Summary Vander's Human Physiology

-
ISBN-10 125908082X ISBN-13 9781259080821
356 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Vander's Human Physiology". The author(s) of the book is/are Eric P Widmaier Hershel Raff Kevin T Strang. The ISBN of the book is 9781259080821 or 125908082X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Vander's Human Physiology

 • 16.1 Events of the Absorptive and Postabsorptive States

 • Welke twee functionele toestanden of periode dat het lichaam ondergaat in het voorzien van energie voor cellulaire activiteiten zijn er?
  Absorptive state (absorberende status)
  Postabsorptive state (Postabsorptieve toestand)
 • Wat gebeurt er tijdens de absorberende status?
  De opneming van voedingsstoffen in bloed vanuit het gastro-intestinale streek. Het overschot aan voedingsstoffen zal worden opgeslagen in lichaam's energie opslag plekken zodat deze kunnen worden gebruikt tijdens de volgende postabsorptieve toestand.
 • Wat gebeurt er tijdens de postabsorptieve status?
  Het gastro-intestinale streek is dan leeg van voedingsstoffen en het lichaam zijn eigen opslag plaatsen zullen energie leveren
 • 16.1.1 Absorptive States

 • Hoe worden koolhydraten en eiwitten allereerst geabsorbeerd om via het bloed de gastro-intestinale streek te verlaten?
  As monosacchariden en aminozuren
 • Via welke ader stroomt het bloed vanaf de gastro-intestinale streek naar de lever? En waar zorgt deze route voor?
  Via de leverpoortader (vena portae hepatis)
  Zorgt ervoor dat de lever de voedingstoffen samenstelling kan aanpassen voordat het bloed via het hart naar de rest van het lichaam wordt gepompt.
 • Waar zorgt het mechanisme van de lever dat het de voedingsstoffen samenstelling kan aanpassen voor?
  Dit is geëvolueerd naar een middel dat toxic kan inactiveren dat we onbedoeld binnen krijgen; levercellen brengen veel enzymen tot expressie die in staat zijn om chemische omzetting en het onschadelijk maken van een breed scala aan mogelijke toxische verbindingen.
 • Hoe wordt vet geabsorbeerd?
  in de lymfe in chylomicronen, welke te groot zijn om de capillairen binnen te stromen
 • 16.1.1.1 Absorbed Carbohydrate

 • Welke twee koolhydraten worden opgenomen in het gastro-intestinale streek en worden in de lever omgezet in glucose of gaan in de essentie dezelfde routes in als glucose? (we refereren naar koolhydraten als glucose)
  fructose en galactose
 • Wat gebeurt er met het meeste van de geabsorbeerde glucose in de cel tijdens de absorberende toestand?
  kataboliseerd in CO2 en water, in proces voor het vrijlaten van de energie dat gebruikt wordt voor ATP vorming.
 • Skeletspieren zijn het grootste deel van de totale lichaamsmassa, vandaar ook de grootste gebruikers van glucose. Wat doen skeletspieren met glucose tijdens de absorberende toestand?
  Kataboliseerd glucose
  Ze een beetje van het glucose om in het polysaccharide glycogeen, welke vervolgens opgeslagen wordt in de spier voor toekomend gebruikt.
 • Vetweefsel cellen (adipocytes) kataboliseren glucose voor energie, maar wat is meest belangrijkste bestemming van glucose in adipocytes tijdens de absorberende toestand? Waar is glucose de precursor voor?
  De transformatie naar vet (triglycerides).
  Glucose is de precursor voor beide alfa-glycerol fosfaat en vetzuren, en deze moleculen zijn gekoppeld aan elkaar om triglycerides te vormen, welke kunnen worden opgeslagen in vet.
 • Door de lever tijdens absorberende toestand is er een nettoopname van glucose, het wordt net zoals in skeletspieren opgeslagen als glycogeen. Maar welke andere route is er nog meer?
  omgezet in alfa-glycerolfosfaat en vetzuren, welke dan worden gesynthetiseerd naar triglycerides, zoals in adipose weefsel.
 • Hoe wordt het meeste van het vet gesynthetiseerd vanaf glucose in de lever opgeslagen?
  In pakjes samen met specifiek eiwitten in moleculaire aggregaten (ophopingen) van lipiden en eiwitten genaamd lipoproteins (lipideneiwitten).
 • Wat gebeurt er met de aggregaten lipideneiwitten? Hoe heten ze?
  Deze worden door de levercellen uitgescheiden en dringen het bloed in. Ze heten very-low-density lipoproteins (VLDLs), omdat ze maar een veel meer vet bevatten dan eitwitten en vet is minder dik dan eiwitten.
 • De grote VLDL's in het bloed gaan niet gemakkelijk door de capillaire wanden, maar wat gebeurt met hun triglyceriden?
  Hun triglyceriden zijn voornamelijk gehydrolyseerd naar monoglyceriden (glycerol gekoppeld aan een vetzuur) en vetzuren door het enzym lipoproteïne lipase.
 • Waar bevindt zich het enzym lipoproteïne lipase? En wat gebeurt er in adipose weefsel capillairen met de verzuren gegeneerd uit de actie van lipoproteïne lipase?
  Bevinden zich op het naar het bloed gerichte oppervlak van capillaire endotheelcellen, helemaal deze in adipose weefsel. 
  De vetzuren gegeneerd door de actie van lipase diffundeert vanuit de capillaire in de adipocyten. Daar combineren ze zich met alfa-glycerol fosfaat, geleverd door glucose metabolisme, om triglyceriden nog een keer te vormen.    
 • Wat voor resultaat heeft het nog een keer vormen van triglyceriden in de adipocyten uit vetzuren,gevormd door de actie van lipase, en alfa-glycerol fosfaat?
  Dit heeft als resultaat dat de meeste van de vetzuren in VLDL triglyceriden oorspronkelijk gesynthetiseerd zijn uit glucose door de lever eindigen bij het worden opgeslagen in triglyceriden in adipose weefsel .
 • Wat gebeurt er met de monosacharide die gevormd zijn in het bloed door de actie van lipase?
  Sommige van de monosacharide gevormd in het bloed door de actie van het lipoproteine lipase in vetweefselcapillare worden ook opgenomen door adipocyten, waar enzymen opnieuw vetzuren kunnen binden aan de 2 beschikbare koolstofatomen van de monosacharide en daardoor een triglyceride vormen. 
  Sommige van de monosacharide reizen via het bloed naar de lever waar ze worden gemetaboliseerd.
 • Wat zijn de 3 grote bestemming van glucose tijdens absorberende toestand?
  1. gebruik voor energie
  2. opgeslagen als glycogeen in de lever en skeletspieren
  3. opgeslagen als vet in  vetweefsel  (adipose)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe komt het dat, tijdens inspanning, de beweging van glucose via gefaciliteerd diffusie de skeletspieren in hoog kan blijven in de aanwezigheid van verlaagd plasma insuline en verhoogde plasma concentraties van cortisol en groeihormoon? Wat is hierdoor minder nodig?
Door een tot nu toe niet geïdentificeerd mechanisme, spiersamentrekkingen veroorzaken verhuizing van een intracellulaire opslag van glucosetransporteurs naar het plasma membraan en een verhoging in synthese van deze transporteurs. 

insuline is minder nodig om glucose transport te veroorzaken de spiercellen in.
Is zonnesteek een positief of negatief feedback systeem?
positief
verhoogde lichaamstemp. --> verhoging metabolisme --> verhoging warmte productie --> verhoging lichaamstemp.
Wat is een opvallend verschijnsel aan een zonnesteek?
de persoon zweet niet, zelfs niet als er een hele snelle stijging is in de lichaamstemp.
Wat is een zonnesteek? Waardoor wordt het gekarakteriseerd?
complete afbraak van het warmte-regulator systeem zodat de lichaamstemp. blijft stijgen

flauwvallen (collaps), delier, beroerte, of langdurige buitenbewustzijn
Waarvan is oververhitting een direct bijgevolg?
activiteit van warmte-verlies mechanisme
Wat draagt bij aan hypotensie?
verlaging in cardiac output (door verlaagde plasma volume
verlaging in perifere weestrand (door vasodilatatie)
Wat is oververhitting?
een staat van collaps (flauwvallen), vaak in de vorm van flauwte, door hypotensie veroorzaakt door uitputting van plasmavolume secondair aan zweten en extreme dilatatie van de huidbloedvaten.
Warmteproductie verhoogde meteen tijdens inspanning en overschrijd warmte verlies, dit zorgt ervoor dat warmte opslag in het lichaam de kerntemp. verhoogd. Wat triggers deze verhoging? Leg verder uit hoe het uiteindelijk stabiliseert
hogere kerntemp. --> reflexen via centrale thermoreceptoren --> veroorzaken warmteverlies --> huidbloedstroom en zweten verhoogd --> verschil verlies/productie verdwijnt niet --> kerntemp. verhoogd --> hoog genoeg om de warmteverlies reflexen via thermoreceptoren  zodanig te stimuleren dat verlies gelijk is aan productie --> temp. stabiliseert
Als er geen verandering is in de temp. setpoint hoe noemen we het dan?
hyperthermie (verhoging)
Waar werkt asprine op?
verlaging van de prostaglandines synthese