Summary UVT 31 aug 2020

678 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - UVT 31 aug 2020

 • 1 uvt vragen van eerder

 • Welk eiwit speelt een belangrijke rol in de functie van hemidesmosomen?
  integrine
 • Foto van een kind met meerdere parallelle rood/paars/blauwige uitstortingen. Wat is de meest waarschijnlijke pathofysiologie?
  toegebracht letsel
 • Sleepvraag lab: welke waarde klopt niet bij de diagnose?
  Casus 1: acute leukemie
  leuko's laag
  trombo's hoog
  granulocyten laag
  blasten hoog

  Casus 2: Fe gebreksanemie
  hemoglobine laag
  retis hoog
  leuko's normaal
  trombo's normaal
  MCV verlaagd
  ferritine verlaagd
  1. casus met acute leukemie waarbij de hoge trombocytenwaarde er niet bij paste.
  2. casus met ijzergebreksanemie waar het reticulocytenaantal verhoogd was
 • Furosemide is een lisdiureticum. Wat is een bijwerking?
  1. Hyperkaliemie
  2. hypokaliemie
  3. hypercalciemie
  4. hypermagnesiemie
  hypokaliemie

  • (orthostatische) hypotensie;
  • hypovolemie;
  • verstoring van de elektrolytenbalans (hypokaliëmie (minder vaak dan thiazide-diuretica), hyponatriëmie (minder vaak dan thiazide-diuretica), hypochloremie, hypocalciëmie, hypomagnesiëmie, hyperurikemie). Wees erop alert dat een verstoring in het elektrolytengehalte, m.n. hyponatriëmie, ook veroorzaakt kan worden door een hypervolemie.

  Lisdiureticum. Furosemide remt de terugresorptie van natrium– en chloorionen in het opstijgende deel van de Lis van Henle. De uitscheiding van kalium, calcium en magnesium wordt bevorderd. Diuretische werking: inj. binnen enkele min, tabl. binnen ½ uur, retardcapsule 2–3 uur. Werkingsduur: inj. 2–3 uur, tabl. dosis-afhankelijk en afhankelijk van hoeveelheid oedeem 4–8 uur, retardcapsule ruim 24 uur.

  https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/groepsteksten/lisdiuretica
 • Uitval links mondhoek, links arm en been. Oorzaak?
  corticaal infarct rechts
 • Casus depressie: iemand waarbij ssri's geen effect hebben en ook de switch naar een TCA werkt niet. Wat kun je vervolgens geven om de depressie te behandelen?
  Lithium
 • jongen van 20 met ADHD onder methylfenidaat krijgt na ophogen medicatie een depressie. Wat is nu je beleid?
  1. start SSRI
  2. start TCA
  3. start lithium
  4. stop methylfenidaat 
  Stop methylfenidaat
 • Een patiënt heeft klachten over wanen, hallucinaties en verward denken, maar ook over manische buien en klinische depressie. Wat is de diagnose?
  Schizoaffectieve stoornis

  Een schizoaffectieve stoornis is een psychische aandoening die zowel kenmerken heeft van schizofrenie als van een stemmingsstoornis. Een patiënt heeft dus niet alleen klachten over wanen, hallucinaties en verward denken, maar ook over manische buien en klinische depressie.
 • Kind van 2 jr met normale groei en eetlust. Geen koorts. Heeft meermaals per dag dunne stinkende ontlasting. Niet ziek. Wat is geen oorzaak van peuterdiarree?

  1. te weinig vet
  2. te veel koolhydraten
  3. te veel vruchtensappen
  4. te weinig vezels

  te veel koolhydraten

  De oorzaak van de diarree is meestal te vinden in de voeding die het kind binnen krijgt. Veel voorkomend zijn te weinig vet, te weinig vezelrijke voedingsmiddelen en te veel vruchtensuikers uit sappen (vooral
  appelsap). Dit voedingspatroon houdt de diarree in stand. Er is echter geen kans op uitdrogen. Peuterdiarree
  gaat spontaan over, al duurt het vaak tot in het vijfde levensjaar.
 • Ziekte van pompe: kind met proximaal spierzwakte, loopt en slikt moeilijk. Oorzaak zkte van Pompe?
  1 alfa glucosidase
 • Jong kind niet gevaccineerd, grieperig geweest, opeens uitval of verzwakking benen. Oorzaak?
  Polymyisitis
 • Kind krijgt veel pneumonien, heeft probleem afweer. Waar is de oorzaak?
  T cel gemeditieerd
 • Wat is functie van igg?
  opsonisatie
 • Persoon krijgt epileptisch insult. Welke onderzoeken zet je in?
  MRI en EEG
 • Aanvullend onderzoek bij vrouw (blaasjes gezien vulva) net kind geboren met conjunctivis. Wat zet je in?
  1. kind testen op HSV 
  2. vrouw testen op HSV
  3. Vrouw testen op chlamydia
  4. kind testen op chlamydia
  5. kind testen op ecoli
  6. vrouw testen op ecoli
  kind testen op HSV
 • man met urethritis, proctitis en faryngitis. Uit histologisch onderzoek negatieve diplokok. Welke SOA is de oorzaak?
  Gonorroe
 • Casus jongen 17 jaar met hoge koorts, verwardheid, hoofdpijn, nekstijfheid en braken. Meest waarschijnlijke verwekker?
  neissera meningitidis
 • Benauwd kind op SEH. Wat is je beleid? 
  veel antwoordopties waarvan je er 1 moet aanklikken
  Zuurstof
 • Neonaat met borstvoedingsicterus - aanvullend diagnostiek?
  ongeconjuheerd billi bepalen
 • Icterus pt van 1 week oud met labuitslag, wat pleit tegen borstvoedingsicterus?
  1. hoog geconjugeerd bili
  2. laag geconjugeerd bili
  3. hoog ongeconjugeerd bili
  1. hoog geconjugeerd bili
 • Wat is het effect van een nsaid op de nier?
  1. afferente vat nier dilateren
  2. efferente vat nier dilateren
  3. afferente vat nier contraheren
  4. efferente vat nier contraheren
  afferente vat nier contraheren

  Doordat ze een remmende werking hebben op de synthese van prostaglandines wordt het effect van deze prostaglandines op de glomeruli in de nier het openzetten van de bloedaanvoerende (afferente) arteriole tegengegaan. Dit resulteert in een vermindering van de bloedaanvoer in de nier, waardoor deze signaleert dat het circulerende volume te klein is en vocht en zout gaat vasthouden. Dit kan weer tot een hoge bloeddruk leiden.
 • Wat is geen verschijnsel bij borstvoedingsicterus?
  1. ontkleurde urine
  2. donker gekleurde urine
  3. ontkleurde ontlasting
  4. goede gewichtstoename
  5. nog een hele lijst
  Ontkleurde ontlasting!
 • Casus pt met dvt en aanhoudende dyspneuklachten. Oorzaak?
  Longembolie
 • Behandeling pt met urineweginfectie met weefselinvasie?
  amoxiclavulaanzuur
 • Pt met al lang gebruik van antipsychotica maakt rare mondbewegingen: herhaaldelijk smakken en tong. Hoe noem je deze aandoening?
  Tardieve kinesie
 • Welk systeem is er aangedaan bij het syndroom van Horner?
  1. parasympathisch
  2. sympatisch
  3. lymfestelsel
  4. spier 
  Sympathisch
 • Pt met zwelling wang naast oor tpv parotisklier. Het blijk teen parotis carcinoom te zijn. Hoe noemen we die ook wel?
  carcinoom ex pleiomorf adenoom
  de goedaardige vorm van waaruit het origineert is het pleiomorf adenoom.
 • In korte tijd ontwikkelt een pt bolle ogen, een dik scrotum, oedmateuze ledematen. Oorzaak?
  1.  ATN
  2. HUS
  3. minimal change nefropathie
  4. nefrogene diabetus insipidus
  1. minimal change nefropathie
 • Bij een suffe pt worden epileptische aanvallen gezien met bloeddrukverschil tussen beide armen, souffle in de bovenbuik. Heeft hypertensie maar neemt zijn meds neit trouw in. Wat is de oorzaak?
  1. Hypertensie encefalopathie
  2. Hypertensie hydrocefalus
  3. HUS
  4. TTP
  Hypertensie encefalopathie
 • Vrouw met hoofdpijn, is misselijk en heeft bij LO papiloedeem. Oorzaak?
  1. Hypertensie encefalopathie
  2. Hypertensie hydrocefalus
  3. HUS
  4. TTP
  Hypertensie hydrocephalus = idiopathische intracraniele hypertensie
 • Casus man 40 met meningitis klachten Oorzaak?
  Meningitidis ...
 • Casus Pt met acuut hoofdpijn, heftige rugpijn en misselijkheid en uitval. Oorzaak?
  aneurysma carotis

  wat er bij past is: uitvalsverschijnselen, heftige hoofdpijn, heftige buik- of rugpijn, een uitzettende kloppende zwelling in de buik en een shock.    

  https://www.medtronic.com/nl-nl/patienten/aandoeningen/aorta-aneurysma-in-buik.html
 • Pt presenteert zich met atrofie, zwakte of verlamming en fasciculaties in de tong. Welke zenuw is aangedaan?
  Nervus hypoglossus
 • Een pt vertoont in het gesprek met de arts een aantal kenmerken: praat de arts na, trekt vreemde bekken en herhaalt bewegingen die eigenaardig en doelloos lijken te zijn. Waar is heir sprake van?
  Katatonie type hyperactief

  https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/katatonie/  

  Er worden verschillende vormen van katatonie onderscheiden: hypoactief, hyperactief en mengvormen. Hypoactieve (of stuporeuze) katatonie kenmerkt zich door motorische verschijnselen en terugtrekgedrag. Hyperactieve katatonie kenmerkt zich juist door opwinding en bizar gedrag.
 • Pt met oedeem in benen, rond ogen, enkels en geslachtsdeel. Urine schuimt. Vermoeid. Hoge RR en trombosebeen. Meest waarschijnlijke diagnose?
  Nefrotisch syndroom

  https://www.nieren.nl/bibliotheek/53-nefrotisch-syndroom/396-symptomen-van-het-nefrotisch-syndroom
 • Pt met oedeem in benen, rond ogen, enkels en geslachtsdeel. Urine schuimt en heeft bloed erin. Vermoeid. Hoge RR en trombosebeen. Pt plast bijna niet meer. Had er vlak voor een keelinfectie. Meest waarschijnlijke diagnose?
  Nefritisch syndroom!. Vanwege de hematurie en de keelontsteking met wrschnlk GAS! = groep A streptokok
   https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/nieraandoeningen-bij-kinderen-nefrotisch-en-nefritisch-syndroom
 • Als het aldosteron toeneemt wordt er dan meer, minder of gelijk natrium uitgescheiden in de urine?
  Minder, want aldosteron zorgt voor terugresorptie waardoor er minder natrium in de urine zit.
 • Hoe is de volgorde van hypertensie?
  • Raas
  • RR daalt
  • Arcus aorta baroreceptoren
  • ANP aanmaak 
  • verminderde renine aanmaak
  1. start in arcus aorta met baroreceptoren die verhoogde druk meten
  2. druk te hoog = aanmaken ANP door hartwand
  3. ANP geeft negatieve terugkoppeling op RAAS
  4. leidt tot minder renine aanmaak
  5. RR daalt want minder renine is minder aldosteron wat inhoud minder terugresorptie in de distale tubulus en dus meer uitscheiding met de urine.
 • Meid 13 jaar heeft elk mnd buikpijn. Menstrueert niet, nog nooit gedaan. Welk onderzoek zet je in? Aan welke diagnose denk je?
  LAPAROSCOPIE!! Hymen imperforatus = primaire amennorroe
 • welk onderzoek moet je doen bij een niet tuberculeuse mycoplasma bacterie infectie?
  Tcellen en macrofagen activatie
 • welk ingredient zorgt er voor dat er suiker in borstvoeding zit ?
  Lactose
 • Mutatie met downregulatie Na/K/Cl kanalen in oplopende lus van henle, wat is dan te zeggen over functie niet mbt: verdunnen urine en concentreren urine? (vraag door iemand anders op geschreven. Begrijp niet helemaal hoe hij dit bedoeld)
  In stijgende lus wordt na geresorbeerd. Als de transporter stuk is dan wordt na meer uitgescheiden agv minder terugresorptie. Dus concentratie in de urine neemt toe
 • Gezin met zowel brca gen als cf, wat is de kans dat het kind zowel brca als cf krijgt?

  Voorbeeld prenatale diagnostiek: de bevolkingskans op het krijgen van CF is 1/30. Het is autosomaal recessief. Dus kans als beide ouders dragen zijn geeft 25% op cf, 50% op dragerschap.
  Als er maar 1 ouder drager is dan is de kans op dragerschap van cf 50%. Dit keer de kans in de bevolking = x 1/30 = 1/2 x 1/30= 1/60

  BRCA erft autosomaal dominant over.
  dus 50% kans op brca als pa pf ma de mutatie heeft. 
   
  OF

  Stel een vrouw is zwanger en zus van partner heeft CF. Dan is de kans dat het kind CF kan krijgen 2/3 (kans dat partner drager is) x 1/30 x 1/4 (kans dat kind bij dragerschap van beide ouders CF heeft) = 1/180 (0,55%).
  dit keer 50% ivm brca 1 = 1/360
 • Welke arterie voorziet de zwellichamen in de penis van bloed?
  a pudenda.
 • Welke laag vormt de tunica vaginalis in het scrotum?
  peritoneum parietale.
 • Man met sinds 1 w keelpijn en hoest. Welke AB voorschrijven? Amox breed, amox smal of peniciline smal?
  https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/acute-keelpijn
  niet ernstige keelontsteking = faryngotonsillitis. AB wordt alleen ingezet bij een pt met verhoogd risico op complicaties.

  Als voor AB wordt gekozen dan smal penicilline = feneticilline
 • Zwangere met kunstklep gebruikt acenocoumarol ivm teratogeniteit welke bloedverdunner inzetten?

  1. Vitk antagonisten
  2. Dalteparine
  3. Heparine
  4. Fenprocoumon
  Dalteparine
 • Kindje met koorts, weinig urineproductie en dehydratie slagpijn nierloges en buikpijn, wat is het?
  1. GNF glomerulonefritis
  2. PNF
  3. ATN acute tubulusnecrose
  4. TIN acute tubulo interstitiele nefritis
  5. anti gbm nefritis
  ATN! Door de necrose gaan de zeefcellen stuk en kan de nier geen urine meer produceren. Urine kan bruinrood zijn door bloed bij urine.

  Bij de verschillende nefritiden is er nog wel een redelijke urine productie aanwezig want het nierweefsel is wel ontstoken maar nog niet compleet stuk of verdwenen.

  1.  GNF glomerulonefritis: oedeem voeten/benen/oogleden, sterke stijging rr, bloed urine = donkere urine.
  2. PNF
  3. ATN
  4. TIN acute tubulo interstitiele nefritis: klachten bloed urine, moeheid, spierkramp, jeuk
  5. anti gbm nefritis: meestal bij 20-30 en 50-70 jarigen. Moe, misselijk, bloed urine, schuim urine, oedeem enkel/benen/gezicht, kortademig, minder plassen.
 • Kindje met koorts, vuurrode wangen en ruwe geschaafde huid. Oorzaak?
  roodvonk
 • Kindje met koorts die verdwijnt en waar daarna exantheem verschijnt. Oorzaak?
  Exanthema Subitum
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

60 jarige man, geleidelijk toenemend tintelingen. Breid langzaam uit, afwezige apr, lage Kpr. Er bestaat:verworven polyneuropathieMS, secundair progressiefprimair progressieve multiple scleroseerfelijke polyneuropathie.
 1. verworven polyneuropathiebij het blikken naar rechts ziet 24 jr, dubbelbeelden. Bij het afdekken van het linker oog verdwijnt het rechter dubbelbeeld. Oorzaak?functiestoornis van de m. rectus internus linksfunctiestoornis van de m. rectus internus rechtsfunctiestoornis van de m. rectus externus linksfunctiestoornis van de m. rectus externus rechts
functiestoornis van de m. rectus internus links. Het probleem zit links omdat het beeld normaal wordt als je het linkeroog afdekt. En omdat het bij naar rechts kijken is gaat het om de mediala rectus spier?

m rectus internus = m rectus medialis!!
63 jr, moeite met lopen,. Na 10 min klapvoet links en ontstaat pijn in beide benen. Als ze gaat zitten verdwijnen de klachten wel. Als ze gaat staan niet.hoe noem je dit fenomeen?
neurogene claudicatio, omdat de klachten verdwijnen bij het zitten = houdingsafhankelijk
met de wat ouderwetse term pseudobulbaire dysartrie wordt een spraakstoornis die gespannen en weinig gemoduleerd is, als van een robot bedoeld. Laesie bevindt zich in:
de projecties van de motorische cortex op de hersenzenuwkern
een pt komt met een combinatie van sensibele prikkelings– en uitvalsverschijnselen. Dit is van voornamelijk de onderste extremiteiten (benen) met soms een positief teken van Lhermitte en een sensorische ataxie.De paresthesieën breiden zich uit naar de armen en romp. In een verder gevorderd stadium treedt krachtvermindering op in de benen van de pt. Welke neurologische ziekte gaat het hier om?
dubbele streng neuropathie = gecombineerde strengziekte, agv b12 tekorten

Het teken van Lhermitte of symptoom van Lhermitte is een elektrische gewaarwording die vanuit de nek langs de wervelkolom en de ledematen gevoeld wordt tot in de handen en voeten. Bij veel patiënten wordt het opgewekt door het hoofd voorover te buigen. (Vandaar ook wel kapperssymptoom genoemd.)
Oorzaak voetheffersparese is NIET:N. tibialisN peroneus superficialisN peroneu communisPiramidebaan
N. tibialis: buigers voet
10 mg diazepam wordt toegediend aan een proefpersoon via een i.v. bolusinjectie. Diazepam volgteen eerste orde eliminatie kinetiek en heeft Vd van 80 L en T½ van 48 uur.Diazepam is een low ER middel en wordt hepatisch geklaard door CYP3A4. Diazepam wordt volledigopgenomen in het MDK na orale toediening. Welke onderstaande stelling is onjuist als diazepamgelijktijdig wordt toegediend met een CYP3A4 remmer?(a) De hepatische klaring van diazepam zal dalen.(b) De F van diazepam zal afnemen.(c) Het first pass effect van diazepam zal dalen.(d) De T½ van diazepam zal stijgen.
(b) De F van diazepam zal afnemen.

F = biologische beschikbaarheid. Die neemt juist toe doordat het langer in het lihcaam is.
Hierboven ziet U twee transversale doorsneden. Door welk onderdeel van de hersenen zijn deze doorsneden genomen?Hoe heet het lumen in dit deel van de hersenen?Welke structuur is niet aanwezig in de rechter doorsnede?Bij welke neurologische aandoening komt dit voor?.
 1. mesencephalon.
 2. Aquaductus cerebri
 3. De pars compacta van de substantia nigra
 4. Ziekte van Parkinson
Welke regio bevat het grootste aantal lymphnodi?a) onderarm en elleboogb) halsc) oppervlakkig deel van de rompwand
b) hals
een man krijgt een partieel epileptisch insult met secundaire generalisatie. Een dik uur na verblijf op de SEH is de man weer helder en goed georiënteerd. Het neurologisch onderzoek laat dan geen afwijkingen meer zien. De vriendin zegt dat hij gelukkig weer ‘de oude’ is.Welke van onderstaande oorzaken van het doorgemaakte staat boven aan in uw differentiale diagnose?a. een laaggradig glioomb. een hooggradig glioomc. een herseninfarct
a. een laaggradig glioom