Summary Van horen zeggen.

-
ISBN-10 9042539321 ISBN-13 9789042539327
196 Flashcards & Notes
15 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Van horen zeggen.
 • Cor Jongeneelen Josje van Koppen
 • 9789042539327 or 9042539321
 • 4e dr.

Summary - Van horen zeggen.

 • 1 Mensen geloven

 • Waar gaat het interview over?

  Wat denk jij over godsdienst.

 • Ik denk aan god.

 • 1.1 Godsdienst om je heen

 • noem een ander woord voor geloof

  religie

 • wat hoort er bij het hindoehisme?
  veda's, tempel, pandiet
 • Noem een ander woord voor godsdienst
  Geloof of religie
 • noem de 5 wereld godsdiensten

  Christendom, Jodendom, Islam, hindoeïsme, boeddhisme

 • wat hoort er bij de islam?
  koren, moskee, imam
 • Een ander woord voor godsdienst is geloof of religie.

   

  Zichtbare kenmerken van geloof in je omgeving.

  • Christendom: kerken, het kruis, pax christi teken941-2.jpg
  • Islam: Moskee, hoofddoekje
  • jodendom: synagoge, david ster, zevenarmige kandelaar menora-1.jpg
  •  Boeddhisme: boeddhabeeld
  • Hindoeïsme: tempel

  Welke dingen zouden anders zijn zonder religie:

  in jou omgeving=> geen kerktorens met klokkengelui, niet meeste winkels dicht op zondag

  in de wereld=> minder oorlogen

   

  Nederlandse cultuur is sterk beïnvloed door het christendom. Christelijke feestdagen zijn vrije dagen voor de hele bevolking.

  • Kerst: Jezus word geboren
  • Goede vrijdag: jezus sterft aan het kruis voor de zonde van de mensheid
  • Pasen: Jezus staat op uit de dood
  • Hemelvaart: Jezus stijgt op naar de hemel
  • Pinksteren: neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen
 • Door welk geloof is de Nederlandse cultuur sterk beïnvloed ?
  Door het christendom.
 • wat word gevierd met kerst?

  Jezus word geboren

 • wat hoort er bij het christendom?
  bijbel, kerk, dominee
 • Noem voorbeelden van de invloeden van het christendom in Nederland
  • Kerken in elke stad of dorp
  • De christelijke feesten die we vieren
 • wat is goede vrijdag?

  •  jezus sterft aan het kruis voor de zonde van de mensheid
 • wat hoort er bij het jodendom?
  tenach, sinayoge, rabijn
 • Heeft in Nederland iedereen vrij op de christelijke feestdagen
  Ja in principe iedereen, niet alleen de christenen.
 • wat is pasen?

   Jezus staat op uit de dood

 • wat is een levensvraag?
  zijn vragen die te maken hebben met de zin en de betekenis van het leven.
 • Wat word gevierd met kerst en wanneer is dit ?
  De geboorte van Jezus, altijd op 25 en 26 dec.
 • wat is hemelvaart?

  Jezus stijgt op naar de hemel

 • wat is reincarnatie?
  dat je na de dood opnieuw word geboren in een ander lichaam
 • Wat herdenken de christenen op Goede Vrijdag en wanneer is dat dit jaar?
  De kruisiging van Jezus, dit jaar op 19 april.
 • wat is Pinksteren?

  neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen

 • wat zijn alle kenmerken van de 5 wereldgodsdiensten?
  gebouwen, rituelen, feestdagen, symbolen, ,heilige geschriften
 • Wat wordt er herdacht met Pasen en wanneer is dat dit jaar ?
  Dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dit jaar op 21 en 22 april.
 • in het christendom heb je 2 soorten geloven welke?
  katholiek, protestant
 • Wat wordt er herdacht met hemelvaart en wanneer is dat dit jaar ?
  Dat Jezus naar de hemel is gegaan (hij is opgevaren naar God). Dit is altijd op een donderdag, dit jaar op 30 mei.
 • in het jodendom heb je 2 soorten geloven welke?
  liberaal, ortodox
 • Wat  wordt er herdacht met Pinksteren en wanneer is dat dit jaar ?
  Uitstorting van de heilige geest.  Altijd op een zondag en maandag, dit jaar op 9 en 10 juni.
 • waar geloven de hindoeisten in?
  in goden 
 • Bij welk christelijk feest hoort dit symbool ?
  Bij Pinksteren.
 • waar geloven boedisten in?
  boedda leert je dingen 
 • Symbool christelijke feestdag
  Symbool Goede Vrijdag. Kijk in het boek nog even naar het symbool voor hemelvaart.
 • wat zijn de schriftloze godsdiensten?
  geloven die geen heilige geschriften hebben 
 • wat zijn dode godsdiensten?
  geloven die geen heilige geschriften hebben 
 • wat is de viering of mis?
  op zondag wordt er uit de bijbel gelezen en er wordt gezongen en de gelovigen gaan ter communie
 • wat is een eredienst?
  er wordt gezongen en er wordt uit de bijbel gelezen, er wordt een preek gehouden 
 • hoelang duurt de sabbat?
  zonsondergang vrijdag tot zonsondergang zaterdag
 • wat voor gebouw heeft het jodendom?
  een synagoge
 • wat zijn minaretten?
  de hoge torens van de moskee
 • wat hebben hindoes meestal in huis?
  een huisaltaar
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Van horen zeggen.
 • Cor Jongeneelen Josje van Koppen
 • 9789042539341 or 9042539348
 • 4e dr.

Summary - Van horen zeggen.

 • 1 Recht en macht

 • wat was de uittocht van Egypte?
  het Israëlitische volk ging onder leiding van Mozes weg uit Egypte. 
 • wie was de opvolger van Mozes?
  Jozua, en hij bereikte met het volk uiteindelijk het beloofde land Kanaän.
 • waar gingen de mensen in Kanaän wonen?
  • sommige stammen en families gingen in de dorpen en de steden wonen.
  • andere bleven nog een paar jaar als nomaden rondtrekken.
 • wat had die verspreiding van het volk tot gevolg?
  • er was geen onderlinge eenheid.
  • doordat Jozua en Mozes dood waren was er geen echte leider.
 • hoe werd het opgelost toen er geen leider meer was, om moeilijkheden of ruzies met andere volken op te lossen?
  dan nam iemand anders tijdelijk het leiderschap op zich.
 • hoe noem je iemand die tijdelijk het leiderschap op zich neemt?
  rechter.
 • wie was de belangrijkste rechter?
  Samuel.
 • waar heeft hij veel invloed op gehad?
  het godsdienstige en politieke leven.
 • was Samuel de eerste of de laatste rechter?
  de laatste.
 • wat volgde er na de Rechter Samuel?
  koningen.
 • hoe verliep het soort leider schap bij het Israëlische volk?
  1. Mozes en Jozua.
  2. rechters.(de laatste was Samuel)
  3. koningen.
 • wat verrichte Samuel wanneer hij door het land trok?
  • rechtszittingen. 
  • hij wees de mensen op de Tora Regels.
 • aan wie was Samuel toen hij nog jong was toevertrouwd?
  priester Eli.
 • waarom dachten mensen dat Samuel niet alleen een Priester was maar ook een profeet van God?
  hij had openbaringen over de toekomst in dromen.
 • waarom leek Samuel op een Nationale leider/koning?
  • doordat het hele volk hem als profeet en rechter erkende.
  • door zijn gezag en invloed.
 • wilde Samuel graag een koning zijn?
  nee, God was de hoogste leider van het volk volgens hem.
 • voor welke nadelen van het koningschap waarschuwt Samuel?
  • dwangarbeid.
  • afpersing.
  • slavernij.
 • 7 eisen van het koningschap?
  • de koning mocht geen buitenlander zijn.
  • geen leger opbouwen op oorlog te beginnen.
  • de koning mag niet veel vrouwen nemen.
  • de koning mag niet veel goud en zilver bezitten.
  • de koning moet de wetten kenen.
  • de koning moet ontzag hebben naar God.
  • de koning mag zich niet verheven voelen tot de andere Israëlieten. 
 • wat is profetische geschiedschrijving?
  het gaat niet om het bijbel verhaal maar om de boodschap er achter.
 • hoe noem je de verhalen die profeten vertellen?
  geen geschiedenis verhalen maar geloofsverhalen.
 • wat is het verschil tussen een waarzegger en een zegger van de waarheid?
  de zegger van de waarheid protesteert tegen onrecht: dit waren de profeten. 
 • wat besloot Samuel aan het eind van zijn leven?
  het volk zou sowieso een koning nemen, dus kon Samuel maar beter zelf een goeie koning aanstellen.
 • waar vond Samuel de eerste koning?
  Saul kwam langs en toen flitste er in het hoofd van Samuel door dat hij een goeie koning zou zijn. na een kort gesprek zalfde Samuel Saul tot koning.
 • hoe was Saul op het begin van zijn koningschap?
  hij leek niet op andere koningen van andere volken. hij had geen paleis of hofhouding, hij oefende zelfs nog gewoon zijn boeren bedrijf uit.
 • wanneer begon het koningschap eigenlijk van Saul?
  toen hij de inwoners van het stadje Jabes had bevrijd uit de omsingeling van de Ammonieten.

 • waar ging Saul de mist in?
  hij ging in verloop van de tijd steeds meer zijn eigen weg. hij luisterde niet meer naar Samuel, hij hield zich niet meer aan de eisen die aan het koningschap verbonden waren.
 • wat was de straf voor de fouten van Saul?
  dat niet zijn zoon maar een ander persoon de opvolger werd.
 • welke 2 verhalen zijn er over de ontmoeting van Saul en David?
  1. David verslaat de reus Goliath.
  2. David kan goed op de lier spelen zo moet hij Saul kalmeren met zijn muziek.
 • wanneer stierf koning Saul?
  in een van zijn veldslagen.
 • wat waren David's belangrijkste daden?
  de verschillende Israëlitische stammen onder 1 regering samen te brengen.
  bovendien bracht hij de Filistijnen een grote nederlaag toe waarna er een lange vrede was. en als laatste: door het grote leger wist David zijn invloed ook in omliggende landen te vergroten.
 • waarom en waar wou David de nieuwe hoofdstad hebben?
  Bethlehem was te klein. bij Jebus de naam werd veranderd in Jeruzalem. en later werd ook de ark des verbond hierheen gebracht.
 • wat is de ark des verbond?
  een houten kist waar de Torarollen werden bewaard.
 • wie was koning Salomo?
  de zoon van koning David en van Batseba. hij stond bekend om zijn wijsheid. 
 • weet wat een Salomo's oordeel is blz. 18.
 • noem de tijd de leider en de gebeurtenis?
  1. Jozua            1200v.c.j.           intocht in kanaän
  2. Samuël         1100v.c.j.            begin van Rechters-tijdperk.
  3. Saul               1000v.c.j.           koningen tijdperk
  4. David            1000v.c.j.           koningen tijdperk
  5. Salomo        900v.c.j.             splitsing van het koninkrijk. 
 • wat betekend democratie?
  in het Grieks: 
  Dèmos betekend volk en Kratos betekend macht.
  het betekend dus dat het volk bepaalt.
 • wat betekend dictator?
  uit het latijns: dictare betekend bevelen, voorschrijven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn atheïsten ?
Zij ontkennen het bestaan van een god, omdat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor zijn bestaan.
Wat zijn humanisten ?
Deze mensen hebben wel een levensbeschouwing, maar  geloven niet in een god geloven. Zij vinden dat de mens zelf verantwoordelijk is voor deze wereld.


Levensbeschouwing* =  is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden. 
Wat is een belangrijk kenmerk van het boeddhisme ?
Verschillende vormen van meditatie.
Waar komen de meeste boeddhisten in Nederland vandaan ?
Uit China.

Maar er zijn ook Nederlanders die boeddhist zijn geworden.
Waar komt het hindoeïsme en boeddhisme oorspronkelijk vandaan ?
Het zijn oosterse godsdiensten.
Waar komen de meeste hindoes in Nederland vandaan en wat hebben zij in huis staan ?
Uit Suriname. 

Hindoes hebben vaak een huisaltaar in hun huis, met beelden of afbeeldingen van hun favoriete goden. Zij offeren vaak bloemen of wat voedsel op dit altaar
Wanneer bezoeken veel moslims de moskee ?
Op vrijdagmiddag. In islamitische landen kan je dan de oproep tot gebed horen klinken.
Hoe heet het gebouw waar moslims samenkomen en hoe heten de torens op dit gebouw ?
Een moskee en de hoge torens heten minaretten.
Waarom kwamen er in de jaren 60 veel moslims naar Nederland ?
Om hier te werken. Ze kwamen vooral uit Turkije en Marokko.
Wat bezoeken de joden op de Sabbat ?
De synagoge.