Summary Verpleegkundige en medische kennis (zonder week 1,2 en 4 van MD)

-
200 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Verpleegkundige en medische kennis (zonder week 1,2 en 4 van MD)

 • 1 Week 3: anemie

 • Welke aan- of afwezigheid bepaalt je bloedgroep?
  De aan- of afwezigheid van specifieke oppervlakte antigenen op de plasmamembranen van erytrocyten
 • Wat zijn de drie belangrijkste oppervlakteantigenen?
  A, B en Rh (D)
 • Wat zijn de vier bloedgroepen?
  A, B, AB en O
 • Wat is een andere benaming voor oppervlakteantigenen?
  agglutinogenen
 • Wat zijn agglutininen?
  Antistoffen in het bloedplasma
 • Wat is agglutinatie?
  Lichaamsvreemde erytrocyten gaan samenklonteren als gevolg van de binding van antigenen en antistoffen tijdens een kruisreactie
 • Kruisreacties worden ook wel ... genoemd
  Transfusiereacties
 • Wat gebeurt er bij een kruistest?
  Erytrocyten van de donor worden onder gecontroleerde omstandigheden blootgesteld aan het bloedplasma van de ontvanger
 • Bloedgroep AB is een universele ...
  ontvanger
 • Bloedgroep O is een universele ...
  donor
 • Uit welke twee componenten bestaat bloed?
  plasma en vaste bestanddelen
 • Uit welke drie componenten bestaat bloedplasma?
  water, plasma-eitwitten en andere opgeloste stoffen
 • Uit welke drie componenten bestaan de vaste bestanddelen in bloed?
  erytrocyten, leukocyten en trombocyten
 • In welke drie soorten kunnen leukocyten worden onderverdeeld?
  granulocyten, monocyten en lymfocyten
 • In welke drie soorten kunnen granulocyten worden onderverdeeld?
  Neutrofiele granulocyten, eosinofiele granulocyten, basofiele granulocyten
 • Waar worden rode bloedcellen aangemaakt?
  In het rode beenmerg
 • Wat zijn de verschijnselen van anemie?
  moeheid, bleekheid, hartkloppingen, duizeligheid, zuurstof tekort in weefsels = hypoxie (gebrek aan zuurstof), dyspneu (kortademigheid)
 • Wat is anemie?
  Een tekort aan circulerend hemoglobine
 • Wat zijn de drie soorten anemie?
  1. Microcytaire anemie
  2. Normocytaire anemie
  3. Macrocytaire anemie
 • Noem twee oorzaken voor microcytaire anemie
  1. IJzergebrek
  2. Thalassemie
 • Noem twee oorzaken voor normocytaire anemie
  1. Bloedverlies
  2. Chronische ziekte
 • Noem twee oorzaken voor macrocytaire anemie
  1. Vitamine B12 gebrek
  2. Foliumzuurgebrek
 • Waarom is hemoglobine zo belangrijk?
  Het zorgt voor het transport van zuurstof en koolstofdioxide in de erytrocyten
 • Noem drie oorzaken van een versterkte afbraak van erytrocyten bij anemie
  1. Afwijkende vorm/afwijkend Hb (sikkelcelanemie of thalassemie)
  2. Vergrote milt
  3. Bloedgroep-/Rh-antagonisme
 • Wat zijn de acht oorzaken van een verminderde aanmaak van ery's/Hb, oftewel een verstoorde hematopoëse?
  1. IJzergebrek
  2. Chronische ziekte (ontsteking)
  3. Thalassemie (afwijkende aanmaak Hb)
  4. Vitamine B12 gebrek (verminderde deling ery's)
  5. Foliumzuurgebrek (verminderde deling ery's)
  6. Overmatig alcoholgebruik (vermindering beenmerg)
  7. Nier- en leverziekte (verminderde EPO en aanmaak ery's)
  8. Aandoening rood beenmerg
 • Een gevolg van agglutinatie is?
  Hemolyse (het uitelkaar vallen van rode bloedcellen)
 • Wat kun je doen om Rhesus-ziekte te voorkomen bij zwangerschap?
  Antistof (anti-D) geven aan de rhesus negatieve moeder, zodat deze antistoffen de antigenen 'wegvangt' (zodat moeder zelf geen antistoffen gaat maken)
 • Wat zijn belangrijke factoren waarbij je rekening moet houden bij het besluit tot transfusie?
  • Of de patiënt kan compenseren voor de anemie (cardiopulmonale status)
  • Of er tekenen van atherosclerose zijn (hersenen, hart, nieren)
 • Hoe jonger je bent, hoe ... de Hb-grenswaarde voor een bloedtransfusie bij anemie
  lager
 • Wat betekent hematocriet?
  Dit is het volume van de rode bloedcellen in verhouding tot het totale bloedvolume
 • Als anemie het gevolg is van hemolyse (afbraak van rode bloedcellen), kan er ook sprake zijn van ... en ...
  icterus (geelzucht) en splenomegalie (miltvergroting)
 • Waarom hebben vegetariërs een grote kans om megaloblastaire anemie te krijgen?
  Omdat vitamine B12 en bijna alleen in dierlijke producten zit
 • Wat is de benaming voor anemie door ijzertekort?
  Ferriprieve anemie (ijzergebreksanemie)
 • Wat zijn oorzaken van ijzergebreksanemie?
  • chronisch bloedverlies 
  • menstrueel bloedverlies
  • wanneer ijzer behoefte verhoogd is (zwangerschap, groeispurt)
  • tekort aan ijzer in voeding
  • malabsorptiesyndroom
  • chronische darmziekten
 • Wat zijn de symptomen, behandeling en preventie van ijzergebreksanemie?
  Symptomen: algehele zwakte en vermoeidheid
  Behandeling: goede voeding, ijzertabletten
  Preventie: voeding met voldoende ijzer
 • Wat is de benaming van de anemie die optreedt bij een tekort aan vitamine B12 of foliumzuur?
  Megaloblastaire anemie
 • Wat zijn de oorzaken van een tekort aan vitamine B12?
  een gestoorde opname: chronische ontsteking of verwijdering van dunne darm, verhoogde behoefte of verhoogde uitscheiding
 • Anemie als gevolg van intrinsieke factor wordt ook wel ... genoemd
  pernicieuze anemie
 • Wat is er aan de hand bij een hemolytische anemie?
  Dan is het aantal erytrocyten verlaagd door een versnelde afbraak in de milt
 • Wat is de reden dat hemolystische anemie geelzucht veroorzaakt?
  Bij hemolytische anemie worden erytrocyten versneld afgebroken waarbij er billirubine (gele stof in plas en bruin in poep) wordt opgehoopt in het bloed, waardoor er gele huid en slijmvliezen en donkere urine ontstaan
 • Wat is hemoglobinopathie? Wat zijn de meest voorkomende soorten?
  Hemoglobinpatieën zijn bloedziekten waarbij de aanmaak van hemoglobine gestoord is. 
  Soorten: sikkelcelziekte en thalassemie
 • Wat zijn vier kenmerken van een sikkelcelziekte?
  • Het is een autosomaal recessieve erfelijke bloedziekte
  • Het is een ernstige hemolytische anemie
  • Sikkelcelcrises: aanvallen van ernstige pijn door afsluiting van bloedvaten
  • Verhoogde vatbaarheid voor infecties
 • Wat is er aan de hand met de rode bloedcellen bij sikkelcelanemie? Wat zijn de gevolgen daarvan?
  De erytrocyten hebben een sikkelvormige vorm waardoor zij kleine arteriolen en capillaire verstoppen. Ze worden sneller afgebroken (hemolyse)
  Gevolgen: ischemie (afsterven van weefsel) dat veel pijn doet, kan tot orgaanfalen leiden
 • Waarom is sikkelcelanemie een hemolytische anemie?
  Omdat de sikkelvormige rode bloedcellen kwetsbaarder zijn en sneller worden afgebroken
 • Wat is de diagnose, genezing en behandeling van sikkelcelanemie?
  Diagnose: klinische symptomen en microscopisch onderzoek van rode bloedcellen
  Genezing: niet geneesbaar
  Behandeling: gericht op voorkomen van crises en verlichting van pijn door morfine en opoïde analgetica, ook bloedtransfusie
 • Wat is thalassemie?
  Het is een hemoglobinopathie, waarbij er een stoornis is bij de eiwitketens van hemoglobine.
 • Wat zijn de symptomen en gevolgen van thalassemie?

  Symptomen:
  • ensplenomegalie (vergroting van de milt)
  • hyperactiviteit van het rode beenmerg (versnelde aanmaak ery's)
  Gevolgen:
  • groeiachterstand
  • botdeformaties
  • overlijden voor 40e levensjaar
 • Wat is hemostase?
  Bloedstolling
 • Welke stollingsstoornissen zijn er?
  1. Stollingsstoornissen door vitamine K tekort
  2. Hemofilie A
  3. Ziekte van Von Willebrand
  4. Diffuse intracasale stolling
  5. Idiopatische trombocytopenische purpura (ITP)
  6. Trombocytopenie
 • Waar worden stollingsfactoren gemaakt?
  in de lever
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een verstoord rouwproces en hoe heet dat?
Wanneer iemand in de ontkenningsfase blijft hangen: gecompliceerd rouwen
Wat zijn de acht rouwfasen die eigenlijk iedereen doormaakt?
 1. Leven in een roes van gebeurtenissen en van zaken regelen
 2. In een gat vallen
 3. De ontkenning van het gebeuren
 4. Loskomen van het verdriet
 5. Sterke emoties waarbij ook oude pijn los kan komen
 6. Geleidelijke rouwverwerking
 7. Voorzichtige acceptatie
 8. Nieuwe stappen nemen
Wat zijn de vier rouwtaken?
 1. Het aanvaarden van het verlies
 2. Het verwerken van de pijn
 3. Het aanpassen van een leven waarin de overledene ontbreekt
 4. De overledene emotioneel een plaats geven en verder leven
Wat is het doel van palliatieve sedatie?
Het verlichten van het lijden van de patiënt
Wat is palliatieve sedatie?
Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase
Aan welke veranderingen kan een stervensproces worden herkend?
 1. Verminderde behoefte aan eten en drinken
 2. Verandering in de ademhaling
 3. Bloedsomloop neemt af
 4. Minder contact -verandering in bewustzijn
 5. Onrust en verwardheid
Welke verpleegkundige diagnosen zijn er van: rouw?
 • Rouw
 • Voortijdig rouwen
 • Gecompliceerd rouwen
Wat zijn de absolute kenmerken van dood? (6)
 1. Oogboldruk wordt minder, pupillen hoekig
 2. Lijkvlekken
 3. Afkoeling
 4. Lijkstijfheid, eerst het hoofd, dan de rest van het lichaam
 5. Bloedstolling
 6. Ontbinding
Wat zijn de relatieve kenmerken van dood? (6)
 1. Bewusteloosheid
 2. Geen ademhaling meer
 3. Ontbreken van hartslag, polsslag en bloeddruk
 4. Ontbreken van bewegingen en volkomen slapte van spieren
 5. Afwezigheid van reflexen, verwijde oogpupillen die niet reageren op licht
 6. Bleek worden van de huid door het wegzakken van bloed naar lagere lichaamsdelen
Welke veranderingen in lichaamsfuncties zijn er tijdens het stervensproces? (11)
 1. Vermindering en verlies van zintuigfunctie
 2. Verlies van willekeurige spierwerking
 3. Verlies van onwillekeurige spierverwerking
 4. Verandering van huid en gelaat
 5. Schommelingen van de lichaamstemperatuur
 6. Sterk uitdrogen van het mondslijmvlies
 7. Vermindering van het bewustzijn
 8. Daling van de bloeddruk
 9. Polsveranderingen
 10. Oogveranderingen
 11. Veranderingen van de ademhaling