Summary Van alles wat meenemen

-
ISBN-10 9046902234 ISBN-13 9789046902233
208 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Van alles wat meenemen". The author(s) of the book is/are Anke van Keulen, Annemiek van Beurden, Trees Pels Bureau MUTANT. The ISBN of the book is 9789046902233 or 9046902234. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Van alles wat meenemen

 • 1 Diversiteit openbaart raakvlakken

 • Generaliseren
  Houdt in dat er naar aanleiding van één ervaring met iemand (meerdere) uit een groep een vooroordeel wordt gevormd over de hele groep.
 • Kan op vooroordelen wordt vermindert als..
  • Er aandacht word besteedt aan de overeenkomsten 
  • Ook de verschillen binnen de groep zichtbaar worden gemaakt 
 • In welke 3 groepen kunnen buitenlanders onder verdeeld worden?
  1. vluchtelingen en asielzoekers
  2. migranten die komen werken + gezinsleden
  3. Migranten die zijn gekomen uit de vroegere koloniën van Nederland. (voornamelijk de Antillen, Suriname en indonesië)
 • Na de 2de wereld oorlog worden er in het Nederlandse overheidsbeleid drie groepen buitenlanders onderscheiden, welke zijn dat?
  • Arbeidsmigranten en hun gezinsleden 
  • Inwoners van voormalige koloniën 
  • Asielzoekers en vluchtelingen 
 • Wie is een allochtone Nederlander?
  Volgens het CBS word een persoon tot allochtoon gerekend als ten minste 1 ouder in het buitenland is geboren.
 • Gevolgen van migratie? En factoren hiervan.
  Voor migranten is het vaak lastig om kinderen op te voeden omdat zij dit proberen te zoals dit in hun land van herkomst gaat, maar door de media, sociale contacten, school, ect. 
  wordt dit lastig gemaakt..
  • Culturele bagage 
  • Taalgebruik en omgangscode 
  • SociaalEconomische Status S.E.S.
  • Veranderende rollen 
 • Gevolgen bij gedwongen migratie, wat zijn hier de factoren van?
  • Verandering van maatschappelijke status 
  • Gedwongen migratie 
  • Geweldervaringen 
  • Verblijf in centrale opvang 
 • Wat wordt er bedoelt met eerste/tweede generatie allochtonen?
  Eerste generatie: Het bestaat uit personen die zelf in het buitenland geboren zijn en ten minste 1 ouder hebben die in het buitenland geboren is.

  Tweede generatie: Betreft degenen die in Nederland zijn geboren en ten minste een ouder hebben die in het buitenland is geboren.
 • De opvoedingsdoelen die door iedereen worden na gestreefd zijn?
  • Maatschappelijk presteren 
  • Conformiteit 
  • Autonomie 
  • Sociaal gevoel 
 • Welke verschillen in de opvoeding zie je bij autochtone en allochtone Nederlands tot uiting komen?
  Dit komt tot uiting op het gebied van conformiteit en autonomie.


  Bij allochtone gezinnen scoort prestatie hoog vergeleken bij de autochtone Nederlandse ouders. 
 • Wat is belangrijk voor de allochtone jongeren?
  • zijn broers/zussen
  • leraren 
  • vrienden 

  dit heeft veel belangrijke steun voor de allochtone jongeren dan voor autochtone jongeren.
 • Waar hebben de allochtonen een verhoogd risico op?
  Onderzoek heeft getoond dat er een verhoogd risico op psychische problematiek is bij allochtonen en aanzienlijk komt suïcide vaker voor.
  Risico's zijn onder anderen:
  • De gezinssituatie 
  • De opvoeding
  • Opgroeien in armoede 
  • Genetische aanleg 
  • sociale uitsluiting 
  • Polarisatie 
  • Negatieve interetnische verhoudingen
  • Omgang met marginaliserende leeftijdsgenoten 
 • Waarom hebben allochtone ouders vaak geen vertrouwen in jeugd-HV?
  afstemming tussen het gezin en instituties (scholen, kinderopvang, Jeugd-HV) is meestal weinig sprake.
  Vaak is het een kwestie van eenrichtingsverkeer vanuit de instelling.
  Ze krijgen het gevoel dat er om hun heen gewerkt word en breken dan voortijdig het contract af met de verschillende instelling in deze kwestie jeugd-HV.
 • Bij integratie hebben allochtone jongeren een dubbele opgaven, dit is?
  • Ze moeten zich aanpassen aan de maatschappij zonder dat dit ten koste gaat van hun plaats in het gezin. 
  • Ze willen het gezin behouden als een veilige haven zonder dat dit hun maatschappelijke integratie belemmerd
 • 1.2 Beeldvorming en vooroordelen

 • Wat kun je zeggen over vooroordelen?(3)
  Voordelen kunnen betrekking hebben op specifieke kenmerken van uiteenlopende groepen
  Vooroordelen zijn gebaseerd op generalisaties
  Vooroordelen komen voort uit een gebrek aan kennis, emoties (bv angst en kwaadheid)
 • Wat zijn vooroordelen, waarop zijn vooroordelen gebaseerd en hoe kan de kans erop worden verminderd?
  vooroordeel: oordelen voordat je hebt waargenomen 
  BASIS:
  * generalisatie: één voor alle situaties
  * specifieke kenmerken
  * negatieve stereotypering met als gevolg selectief waarnemen, denken en voelen
  * gebrek aan kennis
  * komen voort uit emoties als angst en kwaadheid   
  VERMINDERING:
  * aandacht voor overeenkomsten (principe van erkende gelijkheid)
  * verschillen binnen de groep zichtbaar maken (principe van erkende diversiteit)
 • Hoe kunnen voordelen verminderen? (2)
  Door aandacht te besteden aan de overeenkomsten tussen groepen, culturen en religies.
  Door aandacht te besteden aan de verschillen die er binnen een bepaalde groep, cultuur of religie bestaat.
 • Wat is een voor-oordeel?
  Een vooroordeel is er al voordat er wordt waargenomen, maar het houdt zichzelf in stand doordat het de waarneming vertroebelt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Opvoeden in NL maatschappij volgens Marokkaanse ouders
Nederlandse ouders geven kinderen teveel vrijheid. Ze benadrukken dat de permissiviteit een negatieve invloed heeft op de omgang met ouderen en de verhouding tussen seksen. Ze waarderen de regelmaat, open communicatie en aandacht voor school en de vrijheid voor godsdienst. 
Vrouwen en kinderen hebben binnen het gezin meer invloed gekregen.
Hoe ervaren Chinezen het onderwijs?
Chinese kinderen krijgen op chinezen school op zaterdag onderwijs.
Chinese kinderen volgen vaker havo en vwo doordat ze zo hard werken.
Toch is vaak de taal die ze laat doubleren of afzakken naar een lager niveau. Soms kan logopedie ze daarin helpen. 
Ouders leggen grote druk op. Het is niet vanzelfsprekend dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Veel onderlinge concurrentie. Ouders hebben minimaal contact met school. Zij zijn van mening dat als het goed gaat op school is er geen contact nodig.
Seksespecifiek opvoeden in Antilliaanse gezinnen
Jongens worden meer verwend, krijgen meer vrijheid i.v.m visie op mannelijkheid. Zonen staat de gezinsverantwoordelijkheid niet centraal, maar de moeder beschermen. Dochters meer verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen. Diploma voor dochters heel belangrijk i.v.m. zelfstandig en onafhankelijk leven. Praten over seksualiteit is taboe. Er is een verhoogt risico op ongeplande zwangerschap. Dit komt door ineffectief gebruik van de pil en een negatieve houding van Antilliaanse jongens tegenover voorbehoedsmiddelen. Meisjes vaak niet weerbaar genoeg door gebrek aan assertiviteit en weinig seksuele voorlichting.
Seksespecifiek opvoeden in NL gezinnen
Mogen terrein seksualiteit verkennen. Verantwoordelijk omgaan met zichzelf en anderen. Moeders nemen meer verantwoordelijkheid in voorlichting. Makkelijker aan jongere kinderen. Vanaf pubertijd geven ze zelf grenzen aan. Vragen zich wel af hoe ver ze moeten gaan om balans te vinden tussen onvoorbereid en stimuleren. Jongeren geven soms aan ouders niet nodig te hebben voor voorlichting.
Seksespecifiek opvoeden bij Chinese gezinnen
Meisjes worden scherper in de gaten gehouden. Uitgaan is voor zowel jongens als meisjes ongewoon. Hoge verwachting ouders brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Weinig vrije tijd. Voor zonen is een Chinese vrouw belangrijk. Op seksualiteit heerst een groot taboe en laten voorlichting aan school over.
Seksespecifieke opvoeding bij Turkse gezinnen
Vanaf 12 jaar meisjes meer huishoudelijke taken. Toekomstige huwelijkspartner moslim of Turks. Voor schoonzoon nog belangrijker dan voor schoondochter. Hoger opgeleiden keuren dit minder snel af. Verkering wordt zonder meer afgekeurd. Meisjes moeten maagd blijven. Een relatie voor het huwelijk schaadt haar eer.
De seksespecifieke opvoeding bij Surinaams-Creoolse gezinnen
Vanaf hun 12e zijn kinderen steeds meer buitenshuis te vinden.
Bij meisjes is er meer aandacht voor seksuele voorlichting dan bij jongens. Jongens moeten vooral op het rechte pad blijven en meisje wordt op het hart gedrukt om niet zwanger te raken. Maatschappelijk presteren vinden moeders voor meisjes erg belangrijk.
Controle en steun in NL gezinnen
Ondersteuning, autoritatieve controle en autoritaire controle. De ondersteunende dimensie komt voort uit een positieve beleving van de opvoeding. Jong kind info en uitleg, ouder kind waarden en normen. Meisjes meer ondersteunen, jongens meer straffen. Lage sociale klasse zijn autoritairder maar meer ondersteunend dan hogere klassen.
Controle en steun in Chinese gezinnen
Ieder kind dezelfde aanpak. Met jongere kinderen intensiever contact. Hoe ouder, hoe groter afstand. Moeders hebben met dochters meeste contact. Er vinden regelmatig gesprekken plaats, maar dan niet over gevoelens, maar over toespreken. Door horecaleven ervaren ze vaak te weinig tijd voor hun kinderen.
Controle en steun in Turkse gezinnen
Warmte, liefde, genegenheid en aandacht, tijd en spelen zijn de belangrijkste taken. Ook openstaan, naar verhalen luisteren, begrip tonen en helpen bij problemen. Vaker moeders, alleen bijspringen van vaders als moeder weg moet en doen dit meer met hun zonen. Geen voorstander van autoritaire opvoeding. Disciplineren door praten en uitleggen.