voordeel.
 • Om het concurrentie voordeel duurzaam te maken, is het nodig dat dit voordeel moeilijk te imiteren is voor concurrenten.
 • Porter, [What is Strategy?]
  '..competitive strategy is about being different. It means deliberately choosing a different set of activities to deliver a unique mix of value.'
 • A strategic position:
  - Who should the company target as customers?
  - What product or services should the company offer the targeted customers?
  - How can the company do this efficiently?
 • Wat is strategisch management?
  Het proces waarin de strategie tot stand wordt gebracht.
 • Bij het formuleren van een strategie moet de organisatie bedenken hoe deze strategie wordt geïmplementeerd.
 • KEY SUCCES FACTORS
  Elementen in de industrie die ervoor zorgen dat de klanten loyaal blijven aan de organisatie, en de organisatie in staat stellen succesvol te kunnen blijven concurreren.
 • Wat houdt een strategische analyse in?
  Een analyse van zowel de algemene omgeving van de organisatie, als de concurrentie omgeving van de organisatie.
 • - strategy analysis
  - strategy formulation
  - strategy implementation
 • Wat is een belangrijk onderdeel bij het formuleren van een strategie?
  Het evalueren van strategieën: een organisatie wordt zelfden geconfronteerd met één strategie, er is een criterium vereist om andere strategieën te kunnen beoordelen.
 • Het implementeren van een strategie vereist..
  ..een voldoende flexibele organisatie wat betreft de structuur van de organisatie.
 • 'The goals that an organization sets derive from its purpose.'
 • VISION
  De staat van de organisatie die zij in de toekomst trachten te bereiken.
 • MISSION
  Antwoord op de vraag waarom een organisatie bestaat.
 • Drucker, mission: 'What business are we in?'
 • When statements guide employee behavior, than two conditions are necessary:
  1) such statements are communicated clearly to all employees
  2) those employees internalize [eigen maken] these statements and use them to direct their behavior
 • Collin and Porras (1994) describe a core ideology which is made up of CORE VALUES and purpose.
  Principes van de organisatie die niet opzij zullen worden gezet uit puur financieel eigenbelang of voor het bereiken van korte termijn doelen.
 • PURPOSE

  De reden waarom een organisatie bestaat, meer dan alleen het maken van winst. Dit doel moet breed, fundamenteel en blijvend zijn in zijn samenstelling.
 • PURPOSE, '..key difference is authenticity.'
 • 'The challenge for organizations is how to preserve what is their very essence but still respond to a changing competitive environment.'
 • BHAG: Big Hairy Audacious Goals 
  'First, they must fit with an organization's core ideology. Second, once achieved they need replacing.'
 • Drucker: Theory of the Business
  De aannames welke het gedrag van een onderneming beïnvloeden, de beslissingen van een organisatie over wat wel en wat niet te doen, en determineren wat een organisatie denkt over wat betekenisvolle resultaten zijn.
 • Noem de vier karakteristieken van een Theory of Business.
  - aanname omgeving, missie en kerncompetenties moeten matchen met de realiteit;
  - aannames in alle drie de gebieden moeten op elkaar aansluiten (?);
  - Theory of Business moet bekend zijn en worden begrepen binnen de organisatie;
  - Theory of Business moet constant getest worden.
 • Drucker: Theory of Business
  - afstand doen van de huidige Theory of Business 
  - bestuderen wat er buiten de organisatie gebeurt
 • Noem de drie soorten strategieën.
  - corporate strategy
  - business strategy
  - functional strategy
 • CORPORATE STRATEGY
  Binnen welke industrie wil de organisatie concurreren?
 • BUSINESS STRATEGY
  Hoe concurreert een organisatie binnen een bepaalde industrie of markt?
 • Noem de twee verschillende stromingen binnen het strategisch management.
  - design school
  - learning school
 • Design school:
  'An organization needs to match its strengths and weaknesses with the needs of its competitive environment.'
 • Learning school:
  'A rational approach to strategy fails to take account of how strategy making occurs in reality.'
 • Noem de drie benaderingen binnen de learning school.
  - intended strategy
  - realized strategy
  - emergent strategy
 • A framework of strategic management.

  'Figure 1.3 links strategy and the internal environment since each new strategy adopted must meet the organization's values and goals.'
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

ORGANIZATIONAL CULTURE
the values and beliefs that members of an organization hold in common
BHAGs
big hairy audacious goals: goals that stretch the organization and are readily communicated to all its members
ORGANIZATIONAL RIGIDITY
An inability and unwillingness to change even when your competitive environment dictates that change is required.
EVOLUTIONAIRY CHANGE
prolonged periods of growth where no major upheaval occurs in organizational practices
REVOLUTIONAIRY CHANGE
those periods of substantial turmoil in organizational life
STRATEGIC CHANGE
is about changing the way in which an organization interacts with its external environment.
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
The division of labour into specialized tasks and coordination between these tasks.
HYPERCOMPETITION
Where organizations aggressively position themselves against each other and create new competitive advantages, which make themselves against each other and create new competitive advantages which make opponents' advantages obsolete.
MOBILITY BARRIERS
factors that prevent the movement of organizations from one strategic group to another.
STRATEGIC GROUP
is a group of firms in an industry following the same or a similar strategy.