Summary Verpleegtechnische handelingen niveau 4

-
ISBN-13 9789006910353
464 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Verpleegtechnische handelingen niveau 4". The author(s) of the book is/are C A Abrahamse, A F M Meijssen, P Mocking. The ISBN of the book is 9789006910353. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Verpleegtechnische handelingen niveau 4

 • 1.2 Kwaliteit van zorg

 • Welke 3 nieuwe wetten moeten zorgen voor kwaliteit van zorg?
  • De WGBO
  • De Kwaliteitswet zorginstellingen
  • De Wet BIG
 • Wat is de WGBO?
  Dit is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

  • Is rechtsbescherming voor de zorgvrager  
  • Medische behandelingen worden in een overeenkomst vastgelegd
  • De beroepsbeoefenaar verplicht zich tot het verlenen van zorg als een goede hulpverlener
 • Wat staat in de Kwaliteitswet zorginstellingen?
  Hierin staat op welke manier instellingen kwaliteit van zorg moeten geven.

  Volgens de wet moet de zorg zijn:
  • doeltreffend
  • doelmatig
  • patiëntgericht   
 • Wat betekent Wet BIG?
  Wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg
 • 1.3 Wet BIG

 • Wat is het doel van de Wet BIG?
  Het scheppen van voorwaarden voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg, en het beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.
 • Waarom heeft deze wet invloed op de kwaliteit van zorg?
  • Stelt algemene regels aan de kwaliteit van de zorgverleners
  • Bevat regels voor het uitvoeren van bepaalde risicovolle handelingen, de voorbehouden handelingen
  • Beschermt een aantal beroepen d.m.v. Titelbescherming en registratie
  • Regelt het tuchtrecht voor een aantal beroepen
 • 1.4 Voorbehouden handelingen

 • Wat zijn voorbehouden handelingen?
  De voorbehouden handelingen zijn handelingen die voor de zorgvrager een verhoogd risico met zich meebrengen als ze worden uitgevoerd door een ondeskundige.

  Mogen alleen worden uitgevoerd door bekwame beroepsbeoefenaren.
 • Welke voorbehouden handelingen worden er in artikel 36 van de wet genoemd?
  • heelkundige handelingen
  • verloskundige handelingen
  • endoscopieën
  • katheterisaties
  • injecties
  • puncties
  • onder narcose brengen
  • gebruik van radioactieve stoffen
  • verrichten van electieve cardioversie
  • defibrillatie
  • steenvergruizing
  • handelingen t.a.v. Geslachtscellen en embryo's
  • voorschrijven van UR geneesmiddelen (op recept)
 • 1.4.1 Risicovolle handelingen

 • Wat zijn risicovolle handelingen?
  Dit zijn handelingen die bij onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade zullen leiden.

  Bijv. 
  Inbrengen maagsonde = voorbehouden handeling
  Sondevoeding toedienen = risicovolle handeling
 • Door wie mogen risicovolle handelingen worden uitgevoerd?
  Alleen door bekwame beroepsbeoefenaren.
 • 1.5 Bevoegd en bekwaam

 • Wie zijn volgens de Wet BIG bevoegd?
  Het beroepsmatig verrichten van voorbehouden handelingen is in eerste instantie alleen toegestaan aan hulpverleners die volgens de Wet BIG bevoegd zijn verklaard. 
  Voor artsen geldt dat voor alle handelingen. 
  Voor tandartsen en verloskundigen voor een aantal handelingen.
 • Wat is bekwaamheid?
  Bekwaamheid houdt in dat je beschikt over de juiste kennis en vaardigheid met betrekking tot de handeling.

  (iedere beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk om zelf te bepalen of hij beschikt over de juiste bekwaamheid)
 • 1.6 Uitvoeren voorbehouden handeling

 • Wanneer mag een zelfstandig bevoegde een opdracht voor een behouden handeling geven aan een verpleegkundige?
  • De zelfstandig bevoegde staat in een bepaalde werkverhouding tot de verpleegkundige
  • De zelfstandig bevoegde mag redelijkerwijs aannemen dat de opdrachtnemer bekwaam is
  • De zelfstandig bevoegde geeft aanwijzingen als dat redelijkerwijs nodig is
  • Toezicht door of tussenkomst van de zelfstandig bevoegde zijn verzekerd als dat redelijkerwijs nodig is
 • Aan welke voorwaarden moet de verpleegkundige voldoen om een voorbehouden handeling uit te mogen voeren?
  • De opdracht is door een zelfstandig bevoegde gegeven
  • De verpleegkundige vindt zich redelijkerwijs bekwaam om de handeling goed uit te voeren
  • De verpleegkundige volgt eventuele aanwijzingen van een zelfstandig bevoegde op
 • Voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen (7)
  • Injecteren subcutaan en intramusculair
  • Een maagsonde inbrengen
  • Perifeer infuus inbrengen (venflon)
  • Intraveneus injecteren
  • Subcutaan infuus inbrengen (insuflon)
  • Katheteriseren van de blaas bij vrouwen en mannen
  • Een suprapubische katheter verwisselen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Voordelen van suprapubisch katheter
Zorgvrager kan de katheter zelf verzorgen
Minder kans op blaasstenen 
Minder belastend bij het verwisselen
Kans op infectie is gering
Leren urineren is dan makkelijk
Normaal functioneren op seksueel gebied
Reden voor suprapubisch katheter
Een acute retentie bv vergrote prostaat 
Een schrompelblaas  
Een dwarslaesie 
Blijvende incontinentie
Iets gebogen katheter heet
Tiemann-katheter (alleen voor mannen)
De rechte katheter heet
Nelaton katheter
De blaas met tussenpauze leggen heet
Intermitterend katheteriseren
Er zijn drie soorten katheter
Eenmalig
Verblijf
Om de blaas te spoelen
De drie redenen om een katheter in te brengen
Het leegmaken van de blaas
Het stellen van diagnose 
Om de blaas te spoelen om een therapeutische reden
Wat is incontinentie?
Wanneer de urine druppelsgewijs wegloopt
Hoe ontstaat incontinentie?
Als de blaas niet spontaan geleegd kan worden
Wat is residu?
Residu is urine die achterblijft in de blaas (urineretentie)