Summary Verandermanagement met XTRA toegangscode

-
ISBN-10 9043023612 ISBN-13 9789043023610
236 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Verandermanagement met XTRA toegangscode". The author(s) of the book is/are Henk Kleijn, Fred Rorink. The ISBN of the book is 9789043023610 or 9043023612. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Verandermanagement met XTRA toegangscode

 • 1.2 Wat is verandermanagement

 • organisatiekunde houdt zich bezig met de vraag welk organisatieontwerp het meest geschikt is om het strategische beleid van de organisatie uit te voeren om zodoende haar doelen te realiseren.

  organisatieontwikkeling heeft te maken met bewuste veranderprocessen als gevolg van de wisselwerking tussen omgeving en organisatie. = het vermogen van een organisatie om zich aan te passen aan externe ontwikkelingen die voor haar continuïteit belangrijk zijn. 
 • organisatie aanpassingen worden vaak gebruikt wanneer een organisatie een evenwicht zoekt in haar functies 

  organisatie verandering is een in korte tijd ingrijpende wijzigingen van de structuur en de processen van een organisatie aangestuurd door het management. (doelgericht, planmatige aanpak)
  twee hoofdvragen
  1. wat moet er in de organisatie worden veranderd?
  2. hoe gaan we dit aanpakken?
 • definitie van verandermanagement 
  Het effectief sturing geven aan activiteiten, die gericht zijn op het aanpassen van een organisatie aan strategische aanwijzingen
 • waar houdt organisatiekunde zich mee bezig? 
  met de vraag welk organisatieontwerp het meest geschikt is om het strategisch beleid van de organisatie uit toe voeren en te realiseren
 • wat is organisatieontwikkeling?
  het vermogen van een organisatie om zich aan te passen aan externe ontwikkelingen die voor haar continuïteit belangrijk zijn. 
 • wat is organisatieverandering?
  in korte tijd ingrijpende wijzigingen van de structuur en de processen aangestuurd door het management. 
 • 1.3 De historie van verandermanagement

 • wat zijn de drie fases van het Planned Change model van Lewin?
  1. unfreezing. Het verschil laten zien aan de leden van de organisatie tussen de huidige situatie en de gewenste situatie.
  2. moving. Gedrag wordt naar een ander niveau getild. 
  3. Refreezing. Het nieuwe gedrag moet verankerd worden. 
 • 1.5 De outside-in en inside-outbenadering van organisaties

 • outside in benadering--> organisatie wordt van buitenaf beïnvloed bij de vaststelling van haar strategisch beleid, de product-/ marktcombinaties en de inrichting van haar structuur, cultuur en processen.
  De markt, concurrentie en klant staan in het middelpunt van het strategieproces.
 • de inside out benadering gaat er bij de vaststelling van strategisch beleid en de inrichting van de organisatie uit van de kwaliteiten van de organisatie. Ze gaan uit van kerncompetenties of kernbekwaamheden die een concurrentievoordeel voor de markt vormen. 
  De inside-outbenadering heeft als uitgangspunt dat een effectieve organisatie in evenwicht is in al haar functies. 
 • besturingsfilosofie: hierin worden de bestuurlijke uitgangspunten van een organisatie vastgelegd. Deze bepaalt daarmee de wijze waarop het management het bedrijf en de bedrijfsonderdelen wil aansturen. 
 • wat is de outside in benadering?
  De organisatie wordt van buitenaf beïnvloed bij de vaststelling van hun strategisch beleid e.d. De markt, concurrentie en klant staan in het middelpunt van het strategieproces. 
 • Wat is de inside out benadering?
  Bij de inside out benadering gaat de organisatie uit van haar eigen kwaliteiten bij het bepalen van het strategisch beleid. Ze gaan uit van kerncompetenties en bekwaamheden die concurrentievoordeel op de markt vormen. 
  Gaat er van uit dat een effectieve organisatie in evenwicht is in al haar functies
 • 2.2 Missie en visie

 • missie is een verklaring van de bestaansreden en de bedoeling van de organisatie. een missie kent 5 elementen:
  1. werkterrein ( wie zijn we, wat doen we?)
  2. bestaansrecht. (wie zijn onze klanten, in welke behoeften voorzien onze producten?)
  3. betekenis voor stakeholders. ( wat willen we betekenen en voor wie? ) 
  4. normen, waarden en overtuigingen. 
  5. intenties en ambities. 
 • driedelig doel van een missie:
  1. What business are we in?
  2. motiveren personeel 
  3. creëren van een imago. 
 • visie is een ambitieus beeld van de gewenste en in potentie haalbare toekomst van de organisatie
 • wat is het driedelig doel van de missie?
  What business are we in
  motiveren personeel
  creëren van een imago
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is witdrukdenken?
Zelforganisatie. Verandering vindt autonoom plaats. crisis is kans
wat is groendrukdenken?
veranderen door te leren. Mensen motiveren door bewust onbekwaam te maken. 
wat is rooddrukdenken?
vanuit het HRM-perspectief. Mensen worden verleid om te presteren dmv promoties en bonussen. 
wat is blauwdrukdenken?
gebaseerd op rationaliteit. Planmatig te werk gaan en de eind doelen zijn zorgvuldig omschreven en gedefinieerd. Eerst denken dan doen. 
wat is geeldrukdenken?
macht vormen om veranderingen door te voeren.
Wat is een warme verandering? 
Een verandering die voort komt uit de kwaliteiten van het bedrijf zelf. De organisatie heeft zelf de drive om te veranderen. 
wat is een koude verandering?
een crisis situatie. De verandering moet een oplossing bieden aan een nijpende situatie. Hoge urgentie
wat is een warme organisatie? 
een organisatie die duidelijk procedures heeft opgesteld voor het management. samenwerking en gemeenschappelijkheid worden gewaardeerd. Normen en waarden zijn erg belangrijk. 
wat is een koude organisatie?
een organisatie die overzichtelijk en transparant is. Is resultaat gericht. 
welke vier veranderstrategieën heeft Reitesma bedacht?
directief ( inhoud staat van tevoren vast, take it or leave it )
tell&sell ( verkopen en aantrekkelijk maken van de verandering. ) 
onderhandelend ( met sleutelfiguren en actieve betrokkenen )
ontwikkelend ( sturing op proces, veel interactie )