Summary UVT 1 jan 2020

252 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - UVT 1 jan 2020

 • 1 uvt

 • Welk cel organel heeft chaperone eiwitten? vraag geschrapt in toets
  1. Golgi
  2. Lysosoom
  3. Mitochondrium
  4. Endoplasmatisch reticulum
  4 er.

    waarschijnlijk geschrapt omdat Ieder organel eigen versies heeft van een chaperonne met unieke functies. Iedere versie heeft ook een aparte naam.
  voorbeelden:
  Hsp70 speelt in het cytosol een begeleidende rol aan het begin van het leven van een eiwit. Zodra de net nieuw gevormde aminozuurketen de ribosoom verlaat zal er een hsp70 monomeer binden.  
  - chaperonine: In Mitochondriën heeft dit eiwit hsp60GroEl in bacteriën en TCP-1 in het cytosol (van vertebraten).
  - De meeste pasgevormde eiwitten worden meteen na of tijdens de translatie in het ER gebracht; daar vindt ook de eiwitvouwing plaats. Wanneer er in het ER te veel misvormde eiwitten aanwezig zijn zal de cel een ongevouwen eiwit respons opwekken dmv lectines: calnexine, calreticuline en ERp57. De eerste 2 trekken het fout gevouwen eiwit strak en laten het opnieuw vouwen. De laatste werkt samen met calnexine en calreticuline door te voorkomen dat misvormde eiwitten het ER verlaten.
    

  Bron: Molecular Biology of the Cell, Fouth Edition, Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter, p.355-357  en p. 704-706
 • Vraag over genetica over overerving. Het Walker Walburg syndroom = congenitale spierdystrofie en het POMT gen. Hoe erft het over?
  1. X-linked dominant 
  2. X-linked recessief
  3. autosomaal recessief
  4. autosomaal dominant
  3 aut rec
 • Wat is de route van de bloedstroom via het VSD (de langste route) vanaf de vena cava tot in de aorta? Sleep de antwoorden in de goede volgorde: Juiste volgorde:
  1. vena cava
  2. rechter atrium
  3. rechter ventrikel
  4. arteria pulmonalis
  5. longen
  6. vena pulmonalis
  7. linker atrium
  8. linker ventrikel
  9. aorta
  1. vena cava
  2. rechter atrium
  3. rechter ventrikel
  4. arteria pulmonalis
  5. longen
  6. vena pulmonalis
  7. linker atrium 
  8. linker ventrikel 
  9. aorta
 • ECG vraag plaatje met de vraag wat is juist met betrekking tot het getoonde ecg?
  1. Contractie volgt na AV knoop activatie
  2. Het ECG toont boezemfibrilleren
  3. De hartfrequentie is 55 slagen p/min
  4. het ECG toont ischemie
  A contract na av
 • Heel verhaal over een patiënt met uiteindelijk de vraag: wat doet een ACE remmer?
  1. Vasodilatatie van de efferente nierarterie
  2. vasodilatie van de afferente nierarterie
  3. vasoconstrictie van de efferente nierarterie
  4. vasoconstrictie van de afferente nierarterie
  1. Want in RAAS werkt ATII vasoconstrictief op de efferente arteriole van de nier waardoor de GFR toeneemt. ACEremmer remt de omzetting naar ATII wat leidt tot vasodilatatie van het efferente vat en een afname van de GFR.
 • Meid met ongeluk aan het gezicht dat nu een doof gevoel onder het rechteroog heeft over het jukbeen. Welke zenuw is aangedaan?
  1. trigeminus
  2. facialis
  3. oculomotorius
  1
 • Man gevallen op elleboog en heeft sensibiliteitsverlies dorsale zijde van zijn pink. hij kan zijn pink ook niet meer volledig strekken. Welke zenuw is aangedaan?
  1. Radialis
  2. Medialis
  3. Ulnaris
  4. C5
  3
 • Vlak na de geboorte kleurt de neonaat blauw aan de lippen, tong, gelaat en extremiteiten. Wat is de meest voorkomende oorzaak?
  1. VSD
  2. ASD
  3. Persisterende ductus arteriosus
  4. Tetralogie van Fallot
  D
 • Meid van 11 jaar met RR 190/80, hoofdpijn, koude voeten en handen. Wat is de meest voorkomende oorzaak?
  1. Coarctatio aortae
  2. hypertensieve encefalopathie
  3. aorta dissectie
  4. nierarteriestenose
  1
 • Meid van 14 jaar komt bij de huisarts ivm gewichtsverlies. Ze is 160 cm lang en is 11 kg afgevallen naar 36 kg. Wat is haar BMI?
  1. 18
  2. 12,5
  3. 14
  4. 8
  *gewicht gedeeld door het kwadraat van de lengte (kg/m2)

  12,5 = juist?? Volgens de berekening is dit 14! Volgens de toets is dit 12,5. Kutvraag! want 36/ (1.6X1.6) = 14.02
 • Sleepvraag. Een comateuze patiënt heeft DM en heeft bij lab de volgende uitslagen:
  pH 7,09
  glucose 32 mmol/L
  serum bicarbonaat 6 mmol/L
  anion gap 14 mmol/L
  Sleep de volgende antwoorden naar of ze te veel of te weinig op dit moment in de patiënt aanwezig zijn:
  • insuline
  • lipolyse
  • H+
  • acetylcoa
  • beta hydroxy boterzuur
  1. Te weinig: insuline
  2. Te veel: lipolyse, H+, acetylcoa, beta hydroxy boterzuur
 • Patiënt met DM 2 waarvoor metformine ontwikkelt een lactaat acidose. Wat is de oorzaak?
  1. Leverstenose
  2. Diarree
  3. Sikkelcelziekte
  4. Slechte nierfunctie
  4
 • Een patiënt met DM voelt een hypo niet aankomen. Welk medicament kan dat veroorzaken?
  1. Metoprolol
  2. clopidogrel
  3. metformine
  4. acenocoumarol
  1
 • Huisarts is ontevreden over de RR van een kaukasische vrouw onder HCT gebruik. Wat start je bij om de RR op peil te krijgen?
  1. ATII-antagonist
  2. Furosemide
  3. ACE-remmer
  4. Metoprolol
  3
 • Op welk gedeelte van de maag sluit de oesophagus aan?
  1. Fundus
  2. Pars cardiaca
  3. Pars pylorica
  4. Antrum
  2
 • Meerkeuze aanvink vraag: Welke vaten vormen samen de vena porta?
  1. vena lienalis
  2. vena mesenterica inferior
  3. vena mesenterica superior
  1&3
 • Meerkeuze aanvinkvraag: Wat zijn 3 oorzaken van pulmonale hypertensie?
  1. COPD
  2. systemische sclerose
  3. recidiverende longembolien
  4. levercirrose 
  5. nierarteriestenose
  1, 2, 3
  levercirrose (had ik als antwoord wat volgens het longfonds wel als juist antwoord wordt beschouwd maar niet door de toetsmakers.)
 • Welke cellen produceren IgG?
  1. Plasmacellen
  2. Leukocyten
  3. Macrofagen
  4. Mitochondria
  1
 • Wat is het doel van antistoffen?
  1. het opsoniseren van de membraan van de bacteriele indringer
  2. het hechten van de antistoffen aan de receptoren op het lichaamseigen membraan zodat de bacterie niet kan binden.
  3. het opsoniseren van de membraan van de virale indringer 
  4. het hechten van de antistoffen aan de receptoren op het lichaamseigen membraan zodat het virus niet kan binden.
  1. = juist = het hechten van de antistoffen aan het membraan van een pathogene bacterie. 
 • Een 17 jarige patiënte heeft regelmatig recidiverende langdurige lymfeklieronstekingen die veroorzaakt worden door laag pathogene verwekkers zoals de niet tuberculeuze mycobacterie. Welke afweerstoornis ligt hier waarschijnlijk aan ten grondslag?
  1. Tcel en macrofaag activatie
  2. NADPH oxidatie deficientie
  3. Mutatie in de common gamma chain van IL 2, 4 etc receptoren
  4. Deletie op chromosoom 2
  1
 • Een patiënt slikt simvastatine tegelijk met grapefruitsap. Wat heeft dit voor effect op de aanwezigheid van simvastatine in het bloed van de patiënt?
  1. Dit is hoger aanwezig in het bloed door het grapefruitsap
  2. Dit is lager aanwezig in het bloed door het grapefruitsap
  3. Dit is gelijk
  1. = juist
  Grapefruit(sap) verhoogt de serumconcentratie van een groot aantal geneesmiddelen die door Cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) worden gemetaboliseerd. Het mechanisme van deze interactie is een remming door bestanddelen aanwezig in grapefruitsap van met name het in de dunnedarmwand aanwezige CYP3A4. Deze interactie is des te belangrijker wanneer het aandeel van het darm CYP3A4 groter is in het metabolisme van het geneesmiddel. Met andere woorden: wanneer de biologische beschikbaarheid van een geneesmiddel laag is doordat het al in de darmwand wordt gemetaboliseerd, zal het belang van interactie door grapefruitsap groot zijn.
 • Welke darmaandoening neemt naar proximaal toe in ernst af?
  1. Infectieuze colitis 
  2. Morbus Crohn
  3. Colitis Ulcerosa
  3
 • Welk gedeelte van de schedel is aangedaan bij een blow out fractuur?
  1. Os zygomaticum
  2. Os temporale
  3. Os ethmoidale
  4. Maxilla
  4
 • Jongeman van 21 jaar heeft een lagere druk in zijn alveoli. Wat is GEEN oorzaak?
  1. dode luchtruimte iets
  2. N2 uitwisseling van bloed naar alveoli
  3. de partieeldrukken van alle gassen wordt verlaagd door de aanwezigheid van waterdamp die bij lichaamstemperatuur zorgt voor 100% bevochtiging van de alveolaire lucht.
  4. De Pzuurstof is lager dan in atmosferische lucht omdat zuurstof voortdurend vanuit de alveolen in het bloed diffundeert en verbruikt wordt in de lichaamsweefsels.
  5. de Pkoolstofdioxide is hoger omdat het continu vanuit het bloed tot in de alveolen diffundeert.
  2 =  juist of eigenlijk onjuist. want de Pstikstof is lager voornamelijk ten gevolge van de verdunning door waterdamp.
 • Komt een jongetje bij de dokter met verschijnselen van coeliakie. Wat zijn de 3 meest karakteristieke symptomen? *Meerkeuze vraag met 12 antwoorden op de uvt.
  1. Bolle buik
  2. Bleke huid
  3. Platte billen
 • Vrouw van 50 met een medullair schildkliercarcinoom. Wat is de labbepaling waarmee je die diagnose kunt bewijzen?
  1. TSH
  2. Calcitonine
  3. Thyroxine
  4. Tri-joodthyronine
  2
 • Op de afdeling raakt een patiënt delirant. Wat zijn de beste 2 therapieën om nu in te zetten?
  1. Vrijheidsbeperkende maatregelen
  2. Herkenningsbevorderingen zoals spullen van thuis en de datum van de dag e.d.
  3. Mee laten doen aan een activiteitenprogramma
  4. Therapie
  1&2
 • Vrouw van 70 jaar die soms dingen ziet die er niet zijn afgewisseld met perioden van depressiviteit en verwardheid. Haar geheugen en capaciteit van ADL is lange tijd intact gebleven. Mate van dementie wisselt elke dag. Welke vorm van dementie is het meest waarschijnlijk?
  1. Ziekte van Alzheimer
  2. Vasculaire dementie
  3. Ziekte van Parkinson
  4. Lewy body dementie
  4
 • Heel zielig verhaal met iemand die Sarin in de bakkes krijgt gespoten.Het blokkeert het ACH esterase. Wat zijn daar 2 gevolgen van?
  1. Droge mond
  2. Speekselvloed
  3. Wijde pupillen
  4. Nauwe pupillen
  2 en 4
 • Heel verhaal met uiteindelijk de vraag wat het meest kenmerkend is voor een SAB?
  1. Het acute ontstaan
  2. Nekstijfheid
  3. Uitvalsverschijnselen
  4. Misselijkheid, braken
  5. Verminderd bewustzijn/bewusteloosheid
  1
 • Een man heeft sinds 2 dagen zeer flinke hoofdpijn met visusverlies, verwardheid en is suf. Heeft ook een epileptisch insult gehad. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose?
  1. Hypertensieve encefalopathie
  2. Infectieuze encephalopathie
  3. SAB
  4. Herpes simplex encefalitis
  1
 • Bij een man met visusverlies worden de ogen afgedekt. Als links wordt afgedekt ziet de man niks meer. Waar zit de lokalisatie van de laesie?
  1. Rechter radiata optica
  2. Linker radiata optica
  3. Chiasma
  4. Rechter retina
  5. Linker retina
  6. Rechter tractus optica
  7. Linker tractus optica
  4
 • Bij een man met visusverlies worden de ogen afgedekt. Bij het afdekken ziet de man aan beide ogen de rechterhelft van het zicht niet meer. Waar zit de lokalisatie van de laesie?
  1. Rechter radiata optica
  2. Linker radiata optica
  3. Chiasma
  4. Rechter retina
  5. Linker retina
  6. Rechter tractus optica
  7. Linker tractus optica
  2 = juist
 • Nigeriaanse 19 jarige boy met psychoses en cannabisgebruik die nog graag wilde blijven sporten. Welke medicatie is nu geïndiceerd?
  1. Olanzapine
  2. Clozapine
  3. Haldol
  4. Quetiapine
  5. Risperidon
  1 = juist = uberhaubt 1e keus boven clozapine volgens ftk
 • 20 jarige vrouw bij de huisarts met misselijkheid, koorts, buikpijn laag in de buik en met sinds 5 dagen abnormale vaginale afscheiding. Bij LO vindt hij peritoneale prikkeling en bij vaginaal toucher slingerpijn en opstootpijn. Huisarts stelt diagnose PID. Welk symptoom is het meest aanwijzend voor PID?
  1. misselijkheid
  2. koorts
  3. buikpijn laag in de buik
  4. abnormale vaginale afscheiding
  5. peritoneale prikkeling
  6. opstootpijn
  7. slingerpijn
  2
 • Vrouw met overgewicht probeert zwanger te worden. Is aantal keer per jaar ongesteld. Heeft een onregelmatige cyclus. Is behaard. Wat is het meest waarschijnlijk waarom zij niet zwanger kan worden?
  1. Overgewicht
  2. PCOS
  3. Hirsutisme
  4. Endometriumcarcinoom
  5. EUG
  6. Torsie adnex
  2
 • Een man van 63 jaar is bekend met linker ventrikel hypertrofie en presenteert zich nu op de SEH met een aorta dissectie. Wat is de meest voorkomende oorzaak?
  1. Syndroom van Marfan
  2. Hypertensie
  3. Tweekleppige aortaklep
  4. Trauma
  2
 • Wat is de beste manier om waterpokken aan te tonen?
  1. PCR op blaasjesvocht
  2. Serologie op blaasjesvocht
  3. PCR op bloed
  4. Serologie op bloed
  1
 • Kind met acute gastro-enteritis klachten en blaasjes op de lip??: buikpijn en diarree. Zij is niet op reis geweest. Welke test zet je in om de verwekker te diagnosticeren?
  1. PCR op HSV, giardia lamblia en norovirus
  2. PCR op HSV, entero- en parechovirus
  3. Serologie op Giardia lamblia, entero en campylobacter
  4. Feces onderzoek op SSYC bacteriën
  2 is juist. Niet juist is 4 want (doe je pas als PCR niet beschikbaar is)
 • Een zwangere vrouw heeft ervoor gekozen de NIPT test niet te doen. Wat wordt er NIET getest met de test?
  1. Trisomie 18
  2. Trisomie 13
  3. Trisomie 21
  4. Triploïdie
  4
 • Sleepvraag: Verwarde vrouw met ernstige hoofdpijn en een dubbele laterale tongbeet. wat is meest waarschijnlijke diagnose?
  1. Herpes simplex encefalopathie
  2. Hypertensieve encefalopathie
  3. Niet-Infectieuze encephalopathie
  4. SAB
  1
 • Sleepvraag: Neurologisch ziektebeeld van een vrouw die geen items meer van boven haar hoofd kan pakken. Wat is de diagnose?
  1. Polymyositis iets
  2. Amyotrofische lateraal sclerose
  3. Duchenne spierdystrofie
  1
 • Sleepvraag: Plaatje van een mond van een kind waarop je een aardbeientong en vlekjes achter in de keel ziet. Plaatje dat lijkt op die uit de toets: diagnose?
  1. Meningokokkenziekte
  2. Meningokokken sepsis
  3. Roodvonk
  4. Mazelen
  5. Waterpokken
  6. Rode hond
  3
 • Tweede plaatje van dat er zoiets uitzag. En in de beschrijving stond dat er geen meningeale prikkeling gevonden was. Diagnose?
  1. Meningokokkenziekte
  2. Meningokokken sepsis
  3. Roodvonk
  4. Mazelen
  5. Waterpokken
  6. Rode hond
  1
 •  plaatje 1 schietschijfsign. Plaatje 2 double bubble sign. 

  Diagnoses?
  Opties:
  1. Anusatresie
  2. Duodenum invaginatie
  3. Duodenum atresie
  4. Pylorus stenose
  5. Ziekte van Hirschprung
  1. Duodenum invaginatie = Plaatje 1
  2. Duodenum atresie = Plaatje 2
 • Behandeling schietschijfsign?
  behandeling double bubble sign?
  1. Afwachtend beleid met symptomatische pijnbestrijding
  2. Hydrostatische repositie
  3. Laparoscopische repositie
  4. Duodenostomie
  5. Het aanleggen van een duodenale ileale bypass
  6. Artificiële duodenale stentplaatsing
  Hydrostatische repositie = Plaatje 1
  Duodenostomie = Plaatje 2
 • Casus van een kind van 1,5 jr op de SEH in de herfst na een neusverkoudheid nu zich presenteert met hoesten, kortademigheid en een piepende ademhaling sinds 2 dagen. Op de X-thorax is niks te zien. Wat is je diagnose?
  1. Status asthmaticus
  2. Asthma bronchiale
  3. Bronchitis
  4. Bronchiolitis
  5. BLWI
  4
 • Sleepvraag: Meid van 11 jaar met RR 190/80, hoofdpijn, koude voeten en handen. Casus eerdere vraag. Laat de juiste volgorde zien van de stappen die tot de hoge RR leiden:
  1. Drukgradiënt aortaboog stuurt signaal naar nier
  2. Nier registreert de drukgradiënt 
  3. Renine productie in nieren zet angiotensinogeen om in ATI
  4. ACE zet vervolgens in de longcapillairen ATI om in ATII → verhoging RR
  5. ATII: bijnier→ aldosteron = terugresorptie H2O en Na apicale celmembraan en distale tubuli = antidiuretische werking = verhoging RR
  6. ? Ik mis een stap
  1. Drukgradiënt aortaboog stuurt signaal naar nier
  2. Nier registreert de drukgradiënt 
  3. Renine productie in nieren zet angiotensinogeen om in ATI
  4. ACE zet vervolgens in de longcapillairen ATI om in ATII → verhoging RR
  5. ATII: bijnier→ aldosteron = terugresorptie H2O en Na apicale celmembraan en distale tubuli = antidiuretische werking = verhoging RR
  6. ? Ik mis een stap
 • Zwangere vrouw die veelvuldig braakt tijdens de eerste 3 maanden van haar zwangerschap. Ze heeft tintelingen aan de huid, is vergeetachtig en heeft moeite zich te concentreren. Ze kan maar moeilijk haar eten binnen houden en drinken lukt ook slecht. Haar beide handen en voeten voelt ze minder goed. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?
  1. Wernicke encefalopathie
  2. Pre eclampsie
  3. Eclampsie
  4. Diabetes gravidarum
  1
 • Casus van een man in het bos die takken eet met stemmen die hem dat opdragen en zeggen dat hij dood moet. Wat is je diagnose?
  1. 1e psychose niet anders omschreven
  2. Schizofrenie
  3. Schizotypisch
  4. Schizofreniform
  5. Bipolair 1 
  6. Bipolair 2
  7. Depressie met psychotische kenmerken
  1
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Kind van 6 met in verleden chemo voor leukemie komt nu met sinds weken bestaande pijn in het linkerbovenbeen en in de linkerlies. Hij loopt ook al weken mank. Bij LO zijn abductie en endorotatie pijnlijk beperkt.Avasculaire kopnecrose Reumatische artritisSeptische artritisFemurfractuurCoxitis fugax
1 Avasculaire kopnecrose (Ziekte van Perthes: aseptische necrose van de femurkopepifyse bij jeugdige personen (6-14 jaar).)


minder juist: Coxitis fugax heeft hetzelfde klachtenpatroon echter is de duur onderscheidend wnt dit ziektebeeld is veel korter!
Een zwangere vrouw van 27 weken verliest pijnloos een beetje bloed uit het ostium. Rest casus weet ik niet goed meer. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?Placenta praeviaSolutio placenteaAbruptio placentaePartus prematures
1
Sleepvraag: Plaatje van een mond van een kind waarop je een aardbeientong en vlekjes achter in de keel ziet. Plaatje dat lijkt op die uit de toets: diagnose?MeningokokkenziekteMeningokokken sepsisRoodvonkMazelenWaterpokkenRode hond
3
Bij een man met visusverlies worden de ogen afgedekt. Bij het afdekken ziet de man aan beide ogen de rechterhelft van het zicht niet meer. Waar zit de lokalisatie van de laesie?Rechter radiata opticaLinker radiata opticaChiasmaRechter retinaLinker retinaRechter tractus opticaLinker tractus optica
2 = juist
Jongeman van 21 jaar heeft een lagere druk in zijn alveoli. Wat is GEEN oorzaak?dode luchtruimte ietsN2 uitwisseling van bloed naar alveolide partieeldrukken van alle gassen wordt verlaagd door de aanwezigheid van waterdamp die bij lichaamstemperatuur zorgt voor 100% bevochtiging van de alveolaire lucht.De Pzuurstof is lager dan in atmosferische lucht omdat zuurstof voortdurend vanuit de alveolen in het bloed diffundeert en verbruikt wordt in de lichaamsweefsels.de Pkoolstofdioxide is hoger omdat het continu vanuit het bloed tot in de alveolen diffundeert.
2 =  juist of eigenlijk onjuist. want de Pstikstof is lager voornamelijk ten gevolge van de verdunning door waterdamp.
Meerkeuze aanvinkvraag: Wat zijn 3 oorzaken van pulmonale hypertensie?COPDsystemische scleroserecidiverende longembolienlevercirrose nierarteriestenose
1, 2, 3
levercirrose (had ik als antwoord wat volgens het longfonds wel als juist antwoord wordt beschouwd maar niet door de toetsmakers.)
Sleepvraag. Een comateuze patiënt heeft DM en heeft bij lab de volgende uitslagen:pH 7,09glucose 32 mmol/Lserum bicarbonaat 6 mmol/Lanion gap 14 mmol/LSleep de volgende antwoorden naar of ze te veel of te weinig op dit moment in de patiënt aanwezig zijn:insulinelipolyseH+acetylcoabeta hydroxy boterzuur
 1. Te weinig: insuline
 2. Te veel: lipolyse, H+, acetylcoa, beta hydroxy boterzuur
 Bepaalde immuunziekten gaan gepaard met opportunistische infecties. Bij welk ziektebeeld kunnen onder andere infecties veroorzaakt door opportunistische verwekkers, zoals Pneumocystis jiroveci, verwacht worden?Agammaglobulinemie.Complement deficiëntie.Fagocyten dysfunctie.T-lymfocyten dysfunctie.
T-lymfocyten dysfunctie.
 Wanneer een vrouw in de eerste 3 maanden van de zwangerschap rubella-virusinfectie doormaakt, bestaat er een verhoogde kans op congenitale afwijkingen bij het kind. Welke van de volgende zintuigen is dan het meest frequent aangedaan?De tastzinDe reukDe smaakHet gehoor
Het gehoor
 Welke celkenmerken passen het beste bij pernicieuze anemie met een tekort aan vitamine-B12?Microcytair en hyperchroomMicrocytair en hypochroomMacrocytair en hyperchroomMacrocytair en hypochroom
macrocytair en hyperchroom