Summary Verzorgen van chronisch ziek lich geh en rev niv 3 th.bk (EP3NZ0008)

ISBN-13 9789001837037
375 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Verzorgen van chronisch ziek lich geh en rev niv 3 th.bk (EP3NZ0008)". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001837037. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Verzorgen van chronisch ziek lich geh en rev niv 3 th.bk (EP3NZ0008)

 • 2.4 WMO en AWBZ

 • Waar staat WMO voor?
  Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • Waar staat AWBZ voor?
  Algemene wet bijzondere ziektekosten.
 • Waar staat Zvw voor?
  Zorgverzekeringswet.
 • Wat is het CIZ?
  Centrum Indicatiestelling Zorg. Zij bekijken of een persoon recht heeft op AWBZ-zorg.
 • Wat is een populaire regeling binnen de AWBZ?
  PGB (persoonsgebonden budget)
 • Welke vijf "functies" onderscheidt de AWBZ?
  - Persoonlijke verzorging
  - Verpleging
  - Begeleiding
  - Verblijf
  - Behandeling
 • 2.5 Zorgzwaartebekostiging

 • Waaruit bestaat een ZZP? (3)
  - Een beschrijving van de cliënt
  - Het aantal benodigde uren zorg
  - Een beschrijving van de (verblijfs)zorg
 • Hoe zijn de 52 ZZP's verdeeld over de 3 sectoren?
  10 Verpleging & Verzorging
  13 Geestelijke Gezondheidszorg
  29 Gehandicaptenzorg
 • Op welke 3 manieren kan de zorgvrager de ZZP ontvangen?
  Als...
  - Zorg in Natura
  - PGB
  - Volledig pakket thuis
 • Waaruit bestaat een ZZP? (3) zorgzwaartepakket
  - Een beschrijving van de cliënt
  - Het aantal benodigde uren zorg
  - Een beschrijving van de (verblijfs)zorg
 • 2.6 Zorgleefplan

 • Welke 4 domeinen staan in het Zorgleefplan?
  - Mentaal welbevinden
  - Lichamelijk welbevinden
  - Woon- en leefomstandigheden
  - Participatie of meedoen
 • Op welke 2 vragen zoek je het antwoord?
  - Wat is belangrijk in uw leven?
  - Welke ondersteuning en zorg heeft u daarbij van ons nodig?
 • Welke 4 punten zijn extra belangrijk om op te letten wanneer een zorgvrager het moeilijk vindt te vertellen wat hij/zij belangrijk vindt?
  - Door te vragen
  - Goede te observeren
  - Informatie te verzamelen
  - Hulpmiddelen te gebruiken
 • 2.7 Het zorgplan voor zorgvragers met een chronische aandoening


 • Welke 2 vragen moet je je zelf stellen bij het opstellen van een zorgplan voor een zorgvrager met een chronische aandoening?
  - Wat zijn het doel en de uitgangspunten van de zorg?
  - Hoe respecteer ik zo veel mogelijk de autonomie van de zorgvrager?
 • Welke 2 doelen worden nagestreefd met het zorgplan voor mensen met een chronische aandoening?
  - De zorgvrager zo veel mogelijk zelfstandig te laten leven.
  - De zorgvrager een menswaardig en zinvol leven bezorgen.
 • Wat is ICF?
  Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren.
 • Waar wordt ICF voor gebruikt?
  Om zorgproblemen bij zorgvragers vast te stellen.
 • Welke 3 richtingen beschrijft de ICF?
  - Lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen
  - Activiteiten
  - (maatschappelijke) participatie
 • wat is het zorgleefplan?
  een praktisch hulpmiddel om de afspraken met de cliënt vast te leggen. Je gaat daarbij uit van de wensen en mogelijkheden van de cliënt, hoe hij kan blijven doen wat hijzelf zinvol en belangrijk vindt
 • wat is belevensgerichte zorg?
  een aanpak die erop gericht is de zorgvrager en zijn naasten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het inrichten van zijn leven en het bereiken van wat hijzelf voor ogen heeft, ondanks zij ziekte of handicaps
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Aandachtspunten/adviezen voor de zorgvrager die je kunt geven zijn;
 • Beschermende handschoenen en kleding dragen bij het klussen of sporten.
 • Nagels kort houden.
 • Huid zorgvuldig en zachtzinnig behandelen.
 • Hoofdhuid bij wassen voorzichtig behandelen.
 • De schilfers niet met een harde kam of borstel uit het haar verwijderen.
 • 's Avonds hoofdhuid insmeren met vette zalf. 's Ochtends wassen.
 • De lucht binnenshuis bevochtigen.
Zonlicht (hoogtezon);
Men geeft UV-licht, bijvoorbeeld de PUVA-behandeling.
Hierbij krijgt zorgvrager een bepaald middel, psoraleen, te slikken, en gaat hij daarna in een cabine met ultraviolet A-licht.
Psoraleen versterkt de werking van het UVA.
Medicijnen;
Worden alleen in ernstige gevallen voorgeschreven.
Zijn middelen die de immuniteit verminderen, strikte naleving van regels gegeven door arts zijn daarbij noodzakelijk.
Zalven;
 • veelal worden teerzalven gebruikt,
 • bij opvlammen worden korte kuren met corticosteroïdzalven voorgeschreven,
 • bij opname in ziekenhuis kunnen zalven onder occlusie worden voorgeschreven, huid wordt ingezalfd en daarna verbonden.

Door warmte en vocht onder verband worden werkzame stoffen beter opgenomen.
Algemene regels voor de huidverzorging;
 • gebruik van badolie, niet te veel zeep of speciale zeep, houdt de huid soepel,
 • speciale shampoo gebruiken voor het wassen van het haar.
Er zijn diverse behandelmethodes, noem deze:
 • algemene regels voor de huidverzorging,
 • zalven,
 • medicijnen,
 • baden,
 • hoogtezon. 
Hoe vast te stellen in moeilijke situaties.
Door microscopisch onderzoek van een huidbiopt.
Hoe is psoriasis vast te stellen.
Aan de hand van de typische huidafwijkingen
Waar heeft een klein percentage ook last van.
Van gewrichtsontstekingen, die erg op chronische reuma lijken.
Wat treedt er soms ook op.
Nagelafwijkingen in de vorm van kleine putjes.