Summary Verloskunde en gynaecologie

-
ISBN-10 9031349666 ISBN-13 9789031349661
283 Flashcards & Notes
38 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Verloskunde en gynaecologie". The author(s) of the book is/are M F Schutte, J M M van Lith, P J M van Kesteren werkred IJ D Jüngen. The ISBN of the book is 9789031349661 or 9031349666. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Verloskunde en gynaecologie

 • 2.1.1 Ontwikkeling van de foetus

 • Waardoor wordt de foetale periode gekenmerkt?
  Door de snelle groei en rijping van de foetus
 • Bij een gelijke zwangerschapsduur, zijn de kinderen van een vrouw die nog nooit kinderen heeft gehad dan lichter dan die van een vrouw die wel al eerder heeft gebaard?
  Ja
 • Door welke factoren wordt intra-uriene groei bepaald?
  • erfelijke factoren
  • implantatie
  • constitutie van de moeder
  • navelstrenginsertie
  • congenitale afwijkingen van de vrucht
  • milieu
  • leefgewoonten van de moeder
 • 2.1.1.1 Percentielcurve

 • Wat wordt er aangegeven met de percentielcurve?
  Of een kind een normaal/abnormaal geboortegewicht heeft
  In NL: geboortegewichtcurve van Kloosterman
 • 2.1.2.1 Amenorroe en duur van de zwangerschap

 • Amenorroe?
  Niet menstrueren
 • Hoe wordt de duur van een zwangerschap uitgedrukt?
   in het aantal weken dat de menstruatie is weggebleven (de amennoroe).
 • Werkelijke duur zwangerschap?
  vanaf conceptie (twee weken na laatste menstruatie)
 • Internationale afspraak over vaststellen zwangerschapsduur
  berekend vanaf 1e dag van de laatste menstruatie, voor vrouwen met een afwijkende cyclus moet gecorrigeerd worden alsof zij een cyclus van 28 dagen hebben.
 • A terme datum?
  datum waarop vermoedelijke bepaling zal plaatsvinden: 40 weken na de 1e dag van de laatste menstruatie, gecorrigeerd voor een cyclus van 28 dagen. Bij vrouwen met een cyclus van 6, ipv 4 weken is de a therme datum dus 2 weken later.
  1e dag laatste menstruatie + 7 dagen + 9 maanden
 • Wat is nauwkeuriger dan a terme datum?
  Echo
 • In welke 3 trimesters is de zwangerschap ingedeeld?
  • 1e trimester: <16 weken
  • 2e trimester: 16 t/m 27 weken
  • 3e trimester: >28 weken
 • 2.1.2.1.1 Hormonale veranderingen

 • Hoe ontstaat amenorroe tijdens zwangerschap?
  door blijven functioneren van corpus luteum. Dit zorgt ervoor dat het endometrium zich ontwikkelt tot de decidua. Na 8-10 weken amenorroe wordt hormoonwerking van corpus luteum overgenomen door HCG en later het progesteron (door trofoblast)
 • Wat produceren foetus en placenta?
  hormonen die invloed hebben op andere hormoonsystemen
 • Wat gebeurt er tijdens de zwangerschap met de hypofyse en waar zorgt dit voor?
  hypofyse wordt groter:
  o- secretie FSH en LH
  oACTH, TSH en HCG blijft gelijk
  o+ secretie MSH >pigmentatieveranderingen (zwangerschapsmasker)
  oProlactinegehalte + tijdens/na zwangerschap
 • 2.1.2.1.1.1 Schildklier

 • Wat gebeurt er met de schildklier tijdens de zwangerschap en waar zorgt dit voor?
  Wordt groter > toename basale stofwisseling

  oVooral T4 eiwitgebonden, vrije T4 niet
  oHyperthyreoïdie
 • 2.1.2.1.1.2 De bijnieren en pancreas

 • Wat doen de bijnieren tijdens de zwangerschap?
  verhoogde cortisolproductie
 • Wat doet de pancreas tijdens de zwangerschap?
  +insuline door eilandjes van Langerhans (in pancreas). In 2e helft zwangerschap neemt insulineresistentie toe waardoor zwangerschapsdiabetes bij gevoelige mensen kan ontstaan
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is een doptone?
een apparaat dat wordt gebruikt om ultrasone geluidsgolven hoorbaar te maken
vanaf hoeveel weken kunnen de boten in benen en armen worden gemeten?
12 weken
vanaf hoeveel weken kan men het hoofd en romp meten?
9 weken
Bij hoeveel weken is hartactie te herkennen?
6 weken
vanaf hoeveel weken is een zwangerschapsring zichtbaar?
5 weken
waarvoor wordt echografie gebruikt?
- bepaling zwangerschapsduur
- diagnostiek dreigende abortus
- placentalokalisatie
- volgen foetale groei
- diagnostiek solutio placentae
hoelang is de zwangerschapsverlof in Nederland?
16 weken, verplicht 4 weken voor uigerekende datum van bevalling
tijdens de controles wordt er gelet op;
- zwangerschapsduur
- groei van de foetus
- ligging van het kind in de uterus
- beweegelijkheid van het kind
- algemene toestand van de moeder
- risicofactoren
het doel van prenatale zorg is:
- zwangerschap, baring en kraambed voor de zwangere zo bevredigend mogelijk te laten verlopen

- het kind in een zo goed mogelijke conditie aan de baring te laten beginnen
de foetale periode wordt gekenmerkt door:
snelle rijping en groei van de foetus