Summary Vastgoedeconomie onder redactie van: drs. L.K.J.M. Coopmans ; tekstredactie: Mirca Groenen

-
ISBN-10 904150947X ISBN-13 9789041509475
255 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Vastgoedeconomie onder redactie van: drs. L.K.J.M. Coopmans ; tekstredactie: Mirca Groenen". The author(s) of the book is/are C W M van Veen. The ISBN of the book is 9789041509475 or 904150947X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Vastgoedeconomie onder redactie van: drs. L.K.J.M. Coopmans ; tekstredactie: Mirca Groenen

 • 1.2 Behoeften

 • Noem een voorbeeld van een Collectieve behoefte
  Infrastructuur
 • 1.3 Welvaart en Welzijn

 • Omschrijf welvaart
  De mate waarin de behoeften zijn bevredigd
 • 1.4 Inkomen

 • Noem de 4 manieren om inkomen te verwerven
  1. Arbeid (Loon) 
  2. Kapitaal (spaargeld)
  3. Pacht (natuur)
  4. Winst  (onderneming)
 • Wat verstaan we onder Formele economie?
  Alle transacties waar een inkomen wordt ontvangen.
 • 2.2 De geschiedenis van geld

 • Wat is de intrinsieke waarde van een munt?
  De werkelijke waarde die de munt heeft. (Gewicht en materiaal)
 • Wat is de nominale waarde van een munt?
  De waarde die eraan wordt toegekend.
 • 2.3 De functies van geld

 • Noem de 3 functies van geld
  - Ruilmiddel
  - Rekeneenheid 
  - Oppotmiddel
 • Wat is het oppotten van geld?
  Niet op je bankrekening zetten. Je bewaart het geld thuis in een oude sok. Je ontvangt er geen rente over.
 • 2.4 Geldhoeveelheid, geldschepping en geldvernietiging

 • Hoe duiden we maatschappelijke/enge geldhoeveelheid ook wel uit? (primaire liquiditeitenmassa)
  M1
 • Wat is de definitie van M1
  - Chartale en girale geld 
  - in handen van gezinnen en bedrijven. 

  - EXCL. Het geld van in de kluizen zit van banken en spaargeld.
 • Hoe noemen we M2 ook wel?
  Secundaire liquiditeitenmassa
 • Wat is de definitie van M2?
  - Spaargeld
  - Deposito's (Korter dan 2 jaar) 
  - Vreemde valuta'a
 • Hoe noemen we Ruime geldhoeveelheid/ binnenlandse liquiditeitenmassa ook wel?
  M3
 • Welke instanties mogen de maatschappelijke geldhoeveelheid vergroten of verkleinen? (geldscheppen/geldvernietiging)
  - De centrale overheid (het rijk) - via muntgeld 
  - De Europees Centrale Bank (ECB) - via bankbiljettten 
  - De Primaire banken  - via giraal geld
 • Welke 3 vormen van geldschepping zijn er?
  - Substitutie (formele geldschepping/vernietiging)
  - Transformatie (materiële geldschepping/vernietiging)
  - wederzijdse schuldaanvaarding (materiële geldschepping/vernietiging)
 • Beschrijf substitutie
  Dit is het omzetten van chartaal geld in giraal geld of andersom.
 • Beschrijf transformatie
  Dit is het omwisselen van geld in niet-geld of andersom. (bijvoorbeeld omwisselen van vreemde valuta)
 • Beschrijf wederzijdse schuldaanvaarding
  Krediet verlening van primaire banken aan derden. (denk aan hypotheek verlenen, M1 Stijgt)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Op welke markt worden aandelen en obligaties verhandeld?
Kapitaalmarkt
Hoe bereken je het aantal arbeidsjaren?
De aantal arbeidsjaren - (de productie : gemiddelde productiviteit)

Het aantal arbeidsjaren wordt berekend door het aantal arbeidsjaren van de beroepsbevolking minus (de productie / gemiddelde arbeidsproductiviteit)
Wat houdt het accelerator effect in?
Het accelerator-effect houdt in dat bij een kleine stijging van het nationaal product de geïnduceerde investeringen zeer groot zijn
Wat doet de Sociaal Economische Raad?
Het gevraagd of ongevraagd adviseren van de overheid over sociaal-economische vraagstukken
Wat doet het CBS?
 Het verzamelen, ordenen en publiceren van data over Nederland doet het Centraal Bureau voor de Statistiek
Wat doet het CPB?
Het opstellen van prognoses ten aanzien van de ontwikkeling van de Nederlandse economie
Aan de hand van wat wordt de toegevoegde waarde van de overheid bepaald?
De toegevoegde waarde van de overheid wordt bepaald aan de hand van de som van alle ambtenarensalarissen in een bepaalde periode.
Wat zijn kenmerken van monopolistische concurrentie?
Een groot aantal aanbieders, hoge reclame-intensiteit en grote naamsbekendheid zijn kenmerken 
Wie vallen er onder de quartaire sector?
In deze sector vallen de overheidsdiensten en de door de overheid gesubsidieerde diensten, bijvoorbeeld ziekenhuizen.
Wat is overbezetting?
Als de werkelijke productie groter is dan de normale productie. 
Dit wil zeggen dat er meer vraag is naar het product dan begroot is of dan verwacht mag worden op basis van resultaten uit het verleden.​