Summary Vermogensstructuur en vermogensmarkt theorie

ISBN-13 9789079564552
340 Flashcards & Notes
11 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Vermogensstructuur en vermogensmarkt theorie". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789079564552. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat is de formule voor de marktprijs van een aandeel m.b.t. de winstmarge?
MPA0 = Sales 0  * wm * (1-b) * (1-g) / (ke-g)

MPA0 = marktprijs per aandeel periode 0 
Sales = de omzet per aandeel
Wat is de winstmarge?
wm de winst per aandeel gedeeld door de omzet per aandeel wm = wpa0 / sales 0 waarbij sales0 de omzet per aandeel is.
Wat is een andere formule voor de marktprijs per aandeel?
MPA0 = wpa0 * (1-b)* (1+g)/(ke-g)

Waarbij 
MPAt = marktprijs per aandeel op tijdstip t
wpa0 = winst per aandeel voor jaar t
b = inhoudeingspercentage
g = groeivoet van de winst
ke = kostenvoet van het eigen vermogen
Wat is de formule voor het dividend in jaar t?
Div1= wpa0 (1-b)* (1+g)

Waarbij
div1= dividend in jaar 1
wpa = winst per aandeel voor jaar 0
b = inhoudingspercentage
g = groeivoet van de winst
Wat is de  formule voor de marktprijs per aandeel op tijdstip t;
MPA o = divt / (ke-g)

Waarbij
MPAt = marktprijs per aandeel op tijdstip t;
divt = dividend in jaar t
ke = kostenvoet eigen vermogen
g = groeivoet van de winst. 
Hoe wordt de ondernemingswaarde/omzet-ratio gedefinieerd?
Als de som van de marktwaarde van het eigen en van het vreemd vermogen gedeeld door de omzet.
Hoe wordt de koers/omzet ratio gedefinieerd?
Als de marktwaarde van het eigen vermogen gedeeld door de omzet.
Waarom wordt EBITDA gebruikt in plaats van winst?
1. de vermogensstructuur is niet van invloed op de EBITDA. 
2. Rentelasten drukken wel op de winst, niet op de EBITDA.
3. Verschillen in afschrijvingsmethoden hebben wel invloed op de winst, maar niet op de EBITDA.
Wat is EBITDA?
Earnings before interest Taxes Depreciation and Amortization of goodwill oftewel: 

EBITDA =  winst voor intrerest, belasting, afschrijvingen en amortisatie van goodwill.
Wat zijn nifty fifty stocks?
indien beleggers bereid zijn om voor een beperkte groep groeiaandelen hoge prijzen neer te tellen.